RN Letselschade - collega aan het werk RN Letselschade - collega aan het werk

Schadeposten Schadeposten

Letselschade kan enorme gevolgen hebben voor het slachtoffer. Naast de lichamelijke en emotionele schade, kan er ook sprake zijn van financiële schade. Deze financiële schade wordt schadevergoeding genoemd en kan bestaan uit verschillende schadeposten bij letselschade. In dit artikel gaan we dieper in op deze schadeposten en bespreken we de meest voorkomende kosten.

Letselschade kan enorme gevolgen hebben voor het slachtoffer. Naast de lichamelijke en emotionele schade, kan er ook sprake zijn van financiële schade. Deze financiële schade wordt schadevergoeding genoemd en kan bestaan uit verschillende schadeposten bij letselschade. In dit artikel gaan we dieper in op deze schadeposten en bespreken we de meest voorkomende kosten.

Wat zijn schadeposten bij letselschade?

Schadeposten bij letselschade zijn kosten die het gevolg zijn van het letsel dat iemand heeft opgelopen. Deze kosten kunnen zowel materieel als immaterieel zijn. Het gaat hierbij om kosten die niet door de zorgverzekeraar of andere verzekeringen worden vergoed. Voorbeelden van schadeposten bij letselschade zijn:

Medische kosten

Medische kosten zijn een belangrijke schadepost bij letselschade. Hierbij kun je denken aan kosten voor het ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie en medicijnen. Maar ook hulpmiddelen zoals een rolstoel, krukken of een brace vallen onder deze schadepost.

Inkomensverlies

Als gevolg van letselschade kan iemand (tijdelijk) niet werken. Dit kan leiden tot inkomensverlies. Deze schade kan verhaald worden op de tegenpartij. Ook als er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid, kan dit leiden tot inkomensverlies. In dat geval kan er een berekening worden gemaakt van de toekomstige inkomensschade.

Huishoudelijke hulp

Als gevolg van het letsel kan het zijn dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is om het huishouden te doen. In dat geval kan er huishoudelijke hulp worden ingeschakeld. Deze kosten kunnen verhaald worden op de tegenpartij.

Reiskosten

Als gevolg van het letsel kan het zijn dat er veel reiskosten gemaakt moeten worden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Ook deze kosten kunnen worden vergoed.

Smartengeld

Naast de materiële kosten, kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Hierbij kun je denken aan pijn, verdriet, angst en verminderde levensvreugde. Dit wordt smartengeld genoemd.

RN, schadevergoeding verhalen op inventieve wijze >

mw. mr. S. Gholamalian

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

dhr. E. Gormez

dhr. E. Gormez

Directie

dhr. E. Gormez

Directie

NIVRE Register-Expert

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op"

mw. mr. H.A. de Jongh

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

"There is no elevator to succes, you need to take the stairs."

Bekijk ons team

Hoe worden schadeposten bij letselschade vergoed?

Schadeposten bij letselschade worden vergoed door de tegenpartij. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van de schade.

Aansprakelijkheid

Om de schadeposten bij letselschade vergoed te krijgen, moet er sprake zijn van aansprakelijkheid. Dit betekent dat de tegenpartij (de verzekeraar van de tegenpartij) verantwoordelijk is voor de schade. Als er sprake is van aansprakelijkheid, kan er een schadeclaim worden ingediend. Het is belangrijk om te weten dat de aansprakelijkheid niet altijd volledig bij de tegenpartij ligt. Er kan sprake zijn van eigen schuld. In dat geval kan er een deel van de schade voor eigen rekening zijn.

Schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid is erkend, kan er aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de schadeposten bij letselschade. Het is belangrijk om te weten dat de schadevergoeding niet alleen betrekking heeft op de directe kosten, maar ook op de indirecte kosten. Zo kan er bijvoorbeeld ook aanspraak worden gemaakt op een vergoeding voor verlies aan levensvreugde.

Wat zeggen klanten over ons

Wat kun je zelf doen bij letselschade?

Als je letselschade hebt opgelopen, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hieronder vind je een aantal tips:

Medische behandeling

Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk medische hulp inschakelt. Laat je goed onderzoeken en volg de aanwijzingen van de arts op.

Verzamel bewijsmateriaal schadeposten

Verzamel bewijsmateriaal van het ongeval. Maak bijvoorbeeld foto’s van de situatie en noteer namen en contactgegevens van getuigen.

Schakel een letselschade advocaat in

Schakel zo snel mogelijk een letselschade advocaat in. Deze kan je helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van de schade.

Bewaar bewijs van kosten

Bewaar alle bewijsstukken van kosten die je maakt als gevolg van het letsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonnetjes van medicijnen, reiskosten en hulpmiddelen.

De 10 veelvoorkomende schadeposten bij letselschade

Als je letsel oploopt dan kan er materiële en immateriële schade ontstaan. Een letselschade jurist berekent welke schade je hebt opgelopen in de verschillende schadeposten. Het totaal hiervan wordt de letselschadeclaim van de schadeposten bij letselschade. Hieronder staan de meest voorkomende schadeposten. Heb je een vraag over letselschade of ben je op zoek naar vrijblijvend advies over jouw situatie? Neem dan meteen contact op met RN Letselschade.

1. Directe kosten

Door het ongeval kan van alles stuk zijn gegaan. De auto waarin je reed, de fiets waarop je reed, een kapotte bril, en laptoptas die is gescheurd, de laptop zelf is stuk gegaan en alle andere directe kosten als gevolg van het ongeluk.

2. Reiskosten en parkeerkosten

Omdat bij het ongeluk jouw fiets of auto stuk is gegaan moet je niet alleen op de dag zelf maar ook de dagen daarna gebruik maken van een taxi of van het openbaar vervoer. Dit zijn kosten die je gewoonlijk niet maakt, maar het gevolg zijn van het ongeluk. Ook kan het nodig zijn om regelmatig kosten te maken voor vervoer naar een huisarts, een specialist of naar een fysiotherapeut. Alle kosten van noodzakelijk vervoer in verband met het opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking.

3. Medische kosten

Iedereen in Nederland heeft verplicht een ziektekostenverzekering. Deze verzekering dekt jouw medische kosten maar lang niet allemaal. Zo heb je misschien fysiotherapie nodig en ben je hiervoor niet verzekerd. Je hebt medicijnen nodig die je geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Je maakt al snel allerlei medische kosten die je anders niet zou hebben hoeven maken. Elke zorgverzekeringsmaatschappij hanteert verplicht ook nog eens het eigen risico van €385 per jaar (2024). Dit eigen risico had je wellicht niet hoeven aanspreken indien je geen letsel had opgelopen.

4. Huishoudelijke hulp

Vanwege het ongeval kan het zijn dat je niet in staat bent om alle huishoudelijke taken te verrichten. De kosten die je maakt om deze taken te laten uitvoeren kun je vergoed krijgen door de aansprakelijke partij. Stofzuigen, de was doen, boodschappen doen; dit zijn allemaal activiteiten waarbij we onze armen, benen, oren en ogen nodig hebben en voldoende energie. Het komt dan ook vaak voor dat het slachtoffer enige tijd huishoudelijke hulp moet inschakelen voor de dagelijkse klusjes. Het maakt hierbij niet uit of de werkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele partij of door een kennis/familie.

5. Persoonlijke hulp

Letsel kan ook betekenen dat je zichzelf niet meer goed kunt verzorgen. Wassen en aankleden of hulp bij naar het naar het toilet gaan zijn zaken waarbij je misschien hulp nodig hebt. Voor deze mantelzorg werkzaamheden kun je een vergoeding ontvangen. Dit hoeft niet te betekenen dat je een betaalde kracht hebt ingehuurd, maar dat je iemand inschakelt die jouw hierbij ondersteund, te denken aan je partner of buurvrouw.

6. Inkomensverlies

Vanwege het letsel dat is ontstaan door het ongeval kan het zijn dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. De financiële gevolgen van deze tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Je krijgt bijvoorbeeld van je werkgever slechts 70% van het loon betaalt vanwege de ziekte of je belandt in de WIA. Bij het berekenen van het inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid kijken wij ook naar de misgelopen bonussen, toeslagen, salarisverhogingen en promotie. Ontvang je minder inkomsten als gevolg van het opgelopen letsel dan heb je recht op een schadevergoeding voor de gederfde inkomsten.

Heb je een eigen bedrijf, dan kan dit meer schade met zich meebrengen dan alleen gederfde inkomsten. Je bent bijvoorbeeld niet in staat innovaties toe te passen waardoor het bedrijf achterstand oploopt. Je verliest klanten, moet extra apparatuur aanschaffen of extra personeel inhuren met alle kosten van dien.

7. Verhuizing, verbouwing met andere woorden zelfwerkzaamheid

Heb je ernstig letsel opgelopen dan is het niet altijd mogelijk om in jouw huis te blijven wonen. Je hebt misschien een andere woning nodig met een slaapkamer en/of badkamer op de begane grond. Soms betekent dit dat je zult moeten verhuizen of een verbouwing aan de woning nodig is. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanwege het letsel dat is ontstaan door het ongeval kan het zijn dat je tijdelijk of blijvend minder dingen zelf kan doen. Bijvoorbeeld het schilderen van je woning, het wassen van de auto en tuinieren. Als je de klussen nu moet uitbesteden in plaats van het zelf doen, dan vallen deze kosten onder de schadeposten bij letselschade.

8. Smartengeld ofwel immateriële schade

Bij een ongeval is er naast materiële schade vaak ook immateriële schade. Dit is de pijn en het verdriet dat je hebt door de gevolgen van het ongeluk. Hiervoor kan je financiële compensatie ontvangen: het smartengeld. De hoogte van deze schadepost bij letselschade is moeilijk in te schatten, omdat verdriet lastig uit te drukken is in geld. Er wordt daarom vaak naar vergelijkbare letselschadezaken gekeken om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

Je hebt iets heel naars meegemaakt, hebt pijn moeten lijden, behandelingen of operaties moeten ondergaan, jouw werk niet kunnen doen, of kon je je geliefde hobby een tijd niet meer uitoefenen. Soms zul je nooit meer dezelfde worden als je was voor het ongeval. Levenslang verder met littekens in het gelaat, nooit meer tennissen of een muziekinstrument bespelen. Het zijn allemaal psychisch belastende situaties. Hoewel dit zich niet goed in geld laat uitdrukken kun je hiervoor toch een vergoeding krijgen: smartengeld.

9. Kinderopvang

Het komt voor dat je door de gevolgen van een ongeval naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet en dat je daarom niet bij de kinderen kan zijn. Hierdoor ben je genoodzaakt om een oppas of kinderdagverblijf in te schakelen. Deze kosten vallen onder de schadeposten bij letselschade.

10. Overige materiële schade

Elk (on)geval is anders en elk geval brengt dus andere kosten met zich mee. Het verschilt per situatie welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Misschien heb je een hond die dagelijks moet worden uitgelaten, maar heb je daarbij hulp nodig van een honden uitlaatservice. Het hangt dus helemaal van jouw persoonlijke situatie af welke schade nog meer zal worden vergoed.

Veelgestelde vragen bij schadeposten

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die je oploopt als gevolg van een ongeval of medische fout. Hierbij kan het gaan om lichamelijke en/of psychische schade.

Kan ik zelf aanspraak maken op een schadevergoeding?

Als je letselschade hebt opgelopen, kun je zelf aanspraak maken op een schadevergoeding. Het is echter verstandig om hierbij de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen bij het verhalen van de schade en zorgt ervoor dat je de maximale vergoeding krijgt.

Wat zijn de kosten van een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat krijgt zijn kosten vergoed vanuit de aansprakelijke partij. Als slachtoffer hoef je dus niets te betalen aan de letselschade advocaat.

Conclusie schadeposten bij letselschade

Letselschade kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer. Naast de lichamelijke en emotionele schade, kan er ook sprake zijn van financiële schade. Deze financiële schade wordt schadevergoeding genoemd en kan bestaan uit verschillende schadeposten bij letselschade. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als je letselschade hebt opgelopen. Zorg voor medische hulp en schakel een letselschade advocaat in. Deze kan je helpen bij het verhalen van de schade en zorgt ervoor dat je de maximale vergoeding krijgt.

Er zijn nog meer kosten die onder de schadeposten bij letselschade vallen. Heb je een vraag over het vergoeden van letselschade of wil je weten welke schade vergoed wordt? Dankzij onze gratis letselschadescan weet jij meteen waar je aan toe bent. Eén van onze letselschade-experts neemt binnen 60 minuten contact met jou op en adviseert jou vrijblijvend over jouw letselschadezaak.

Wij zijn werkzaam door heel Nederland en kunnen ook bij jou op locatie een afspraak maken. Tevens is er veel digitaal mogelijk. Heb je vragen of wil je meteen een schade melden? Neem dan direct contact met ons op. Wij helpen je graag!

Contact met RN Letselschade voor een letselschadevergoeding

Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies. Binnen 60 minuten spreek je een letselschadespecialist die naar jouw verhaal luistert en jou adviseert over de volgende stappen.

Direct berekenen
WhatsApp 9:00 tot 21:00 online