RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Hersenletsel Hersenletsel

Je hebt verschillende vormen van hersenletsel: aangeboren hersenletsel, letsel aan de hersenen door een ziekte of traumatisch hersenletsel. Over die laatste vorm vertellen we hier meer. Traumatisch hersenletsel is het gevolg van een trauma, een ongeval dus. In zo’n geval is het soms mogelijk iemand anders aansprakelijk te stellen voor de schade. Een letselschade expert kan je helpen om letselschade te claimen bij de schuldige partij.

Oorzaken traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel is vrijwel altijd het gevolg van een klap tegen het hoofd. Deze klap kan het gevolg zijn van een val, een botsing, een harde klap met een zwaar voorwerp of een andere oorzaak hebben. Zo’n klap tegen het hoofd kan schade aan de buitenkant geven zoals een bult, een gat of scheur in de schedel. Dit hoeft niet per se tot hersenletsel te leiden. Hierbij is het hersenweefsel beschadigd. Een dergelijk letsel kan ook het gevolg zijn van een tekort aan zuurstof In de bloedvaten van de hersenen, doorgaans eveneens het gevolg van een ongeval.

Symptomen

Hersenletsel kan worden onderverdeeld in licht, middelzwaar en ernstig hersenletsel. Onder licht hersenletsel valt een hersenschudding. Letsel aan de hersenen gaat vaak gepaard met bewusteloosheid vlak na het trauma en met geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan wel uren duren. Andere symptomen van hersenletsel zijn:

Als er een verdenking is van hersenletsel is het altijd belangrijk zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

Schadevergoeding claimen

Hersenletsel, zeker een zwaar letsel, kan enorme gevolgen hebben voor de patiënt. Het herstel is vaak langdurig, zo er al 100% herstel kan worden bereikt. Het claimen van letselschade als gevolg van hersenletsel vraagt dan ook vaak om een langdurige procedure en ingewikkelde berekeningen.

Schade kan worden geclaimd bij de aansprakelijke partij; degene die schuldig is aan het letsel.

Welke schade kan worden geclaimd

Is eenmaal vastgesteld dat iemand anders aansprakelijk is voor het hersenletsel, dan moeten alle kosten die daarvan het gevolg zijn worden vergoed. Alle medische kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekering, eventuele gederfde inkomsten, de kosten die het slachtoffer moet maken voor hulp en allerlei andere kosten. Zo moet het slachtoffer misschien regelmatig naar de dokter of het ziekenhuis en moeten hiervoor vervoerskosten worden gemaakt. Ook als de woning moet worden aangepast of het slachtoffer langdurig in een verpleeginstelling moet worden opgenomen moeten deze kosten worden vergoed.

Vergoeding voor het leed

Naast de vergoeding voor alle kosten die het slachtoffer moet maken kan deze ook vaak aanspraak maken op een vergoeding smartengeld. Dit is een vergoeding voor de psychische schade. Deze is vaak lastig te berekenen, maar in de smartengeldgids zijn vergoedingen opgenomen die in het verleden zijn toegekend. De rechter zal zich hierop bij zijn of haar uitspraak grotendeels baseren.

Wil jij letselschade claimen als gevolg het letsel, of ander letsel, dan kan RN Letselschade je hierbij helpen. Voor het slachtoffer is onze hulp gratis want ook onze kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie of een intakegesprek. Wij komen ook bij je thuis, in heel Nederland.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online