Letselschade in de vorm van een beenbreuk of andere botbreuk komt veel voor. Afgezien van de pijn en het ongemak kan een beenbreuk veel schade met zich meebrengen. Omdat je bijvoorbeeld een tijd niet kunt werken en daardoor inkomsten misloopt. Als de beenbreuk of ander letsel de schuld is van iemand anders, heb je recht op een volledige vergoeding van alle kosten. Of het nu gaat om een gebroken been, gebroken arm, hand of ander lichaamsdeel. Er kunnen ook interne letsels optreden, hoofdletsel of rugletsel. Voor al die letsels geldt dat alle kosten moeten worden vergoed. Inclusief die van juridische bijstand. Daarom kan jij als slachtoffer gratis gebruik maken van de hulp van RN Letselschade. Wij helpen je de maximale letselschade vergoeding te claimen. Voor iedereen in heel Nederland.

Letselschade beenbreuk claimen

Allereerst moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Als het om een ongeluk tijdens werktijd gaat is dit meestal je werkgever. Als het om een verkeersongeluk gaat moet worden bekeken wie schuld heeft. Soms is de schuldvraag niet de belangrijkste vraag want beschermde verkeersdeelnemers hebben altijd recht op een letselschadevergoeding. De letselschade expert van RN Letselschade kan je hierover alles vertellen. Is eenmaal duidelijk wie aansprakelijk is voor de beenbreuk of ander letsel, dan kan de procedure letselschade claimen worden opgestart. Dit begint met het aansprakelijk stellen van de wederpartij.

Eenvoudige of ernstige beenbreuk

Een beenbreuk of andere botbreuk is doorgaans eenvoudig te herkennen. Gaat het om een enkelvoudige botbreuk dan herstel je doorgaans binnen enkele maanden. Er zijn echter ook ernstige beenbreuken of andere botbreuken die een veel langere hersteltijd vragen. Soms is een operatie nodig en een lange revalidatieperiode. Als er naast de beenbreuk ook andere schade is, bijvoorbeeld aan pezen, spieren of zenuwen, dan kan het nog veel langer duren en er is ook een mogelijkheid dat de beenbreuk nooit meer volledig zal genezen. Het spreekt vanzelf dat In het laatste geval een letselschadeclaim veel hoger zal uitvallen.

Wat wordt vergoed bij beenbreuk

Als eenmaal vaststaat dat iemand anders aansprakelijk is voor de beenbreuk of ander letsel, dan moet deze aansprakelijke partij alle kosten vergoeden. Het slachtoffer moet extra kosten maken: pijnstillers, een eigen bijdrage voor het huren van krukken, een eigen bijdrage voor de voorgeschreven medicijnen, hulp in huis of kosten voor vervoer. Al deze kosten moeten worden vergoed. In ernstige gevallen kan de letselschade claim hoog oplopen. Als het slachtoffer een tijd niet of veel minder kan werken, en verbouwing in het huis nodig is of een traplift moet worden geïnstalleerd brengt dit hoge kosten met zich mee.

Onderhandelen over kosten beenbreuk

Veruit de meeste letselschadezaken, zo’n 95%, wordt afgehandeld buiten de rechter om. Als je geconfronteerd wordt met een beenbreuk of gebroken arm of ander letsel, zal je letselschade expert onderhandelen met de wederpartij over de letselschade vergoeding. Het berekenen van de letselschade vergoeding kun je ook beter overlaten aan een expert. Dat kan namelijk behoorlijk ingewikkeld zijn. Voor jou als slachtoffer is het prettig om een expert te hebben die alles voor je regelt terwijl jij rustig kunt herstellen van je beenbreuk. Schakel RN Letselschade in als je de maximale letselschadevergoeding wilt claimen. Daarnaast heb je in veel gevallen ook nog recht op een vergoeding smartengeld voor de pijn en het verdriet dat je als gevolg van de beenbreuk hebt geleden.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online