Als weggebruiker wilt u veilig van A naar B kunnen reizen, zonder het risico op een ongeval. Helaas kan het toch voorkomen dat u bijvoorbeeld door een slecht wegdek of gebrekkige verkeerssignalering betrokken raakt bij een ongeval. In dat geval kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de geleden schade. In dit artikel leest u alles over wegbeheerder aansprakelijkheid en wat uw rechten zijn als weggebruiker.

Wegbeheerder aansprakelijkheid: wat is het?

Wegbeheerder aansprakelijkheid betekent dat de beheerder van de weg, bijvoorbeeld de gemeente of provincie, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die ontstaat door een gebrek in de weg. Een gebrek kan bijvoorbeeld zijn een slecht wegdek, een gebrek aan verkeerssignalering of een gevaarlijke verkeerssituatie. Als weggebruiker heeft u recht op veilige wegen en als de wegbeheerder niet aan deze verplichting voldoet, kan deze aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

De wegbeheerder is niet in alle gevallen aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek in de weg. Er moet sprake zijn van een gevaarlijke situatie die de wegbeheerder had kunnen voorkomen. Een aantal voorbeelden van situaties waarbij de wegbeheerder aansprakelijk kan zijn:

  • Slecht wegdek: bijvoorbeeld gaten in de weg of losliggende stoeptegels.
  • Gebrek aan verkeerssignalering: bijvoorbeeld ontbrekende verkeersborden of een niet werkende stoplichtinstallatie.
  • Gevaarlijke verkeerssituatie: bijvoorbeeld een onoverzichtelijke kruising of een te smalle weg zonder veilige uitwijkmogelijkheden.

Als een weggebruiker schade lijdt door een gebrek in de weg, dan moet de wegbeheerder deze schade vergoeden. Dit is wegbeheerder aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn materiële schade aan de auto, medische kosten of inkomensverlies door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Hoe kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Als u schade heeft geleden door een gebrek in de weg, dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. U moet dan aantonen dat er sprake is van een gebrek in de weg en dat de wegbeheerder hiervan op de hoogte was of had moeten zijn. Ook moet u kunnen aantonen dat de schade die u heeft geleden, is veroorzaakt door het gebrek in de weg.

Hoe kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Als u schade heeft geleden door een gebrek in de weg, dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. U moet dan aantonen dat er sprake is van een gebrek in de weg en dat de wegbeheerder hiervan op de hoogte was of had moeten zijn. Ook moet u kunnen aantonen dat de schade die u heeft geleden, is veroorzaakt door het gebrek in de weg. De wegbeheerder aansprakelijkheid is geen eenvoudige klus.

U kunt de wegbeheerder aansprakelijk stellen door een schadeclaim in te dienen. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet, bijvoorbeeld binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling wegbeheer van de gemeente of provincie waar het gebrek zich bevindt. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen.

Wat zijn uw rechten als weggebruiker?

Als weggebruiker heeft u recht op veilige wegen. De wegbeheerder is verplicht om ervoor te zorgen dat de wegen in goede staat verkeren en dat er voldoende verkeerssignalering aanwezig is. Als dit niet het geval is en u raakt betrokken bij een ongeval, dan heeft u recht op vergoeding van de geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld zijn materiële schade aan de auto, medische kosten of inkomensverlies door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het is wel belangrijk om te weten dat u als weggebruiker ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. U moet zich bijvoorbeeld aan de verkeersregels houden en opletten in het verkeer. Als u bijvoorbeeld door rood rijdt en betrokken raakt bij een ongeval, dan is de wegbeheerder niet aansprakelijk voor de geleden schade.

Conclusie bij wegbeheerder aansprakelijkheid

Als weggebruiker heeft u recht op veilige wegen en als de wegbeheerder niet aan deze verplichting voldoet, dan kan deze aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Het is wel belangrijk om te weten dat de wegbeheerder niet in alle gevallen aansprakelijk is en dat u als weggebruiker ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Als u schade heeft geleden door een gebrek in de weg, dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen door een schadeclaim in te dienen. Het is daarbij wel belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen en indien nodig een advocaat in te schakelen.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online