Verlies aan verdienvermogen Verlies aan verdienvermogen

Als u betrokken raakt bij een ongeval en daardoor letsel oploopt, kan dit een grote impact hebben op uw leven. Niet alleen fysiek, maar ook financieel. Als u door het letsel niet meer in staat bent om te werken of minder kunt werken, kunt u te maken krijgen met verlies aan verdienvermogen. In dit artikel leggen we uit wat verlies aan verdienvermogen precies is en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Wat is verlies aan verdienvermogen?

Verlies aan verdienvermogen is de schade die u lijdt doordat u door het letsel niet meer in staat bent om (volledig) te werken. Dit kan leiden tot een lager inkomen of zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Als gevolg hiervan kunt u bijvoorbeeld moeite hebben om uw vaste lasten te betalen, of kunt u niet meer dezelfde levensstijl aanhouden als voor het ongeval.

Hoe wordt het berekend?

Verlies aan verdienvermogen wordt berekend door het verschil tussen het inkomen dat u voor het ongeval verdiende en het inkomen dat u na het ongeval nog kunt verdienen, te berekenen. Dit wordt ook wel het arbeidsvermogensverlies genoemd. Het is belangrijk om hierbij niet alleen te kijken naar het huidige inkomen, maar ook naar het toekomstige inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in uw beroep en de arbeidsmarkt.

Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van het verlies aan verdienvermogen?

Bij het bepalen van dit vermogen worden verschillende factoren meegenomen, zoals:

Op basis van deze factoren wordt een inschatting gemaakt van de hoogte van het verlies.

Wat zijn de gevolgen?

Verlies aan verdienvermogen kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie en levensstijl. Als u minder verdient, kan het lastiger worden om uw vaste lasten te betalen of dezelfde levensstijl aan te houden als voor het ongeval. Daarnaast kan het ook emotionele gevolgen hebben, zoals stress en zorgen over uw financiële situatie.

Wat kunt u doen bij verlies aan verdienvermogen?

Als u hiermee te maken krijgt als gevolg van letselschade, is het belangrijk om hierover advies in te winnen. Een letselschade expert kan u helpen bij het claimen van een schadevergoeding om het verlies aan verdienvermogen te compenseren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het huidige verlies aan verdienvermogen, maar ook naar toekomstige verdienvermogen. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de factoren die een rol spelen bij het bepalen van het verlies aan verdienvermogen, zoals leeftijd, opleidingsniveau en beroep. Een letselschade expert kan u hierbij helpen en zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Veelgestelde vragen

Wat is verlies aan verdienvermogen?

Verlies aan verdienvermogen is de schade die u lijdt doordat u door het letsel niet meer in staat bent om (volledig) te werken.

Hoe wordt dit berekend?

Het wordt berekend door het verschil tussen het inkomen dat u voor het ongeval verdiende en het inkomen dat u na het ongeval nog kunt verdienen, te berekenen.

Welke factoren spelen een rol bij de bepaling van het verlies?

Bij het bepalen van het verlies aan verdienvermogen worden verschillende factoren meegenomen, zoals leeftijd, opleidingsniveau, beroep, arbeidsverleden en de verwachte ontwikkelingen in het beroep en de arbeidsmarkt.

Wat zijn de gevolgen van verlies aan verdienvermogen?

Het kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie en levensstijl. Als u minder verdient, kan het lastiger worden om uw vaste lasten te betalen of dezelfde levensstijl aan te houden als voor het ongeval.

Wat kunt u doen?

Als u te maken krijgt met verlies aan verdienvermogen als gevolg van letsel door een ongeval, is het belangrijk om hierover advies in te winnen. Een letselschade expert kan u helpen bij het claimen van een schadevergoeding om het verlies te compenseren.

Conclusie

Verlies aan verdienvermogen kan een grote impact hebben op uw leven als u betrokken raakt bij een ongeval en letsel oploopt. Het kan leiden tot een lager inkomen of zelfs volledige arbeidsongeschiktheid. Het is daarom belangrijk om hierbij advies in te winnen van een letselschade expert, die u kan helpen bij het claimen van een schadevergoeding om het verlies te compenseren. Zo kunt u zich volledig richten op uw herstel en uw leven weer oppakken.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online