RN Letselschade - Contact RN Letselschade - Contact

Vaststelling Aansprakelijkheid Vaststelling Aansprakelijkheid

Het vaststellen van aansprakelijkheid vormt de kern van elke letselschadezaak. Deze fase bepaalt of en hoe een benadeelde compensatie kan ontvangen voor geleden schade. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) biedt heldere richtlijnen om dit proces zorgvuldig, respectvol en efficiënt te laten verlopen.

Het vaststellen van aansprakelijkheid vormt de kern van elke letselschadezaak. Deze fase bepaalt of en hoe een benadeelde compensatie kan ontvangen voor geleden schade. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) biedt heldere richtlijnen om dit proces zorgvuldig, respectvol en efficiënt te laten verlopen.

Vaststelling van Aansprakelijkheid

Eerste Reactie op Aansprakelijkstelling

De ontvangst van een aansprakelijkstelling dient binnen twee weken schriftelijk bevestigd te worden. Dit is de eerste stap in het bouwen van vertrouwen tussen de betrokken partijen.

Start van het Onderzoek

Direct na de aansprakelijkstelling start de verzekeraar zorgvuldig en alert een onderzoek naar de aansprakelijkheid. Dit onderzoek is cruciaal voor het bepalen van de verantwoordelijkheden en het vervolg van de letselschadeafhandeling.

Innemen van een Standpunt

Binnen drie maanden na de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt in over de aansprakelijkheid. Dit zorgt ervoor dat de benadeelde niet onnodig lang in onzekerheid verkeert over de erkenning van de schade.

Het Eerste Contact

Communicatie en Informatievoorziening

De verzekeraar neemt proactief contact op met de benadeelde om de situatie te bespreken en te informeren over het schaderegelingstraject. Dit contact is van essentieel belang om empathie en begrip te tonen, waardoor het vertrouwen in een zorgvuldige afhandeling wordt versterkt.

Verdieping in Persoonlijke Situatie

Verzekeraars en belangenbehartigers verdiepen zich in de persoonlijke situatie, ambities, en mogelijkheden van de benadeelde. Dit helpt bij het vinden van passende oplossingen en ondersteunt het herstelproces van de benadeelde.

Good Practices voor Een Effectieve Aansprakelijkheidsvaststelling

Conclusie

De vaststelling van aansprakelijkheid en het eerste contact zijn cruciale stappen in de afhandeling van letselschadezaken. Door de richtlijnen van de GBL na te leven, zorgen betrokken partijen voor een respectvol, transparant en efficiënt proces. Dit draagt bij aan een rechtvaardige en tevredenstellende afhandeling voor alle betrokkenen.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online