Het Polsklem-arrest is een invloedrijke uitspraak van de Hoge Raad in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, met name in de letselschadebranche. In dit artikel bespreken we de details van het Polsklem-arrest, de gevolgen voor de letselschadebranche, en de meest gestelde vragen over dit arrest.

Inleiding: Wat is het Polsklem-arrest?

Het Polsklem-arrest (HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369) is een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden waarin de aansprakelijkheid van de politie bij de toepassing van de zogenaamde “polsklem” is vastgesteld. Deze zaak ging over een man die letsel had opgelopen tijdens een arrestatie waarbij de politie een polsklem gebruikte. Het letsel resulteerde in blijvende schade en de man vorderde schadevergoeding van de Staat.

De Details van het Polsklem-arrest

De feiten

De man werd door de politie aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Tijdens de aanhouding gebruikte een politieagent een polsklem om de verdachte onder controle te krijgen. Als gevolg hiervan liep de man letsel op aan zijn arm, waardoor hij blijvend beperkt werd in het gebruik van zijn arm.

De uitspraak

De Hoge Raad oordeelde dat de politie aansprakelijk was voor de geleden schade. Het arrest stelde dat de politie bij de uitoefening van haar taken de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen om te voorkomen dat onrechtmatige schade ontstaat. Het gebruik van de polsklem werd in dit geval als disproportioneel en onrechtmatig beschouwd.

Gevolgen van het Polsklem-arrest voor de letselschadebranche

Aansprakelijkheid van de overheid

Het Polsklem-arrest heeft belangrijke gevolgen gehad voor de aansprakelijkheid van de overheid in letselschadezaken. De uitspraak maakte duidelijk dat de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die ontstaat door onrechtmatig handelen van haar ambtenaren, zoals politieagenten.

Zorgvuldigheid bij de uitoefening van bevoegdheden

Het arrest benadrukte het belang van zorgvuldigheid bij de uitoefening van bevoegdheden door overheidsfunctionarissen. Het maakte duidelijk dat het gebruik van geweld en dwangmiddelen proportioneel moet zijn en dat onrechtmatig gebruik kan leiden tot aansprakelijkheid voor de geleden schade.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het Polsklem-arrest?
  Het Polsklem-arrest is een uitspraak van de Hoge Raad uit 2000, waarin de aansprakelijkheid van de politie bij de toepassing van de polsklem werd vastgesteld.
 • Wat was de aanleiding voor het Polsklem-arrest?
  De aanleiding voor het Polsklem-arrest was een zaak waarin een man letsel opliep tijdens een arrestatie waarbij de politie een polsklem gebruikte. Het letsel resulteerde in blijvende schade aan zijn arm, en de man vorderde schadevergoeding van de Staat.
 • Wat was de uitspraak van het Polsklem-arrest?
  De Hoge Raad oordeelde dat de politie aansprakelijk was voor de geleden schade, omdat het gebruik van de polsklem in dit geval als disproportioneel en onrechtmatig werd beschouwd.
 • Welke gevolgen heeft het Polsklem-arrest gehad voor de letselschadebranche?Het Polsklem-arrest heeft belangrijke gevolgen gehad voor de aansprakelijkheid van de overheid in letselschadezaken en benadrukte het belang van zorgvuldigheid bij de uitoefening van bevoegdheden door overheidsfunctionarissen.
 • Kan het Polsklem-arrest ook relevant zijn voor andere situaties dan arrestaties?
  Hoewel het Polsklem-arrest specifiek gaat over een situatie waarin een polsklem werd toegepast tijdens een arrestatie, kan het arrest ook relevant zijn voor andere situaties waarin overheidsfunctionarissen geweld of dwangmiddelen toepassen. Het arrest benadrukt het belang van zorgvuldigheid en proportionaliteit bij het gebruik van geweld en dwangmiddelen door de overheid.

Conclusie

Het Polsklem-arrest is een invloedrijke uitspraak in de Nederlandse letselschadebranche. Het arrest heeft belangrijke gevolgen gehad voor de aansprakelijkheid van de overheid en benadrukte het belang van zorgvuldigheid en proportionaliteit bij de uitoefening van bevoegdheden door overheidsfunctionarissen. Voor letselschadespecialisten en slachtoffers is het van groot belang om op de hoogte te blijven van dergelijke invloedrijke arresten en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online