Arbeidsdeskundige Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van werk en inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer je door een ongeval, ziekte of letsel niet meer in staat bent om je werk uit te voeren, kan een het je helpen bij het vinden van een passende oplossing. In dit artikel ontdek je wat een arbeidsdeskundige doet, wanneer je deze nodig hebt en waar je deze kunt vinden.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een deskundige onderzoekt de mogelijkheden voor re-integratie en herstel bij arbeidsongeschiktheid. Hij of zij bekijkt jouw persoonlijke situatie en gaat na wat je nog wel en niet kunt. Deze brengt jouw mogelijkheden in kaart en kijkt welk werk nog wel haalbaar is. Hij of zij adviseert je over passend werk, de benodigde aanpassingen op de werkplek en welke opleidingen of trainingen nodig zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Wanneer heb je een arbeidsdeskundige nodig?

Een arbeidsdeskundige kan je helpen bij arbeidsongeschiktheid door letsel of ziekte. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk, een beroepsziekte of bij langdurige ziekte. Deze kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden ingeschakeld.

Waar vind je een arbeidsdeskundige?

De deskundige kun je vinden bij een re-integratiebureau of letselschadebureau. Daarnaast zijn er ook zelfstandigen die je kunt inschakelen. Het is belangrijk om te kiezen voor een gecertificeerde arbeidsdeskundige die is aangesloten bij de beroepsvereniging NVvA.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer je een arbeidsdeskundige inschakelt, zal hij of zij een intakegesprek met je voeren. Hierbij wordt jouw situatie in kaart gebracht en wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn voor re-integratie. Vervolgens zal de deze een plan van aanpak opstellen. Hierin staat beschreven welke stappen er genomen moeten worden om tot een succesvolle re-integratie te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van werk en inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer heb je een arbeidsdeskundige nodig?

Een arbeidsdeskundige heb je nodig wanneer je door een ongeval, ziekte of letsel niet meer in staat bent om je werk uit te voeren. Hij of zij kan je helpen bij het vinden van passend werk en bij het treffen van de juiste maatregelen om weer aan de slag te gaan.

Hoe vind je een goede arbeidsdeskundige?

Een goede arbeidsdeskundige kun je vinden bij een re-integratiebureau of letselschadebureau. Ook zijn er zelfstandig werkenden die je kunt inschakelen. Het is belangrijk om te kiezen voor een gecertificeerde arbeidsdeskundige die is aangesloten bij de beroepsvereniging NVvA.

Kan een arbeidsdeskundige helpen bij het aanvragen van een uitkering?

Een arbeidsdeskundige kan je helpen bij het aanvragen van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Hij of zij kan je adviseren over welke uitkering je kunt aanvragen en welke stappen je hiervoor moet zetten.

Kan een arbeidsdeskundige helpen bij het vinden van ander werk?

Een arbeidsdeskundige kan je helpen bij het vinden van ander werk dat past bij jouw situatie. Hij of zij kan je adviseren over passend werk, de benodigde aanpassingen op de werkplek en welke opleidingen of trainingen nodig zijn.

Het is een expert op het gebied van werk en inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hij of zij kan je helpen bij het vinden van passend werk en bij het treffen van de juiste maatregelen om weer aan de slag te gaan. Wanneer je door een ongeval, ziekte of letsel niet meer in staat bent om je werk uit te voeren, kan een deze je adviseren over welke stappen je moet nemen om weer aan het werk te kunnen. Het is daarbij belangrijk om te kiezen voor een gecertificeerde arbeidsdeskundige die is aangesloten bij de beroepsvereniging NVvA.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online