Gedragscode Behandeling Letselschade Gedragscode Behandeling Letselschade

Als u betrokken bent bij een ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk om te weten dat er een gedragscode bestaat voor de behandeling van letselschadeclaims. Deze gedragscode, genaamd de Gedragscode Behandeling Letselschade, afgekort GBL, is opgesteld om ervoor te zorgen dat slachtoffers van letselschade op een eerlijke en respectvolle manier worden behandeld.

In dit artikel bespreken we de Gedragscode Behandeling Letselschade en wat dit betekent voor slachtoffers van letselschade. We zullen uitleggen wat de GBL inhoudt en welke stappen er genomen moeten worden om te zorgen voor een eerlijke behandeling van uw letselschadeclaim.

Wat is de Gedragscode Behandeling Letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is een richtlijn voor verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers van letselschade om ervoor te zorgen dat claims voor letselschade op een eerlijke en respectvolle manier worden behandeld. Het doel van de GBL is om ervoor te zorgen dat slachtoffers van letselschade op een zo efficiënt mogelijke manier schadevergoeding krijgen, zonder dat daarbij de belangen van de verzekeraar worden vergeten.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is in 2012 opgesteld door een samenwerking van verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers van letselschade. Het is geen wettelijk voorschrift, maar wel een belangrijke richtlijn voor de behandeling van letselschadeclaims. Het niet naleven van de gedragscode kan echter wel consequenties hebben voor de betrokken partijen.

Wat zijn de belangrijkste punten van de Gedragscode Behandeling Letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade bestaat uit een aantal belangrijke punten die moeten worden nageleefd door verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers van letselschade. Hieronder hebben we de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet:

 1. Verzekeraars moeten binnen vijf werkdagen na ontvangst van de claim een ontvangstbevestiging sturen naar het slachtoffer.
 2. Verzekeraars moeten binnen vier weken na ontvangst van de claim een standpunt innemen over de aansprakelijkheid.
 3. Verzekeraars moeten binnen veertien dagen na erkenning van de aansprakelijkheid een aanbod doen voor een voorschot op de schadevergoeding.
 4. Verzekeraars moeten de kosten van de belangenbehartiger van het slachtoffer vergoeden, mits deze kosten redelijk zijn en in verhouding staan tot de omvang van de zaak.
 5. Verzekeraars moeten voortgangsrapportages sturen naar het slachtoffer en de belangenbehartiger.
 6. Verzekeraars moeten in begrijpelijke taal communiceren met het slachtoffer en de belangenbehartiger.
 7. Slachtoffers hebben recht op een kosteloze belangenbehartiger.
 8. Slachtoffers hebben recht op een medisch adviseur.
 9. Verzekeraars moeten binnen drie maanden na het bereiken van een medische eindtoestand een definitief aanbod doen voor de schadevergoeding.

Wat moet u doen bij een ongeval met letselschade?

Als u betrokken bent bij een ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk om te kijken naar de Gedragscode Behandeling Letselschade en om de volgende stappen te nemen:

Hoe verloopt de behandeling van een letselschadeclaim?

Als u letselschade heeft opgelopen, heeft u recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor de geleden schade en de kosten die u heeft gemaakt als gevolg van het ongeval. De behandeling van een letselschadeclaim verloopt conform de Gedragscode Behandeling Letselschade:

 1. Melding van het ongeval: u meldt het ongeval bij uw verzekeraar en/of belangenbehartiger.
 2. Medische behandeling: u ontvangt medische behandeling voor uw letselschade.
 3. Onderzoek naar de toedracht van het ongeval: er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van e het ongeval en de aansprakelijkheid.
 4. Berekening van de schade: er wordt berekend welke schade u heeft geleden en welke kosten u heeft gemaakt.
 5. Onderhandelingen: er wordt onderhandeld over de hoogte van de schadevergoeding.
 6. Afhandeling van de claim: de schadevergoeding wordt uitbetaald.

Wat zijn de voordelen van de Gedragscode Behandeling Letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade heeft verschillende voordelen voor slachtoffers van letselschade. Zo zorgt de gedragscode voor:

Een snellere afhandeling van de letselschadeclaim.
Een transparante behandeling van de letselschadeclaim.
Een respectvolle behandeling van het slachtoffer.
Een gelijkwaardige onderhandelingspositie voor het slachtoffer.
Een hogere schadevergoeding voor het slachtoffer.

Conclusie

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een belangrijke richtlijn voor de behandeling van letselschadeclaims.

Het is belangrijk om te weten dat de GBL geen wettelijk voorschrift is, maar wel een belangrijke richtlijn voor verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers van letselschade. Het niet naleven van de gedragscode kan consequenties hebben voor de betrokken partijen. Het is daarom van groot belang dat u als slachtoffer van letselschade op de hoogte bent van uw rechten en de behandeling van uw letselschadeclaim nauwlettend volgt. Het volgen van de Gedragscode Behandeling Letselschade kan ervoor zorgen dat u op een eerlijke en respectvolle manier behandeld wordt en een hogere schadevergoeding ontvangt.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online