Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Het is een bijzonder ernstig letsel waarvan het slachtoffer doorgaans niet meer kan herstellen. Heb jij een dwarslaesie opgelopen als gevolg van een ongeluk, dan heb je recht op een volledige letselschade vergoeding. Door de ernst van dit letsel gaat het hier vaak om een hoge schadevergoeding en heb je vaak ook recht op een hoge vergoeding smartengeld. Uiteraard moet in dat geval wel iemand anders aansprakelijk zijn voor het ongeval. Degene die aansprakelijk is voor het ongeluk waarbij jij een dwarslaesie hebt opgelopen moet alle schade vergoeden.

Wat is een dwarslaesie precies

Het ruggenmerg bestaat uit een vingerdikke streng van ongeveer 50 cm. Het lijkt wel enigszins op een bundel telefoonkabels. Deze kabels zorgen voor het transport van signalen tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Zo om de anderhalve centimeter zijn vertakkingen, de zogenaamde zenuwwortels. Deze vertakkingen lopen zowel naar links als naar rechts als van voor en naar achter. De klachten van een dwarslaesie hangen af van de plaats waarop de beschadiging in het ruggenmerg is ontstaan. Hoe hoger in de rug, hoe groter de gevolgen. Is er sprake van een complete dwarslaesie, dan is het gevoel uit de onderste kolom volledig weg. Dit betekent dat de ontlasting niet meer kan worden opgehouden en de armen en benen niet meer kunnen worden bewogen. Dit is natuurlijk een bijzonder ernstig letsel met grote gevolgen voor de rest van uw leven. Zowel lichamelijk als psychisch. Bij een incomplete dwarslaesie is er sprake van letsel aan het ruggenmerg lager in de rug. Hierdoor zijn er minder uitvalsverschijnselen maar ook dit letsel is nog steeds bijzonder ernstig van aard.

Oorzaken dwarslaesie

Er zijn meerdere oorzaken denkbaar voor het oplopen van een dwarslaesie. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch letsel. Niet-traumatisch letsel ontstaat door een ziekte zoals een zwelling, een tumor of een bloeding. Traumatisch letsel ontstaat door een ongeluk zoals een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval. Ook kun je een dwarslaesie oplopen door steekwonden of schotwonden. Is er sprake van traumatisch letsel en is dit letsel ontstaan door de schuld van iemand anders, dan heb je recht op een volledige letselschade vergoeding.

Schadevergoeding bij dwarslaesie

Alle kosten die voortvloeien uit de dwarslaesie komen voor vergoeding in aanmerking. Het kan gaan om grote bedragen want de gevolgen van een dwarslaesie zijn bijzonder groot. Je kunt vaak niet meer thuis blijven wonen maar moet worden opgenomen in een verpleeghuis want je hebt dagelijks meerdere malen hulp nodig bij alles wat je doet. Denk aan wassen en aankleden, naar het toilet gaan of incontinentiemateriaal verwisselen. Vaak moet langdurig worden gerevalideerd en dit brengt ook hoge kosten met zich mee. Met een dwarslaesie kun je meestal niet meer werken zodat er sprake is van gederfde inkomsten. Je maakt veel meer kosten voor vervoer, hulp in en rond het huis of je moet verhuizen of de woning laten verbouwen.

Smartengeld

Als je wordt geconfronteerd met een dwarslaesie dan staat jouw leven volledig op zijn kop. Dit brengt ook veel psychische schade met zich mee. Je heeft enorm veel verdriet, bent je zelfstandigheid kwijt, je kunt niet zelf met de fiets of auto ergens heen en zelfs lopen gaat niet. Je moet afscheid nemen van geliefde hobby’s en andere zaken waaraan je nu plezier ontleende. Bij een dwarslaesie volgt dan doorgaans ook een hoge smartengeld vergoeding.

Heb jij te maken met de gevolgen van een dwarslaesie en wilt u daarvoor een schadevergoeding omdat iemand anders aansprakelijk is voor het letsel? Schakel RN Letselschade in voor persoonlijke hulp en bijstand bij het claimen van de hoogste letselschade vergoeding en een vergoeding smartengeld.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online