RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Letselschade bus Letselschade bus

Wie is aansprakelijk voor de kosten als een passagier een ongeluk krijgt in de bus? In veruit de meeste gevallen kan de letselschade bus of ander openbaar vervoermiddel zoals tram, metro of trein worden geclaimd bij de vervoerder. Dat betekent dat je alle kosten die het gevolg zijn van het ongeluk krijgt vergoed. Het kan om allerlei kostenposten gaan, daarover later meer. Wil jij letselschade bus ongeluk claimen, neem dan contact op met RN letselschade. Wij helpen je kosteloos.

Waarom is de vervoerder aansprakelijk?

Op het moment dat je incheckt of een kaartje koopt voor de bus, sluit je in feite een overeenkomst. Onderdeel van die overeenkomst is dat de vervoerder jou veilig naar je bestemming brengt. Raak jij onderweg gewond en heb je te maken met letselschade busvervoer, dan is de vervoerder die verplichting niet nagekomen. Dit zorgt ervoor dat jij recht hebt op letselschadevergoeding. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de vervoerder hier onder uit. Bijvoorbeeld als er opzet In het spel is of als er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als de vervoerder kan aantonen dat het onmogelijk was om het ongeluk te voorkomen.

Zorgplicht van de vervoerder: openbaar vervoerder bus

De vervoerder heeft een zorgplicht om jou als reiziger veilig te vervoeren. Dit houdt in dat de vervoerder alle maatregelen moet treffen om te voorkomen dat jij letselschade oploopt tijdens het reizen met de bus. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het materieel goed onderhouden wordt en dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Openbaar vervoer bus claimen

Om met succes letselschade busongeluk te claimen zul je een aantal stappen moeten zetten. Allereerst moet worden bewezen dat de vervoerder aansprakelijk is. Noteer als dat lukt het nummer van de bus en noteer ook gegevens van getuigen. Je kunt ook foto’s maken van de situatie. Vervolgens moet de schade worden gemeld aan de vervoerder. Ook is het belangrijk dat je het opgelopen letsel door een arts laat onderzoeken. Deze kan dan de fysieke schade vaststellen. Het aansprakelijk stellen van de schuldige partij, het onderhandelen met de wederpartij en het berekenen van de letselschadevergoeding kan je het beste overlaten aan een expert.

Voordelen van openbaar vervoer bus

Er zijn verschillende voordelen van het reizen met de bus:

Nadelen van openbaar vervoer bus

Er zijn ook nadelen verbonden aan het reizen met de bus:

Wat moet worden vergoed in openbaar vervoer bus

Uitgangspunt is dat alle kosten moeten worden vergoed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade gaat over alle kosten, immateriële schade over verdriet, pijn en angst. Deze laatste schade is moeilijk te berekenen. Het wordt ook wel smartengeld genoemd. De vergoeding smartengeld staat helemaal los van de vergoeding voor de kosten.

Welke kosten kan je opvoeren

Voor het berekenen van de letselschade busongeluk kunnen alle kosten worden opgevoerd die voortvloeien uit het ongeluk. Je moet die kosten wel kunnen bewijzen dus het is belangrijk dat je facturen en bonnen vanaf het begin bewaart. Je moet ook kunnen aantonen dat het nodig was om die kosten te maken.

Het verschilt per geval en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Meestal is sprake van een vergoeding voor medische kosten. Uiteraard vergoedt de zorgverzekering de meeste zorgkosten, maar je krijgt toch vaak te maken met kosten die niet worden vergoed. Die vallen dan onder de letselschadevergoeding. Ook zul je vaak extra kosten maken voor vervoer. Bijvoorbeeld naar de dokter of de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van het ongeval kunnen andere kosten meespelen: huishoudelijke hulp, kinderopvang, een vergoeding voor het feit dat je minder inkomsten hebt omdat je niet kunt werken en zelfs voor een verbouwing aan je huis.

Letselschade bus claimen? Schakel een expert van RN Letselschade in. Voor het slachtoffer geheel kosteloos en overal in Nederland.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online