RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Letselschade als voetganger Letselschade als voetganger

In Nederland worden er jaarlijks veel ongevallen gemeld waarbij voetgangers betrokken zijn. Een ongeval met een voetganger kan leiden tot ernstig letsel, wat resulteert in een langdurig en pijnlijk herstelproces. Dit kan van invloed zijn op uw dagelijks leven en werk. Bovendien heeft u in geval van een ongeval met een voetganger juridische rechten om schadevergoeding te eisen.

In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van een ongeval met een voetganger bespreken, waaronder de oorzaken, de gevolgen, de juridische rechten en de stappen die u kunt nemen om de juiste vergoeding te krijgen.

Oorzaken van een ongeval met een voetganger

Er zijn verschillende oorzaken van een ongeval met een voetganger, waarvan sommige meer voorkomen dan andere. Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken genoemd:

Gevolgen van een ongeval met een voetganger

Een ongeval met een voetganger kan ernstig letsel veroorzaken, variërend van botbreuken tot hoofdletsel en zelfs permanente invaliditeit. De gevolgen van een ongeval kunnen van invloed zijn op uw dagelijks leven en werk, waarbij u mogelijk medische behandelingen en therapieën nodig heeft om te herstellen. Dit kan ook leiden tot verloren inkomsten, wat het herstelproces nog moeilijker kan maken.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met voetganger

Indien een voetganger wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, heeft de voetganger altijd recht op een minimale vergoeding van zijn of haar schade voor 50%. Deze regel geldt altijd, ook als de automobilist helemaal geen schuld heeft aan het ongeval. Van deze regel wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afgeweken. Bijvoorbeeld als er sprake is van grove nalatigheid of van opzet. Dit komt natuurlijk maar zelden voor. De voetganger heeft dus recht op een minimale vergoeding van 50% van zijn of haar schade, maar dit percentage kan oplopen naar 100%. In de meeste gevallen zal de automobilist voor meer dan 50% aansprakelijk worden gesteld. Andere percentages zijn ook mogelijk: bijvoorbeeld 80/20 of 75/25. Jouw letselschade advocaat zal hierover contact hebben met de tegenpartij.

Juridische rechten van een voetganger na een ongeval

Als u betrokken bent bij een ongeval met een voetganger en u bent niet de schuldige partij, dan heeft u het recht om schadevergoeding te eisen van de tegenpartij. De volgende schadevergoedingen kunnen worden geclaimd:

Om de juiste schadevergoeding te krijgen, moet u bewijzen dat de andere partij verantwoordelijk is voor het ongeval. Hiervoor heeft u mogelijk juridische bijstand nodig.

Stappen die u kunt nemen na een ongeval met een voetganger

Als u betrokken bent bij een ongeval met een voetganger, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om uw juridische rechten te beschermen en de juiste vergoeding te krijgen:

  1. Zorg voor medische hulp: Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als u gewond bent geraakt bij een ongeval. Zelfs als u denkt dat uw letsel mild is, kan het zich later ontwikkelen tot een ernstiger probleem.
  2. Neem contact op met de politie: Bel direct de politie als u betrokken bent bij een ongeval met een voetganger. De politie zal een rapport opmaken, wat later van groot belang kan zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.
  3. Verzamel bewijs: Verzamel bewijsmateriaal van het ongeval, zoals foto’s van de locatie en het voertuig, namen en contactgegevens van getuigen en het polisnummer van de tegenpartij. Dit kan later van cruciaal belang zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.
  4. Neem contact op met een letselschade advocaat: Het kan voordelig zijn om een letselschade advocaat in te schakelen voor het beschermen van uw juridische rechten en om de juiste schadevergoeding te krijgen. Een advocaat kan u adviseren over uw rechten en het bewijsmateriaal verzamelen dat nodig is voor uw zaak.

Schadeposten schadevergoeding

De kosten die het gevolg zijn van een verkeersongeluk zijn heel verschillend en in ieder geval weer anders. Allereerst komen de directe kosten voor vergoeding in aanmerking: reparatie van een kapotte jas, een kapotte bril of van andere kledingstukken die de voetganger aan had of van spullen die hij of zij bij zich had. Ook het vervoer naar een dokter of naar het ziekenhuis moet worden vergoed en als er ziekenhuisopnames of operaties nodig zijn dan komen deze kosten ook voor rekening van de schuldige partij. Alle kosten die de ziektekostenverzekering van de voetganger niet vergoedt moeten worden betaald door de schuldige partij.

Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van indirecte schade. Als de voetganger ernstig gewond is geraakt, dan zal deze een tijd niet kunnen werken. Dit kan betekenen dat het slachtoffer minder inkomsten heeft. Het slachtoffer moet voor deze inkomstenderving worden gecompenseerd. Er zijn nog tal van andere kosten waarmee het slachtoffer kan worden geconfronteerd. Denk aan hulp in de huishouding, hulp voor het verzorgen van de kinderen of van persoonlijke verzorging van het slachtoffer. Het zal per geval verschillen welke kosten moeten worden vergoed. In ernstige gevallen kan het zelfs nodig zijn dat de woning wordt verbouwd of moet het slachtoffer verhuizen omdat deze in een benedenwoning moet wonen.

In zeer ernstige gevallen met ernstig letsel is zelfs opname in een verpleeginrichting nodig. Het spreekt voor zich dat de kosten dan hoog oplopen en deze ook moeilijk te berekenen zijn. Daarom dien je altijd de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Je krijgt dan de maximale letselschadevergoeding.

Veelgestelde vragen

Wat is een ongeval met een voetganger?

Een ongeval met een voetganger is een verkeersongeval waarbij een voetganger betrokken is. Dit kan variëren van een lichte aanrijding tot een ernstig ongeval waarbij de voetganger gewond raakt.

Wie is verantwoordelijk voor een ongeval met een voetganger?

De bestuurder van het voertuig is vaak verantwoordelijk voor een ongeval met een voetganger. Dit geldt vooral als de bestuurder nalatig is geweest in het naleven van de verkeersregels.

Wat zijn mijn juridische rechten na een ongeval met een voetganger?

Als u betrokken bent bij een ongeval met een voetganger en u bent niet de schuldige partij, heeft u het recht om schadevergoeding te eisen van de tegenpartij. Dit omvat materiële schade en immateriële schade.

Moet ik een advocaat inhuren na een ongeval met een voetganger?

Hoewel het niet verplicht is om een advocaat in te huren na een ongeval met een voetganger, kan het voordelig zijn om juridische bijstand te krijgen bij het beschermen van uw rechten en het krijgen van de juiste schadevergoeding.

De kosten van juridische bijstand

De kosten van juridische bijstand kunnen flink oplopen. Gelukkig hoef je deze zelf niet te betalen. De schuldige partij dient alle kosten te vergoeden en daar vallen ook de juridische kosten die je moet maken onder. Je kunt dus met een gerust hart een expert inschakelen zodat je zeker weet dat je de maximale vergoeding zult krijgen. RN Letselschade is een ervaren letselschadespecialist met veel ervaring en werkt door heel Nederland. Op de website van RN Letselschade vind je veel informatie over het claimen van letselschade en je kunt zelf al een proefberekening maken.

Het is goed om te weten dat in veruit de meeste gevallen de zaak wordt afgehandeld zonder tussenkomst van een rechter. Dit scheelt tijd én geld. Vaak kun je al een voorschot krijgen op de letselschade vergoeding. Uiteraard kunnen wij je hierover informeren en je bijstaan, zowel bij het claimen van letselschade als voetganger als het claimen van smartengeld. In alle gevallen worden de kosten van juridische bijstand meegenomen bij de schadeberekening en hoef je zelf niets te betalen. Deze kosten moeten door de schuldige partij worden vergoed.

Documentatie

Het is goed om te weten dat je vanaf het moment dat je letselschade oploopt de kosten van een en ander goed moet documenteren. Alleen kosten die je kunt bewijzen door middel van een bon of factuur komen voor vergoeding in aanmerking. Ook moet je kunnen bewijzen dat de kosten die je hebt gemaakt noodzakelijk waren. Zo is het noodzakelijk dat je een vergoeding krijgt voor de taxi naar het ziekenhuis of naar jouw werk, maar zal het minder voor de hand liggen dat je jouw taxikosten naar familie en vrienden vergoed krijgt.

Een en ander kun je het beste al snel overleggen met jouw letselschadespecialist zodat je vanaf het begin zorgt voor een goede documentatie. Let goed op de medische kosten die je moet maken als gevolg van het ongeluk. Denk aan pijnstillers, verband, de eigen bijdrage voor persoonlijke zorg en medicijnen en aan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering die je wellicht moet aanspreken.

Wees extra alert als voetganger

Zoals hiervoor al gezegd ben je als voetganger extra kwetsbaar in het verkeer. Vrijwel alle andere verkeersdeelnemers vormen een gevaar omdat zij een grotere snelheid hebben. Niet alleen gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en motoren, maar ook fietsers en zelfs jongeren op een skateboard of step kunnen een gevaar vormen. Wat de fiets betreft; steeds meer mensen hebben gekozen voor een elektrische fiets waardoor hun snelheid groter is dan je misschien gewend bent. Dit kan het inschatten van afstanden moeilijker maken waardoor de weg oversteken opeens een stuk lastiger wordt. Ook zien we steeds meer scootmobielen op straat, stoep en fietspad. De snelheid van een scootmobiel kan lastig zijn om in te schatten. Soms rijden zij bijzonder langzaam, maar ze kunnen ook een hoge snelheid ontwikkelen. Of onverwacht op de stoep rijden en de hoek omkomen. Dit kan leiden tot een aanrijding en vervelende verwondingen bij de voetganger.

Door de vergrijzing neemt ook de gemiddelde leeftijd van de wandelaar toe. Wees daarom voorzichtig en bedachtzaam want een aanrijding met een fietser of een andere zich snel verplaatsende verkeersdeelnemer kan nare gevolgen hebben. Je kunt vallen waarbij je een been of heup breekt, maar ook op jouw hoofd terecht komen waardoor u hersenletsel oploopt. Voorkomen is beter dan genezen.

Ben je toch slachtoffer geworden van een ongeval en heb je letselschade als voetganger opgelopen neem dan zo snel mogelijk contact op met RN Letselschade. Wij helpen je graag om de maximale schadeclaim schade te claimen, hebben veel ervaring én bezoeken iedereen in Nederland thuis zodat je in alle rust jouw verhaal kunt vertellen.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online