RN Letselschade - Contact RN Letselschade - Contact

Geschiloplossing Geschiloplossing

Ondanks het streven naar harmonie en samenwerking in de afhandeling van letselschadezaken, kunnen er situaties ontstaan waarin partijen tegenover elkaar komen te staan. Geschiloplossing vormt dan een essentieel onderdeel van het proces. Deze gids belicht de aanpak en methoden voor geschiloplossing zoals voorgesteld in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Ondanks het streven naar harmonie en samenwerking in de afhandeling van letselschadezaken, kunnen er situaties ontstaan waarin partijen tegenover elkaar komen te staan. Geschiloplossing vormt dan een essentieel onderdeel van het proces. Deze gids belicht de aanpak en methoden voor geschiloplossing zoals voorgesteld in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Samen naar een Oplossing Zoeken

Good Practice

De eerste stap bij een ontstaan geschil is het gezamenlijk identificeren van het probleem. Het gaat erom de punten van onenigheid duidelijk te krijgen en vervolgens samen naar een oplossing te zoeken. Deze aanpak is gebaseerd op de morele waarden van erkenning en respect voor elkaars standpunten.

Gedragsregel 9

Wanneer een schaderegeling vastloopt, brengen partijen in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken samen naar een oplossing. Het doel is om op basis van gelijkwaardigheid de schaderegeling voort te zetten of af te ronden.

Het Inschakelen van een Derde

Gedragsregel 10

Als partijen er samen niet uitkomen, is het raadzaam een neutrale derde partij in te schakelen voor bemiddeling of advies. Dit kan een mediator, arbiter, bindend adviseur, of een expert op een relevant gebied zijn. De keuze voor een derde partij wordt bij voorkeur gezamenlijk gemaakt, maar kan ook door één van de partijen worden geïnitieerd.

De Rol van het Bemiddelingsloket

Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van geschillen. Het loket biedt advies over de meest passende vorm van geschiloplossing en kan helpen bij het verduidelijken van de punten van onenigheid.

Alternatieve Geschiloplossing

Mediation en Arbitrage

Mediation en arbitrage vormen waardevolle alternatieven voor de gang naar de rechter. Ze bieden partijen de mogelijkheid om buiten de rechtbank om tot een oplossing te komen, vaak op een snellere en minder formele wijze.

Deelgeschillenprocedure

Voor specifieke geschillen binnen een letselschadezaak kan de deelgeschillenprocedure een uitkomst bieden. Deze procedure maakt het mogelijk om een beperkt geschil voor te leggen aan de rechter, met als doel de vastgelopen schaderegeling weer vlot te trekken.

Conclusie

Geschiloplossing binnen de letselschadepraktijk vereist een zorgvuldige, respectvolle aanpak die gebaseerd is op het principe van samenwerking en erkenning van elkaars standpunten. Door de juiste methoden en procedures te volgen, kunnen partijen efficiënt en effectief tot een oplossing komen, zelfs in de meest complexe zaken.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online