Loondienst Loondienst

Als je slachtoffer bent geworden van een ongeval en daarbij letselschade hebt opgelopen, dan kan het zijn dat je tijdelijk of permanent niet meer kunt werken. In dat geval kan het van belang zijn om te weten wat je rechten en plichten zijn als werknemer in loondienst. In dit artikel bespreken we wat letselschade inhoudt en wat je moet weten over werken in loondienst na een ongeval.

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die je oploopt als gevolg van een ongeval of medische fout. Hierbij kun je denken aan kneuzingen, breuken, whiplash, psychische klachten, maar ook aan arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomen.

Werken in loondienst na letselschade

Als je werknemer bent in loondienst en je hebt letselschade opgelopen, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

Arbeidsongeschiktheid in loondienst

Als je door de letselschade niet meer in staat bent om te werken, dan kun je aanspraak maken op een uitkering bij het UWV. Deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden en kan tijdelijk of permanent zijn.

Re-integratie

Als je door de letselschade (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dan ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk weer aan het werk gaat, al dan niet aangepast werk. Hierbij kan een arbeidsdeskundige of een bedrijfsarts helpen.

Verzuimbegeleiding in loondienst

Als je ziek bent of arbeidsongeschikt door letselschade, dan heeft je werkgever de plicht om je te begeleiden bij je re-integratie. Hierbij moet hij zich houden aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Schadevergoeding

Als je letselschade hebt opgelopen door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan kun je aanspraak maken op een schadevergoeding. Hierbij kun je denken aan vergoeding van medische kosten, verlies van inkomen en smartengeld.

Veelgestelde vragen

Moet ik zelf actie ondernemen na een ongeval?

Als je letselschade hebt opgelopen door een ongeval, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Deze kan je helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het claimen van een schadevergoeding.

Kan ik ontslagen worden als ik arbeidsongeschikt ben door letselschade?

Nee, je werkgever mag je niet zomaar ontslaan als je arbeidsongeschikt bent door letselschade. Wel kan hij je arbeidsovereenkomst opzeggen als je na twee jaar nog steeds niet in staat bent om te werken.

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor mijn letselschade?

Als je als werknemer in loondienst letselschade hebt opgelopen door een ongeval tijdens het werk, dan is je werkgever in principe aansprakelijk voor de geleden schade. Je werkgever moet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving en kan dus aansprakelijk gesteld worden als dit niet het geval is.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij letselschade in loondienst?

De hoogte van de schadevergoeding bij letselschade is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de letselschade, de duur van het herstel, het verlies van inkomen en de immateriële schade. Een letselschadeadvocaat kan je helpen bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding.

Conclusie

Als werknemer in loondienst is het belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn als je letselschade hebt opgelopen. Zo kun je aanspraak maken op een uitkering bij het UWV, heb je recht op re-integratie en verzuimbegeleiding en kun je een schadevergoeding claimen als een ander aansprakelijk is voor je letselschade. Het is daarom verstandig om bij letselschade contact op te nemen met een letselschadeadvocaat die je kan helpen bij het claimen van je rechten.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online