RN Letselschade - collega aan het werk RN Letselschade - collega aan het werk

Fietsongeluk Fietsongeluk

Als je een ongeluk krijgt terwijl je op de fiets zit, dan kun je flink gewond raken. Een val met de fiets kan leiden tot breuken, schaafwonden maar ook tot intern letsel of zelfs hersenletsel. Net als voetgangers zijn fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij nemen binnen de wet een aparte plaats in en voor hen gelden andere regels dan voor de overige verkeersdeelnemers. De belangrijkste regel is dat fietsers en voetgangers altijd recht hebben op een letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag. Zij krijgen minimaal 50% van hun schade vergoed en dit percentage kan oplopen naar maximaal 100%. We bekijken hierna wat kwetsbare verkeersdeelnemers precies zijn, hoe het zit met het claimen van letselschade, welke kostenposten er allemaal voor vergoeding in aanmerking komen en wat smartengeld is. Tenslotte leggen wij je uit waarom je juridische bijstand moet inschakelen.

Als je een ongeluk krijgt terwijl je op de fiets zit, dan kun je flink gewond raken. Een val met de fiets kan leiden tot breuken, schaafwonden maar ook tot intern letsel of zelfs hersenletsel. Net als voetgangers zijn fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij nemen binnen de wet een aparte plaats in en voor hen gelden andere regels dan voor de overige verkeersdeelnemers. De belangrijkste regel is dat fietsers en voetgangers altijd recht hebben op een letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag. Zij krijgen minimaal 50% van hun schade vergoed en dit percentage kan oplopen naar maximaal 100%. We bekijken hierna wat kwetsbare verkeersdeelnemers precies zijn, hoe het zit met het claimen van letselschade, welke kostenposten er allemaal voor vergoeding in aanmerking komen en wat smartengeld is. Tenslotte leggen wij je uit waarom je juridische bijstand moet inschakelen.

Kwetsbare verkeersdeelnemer: de fietser

Zoals gezegd zijn fietsers en voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is in de wet zo geregeld. Zij zijn ook echt kwetsbaarder dan andere verkeersdeelnemers. Automobilisten lopen minder risico op letsel als zij een aanrijding hebben met een fietser of voetganger. Zij zijn immers beschermd door hun voertuig. Bestuurders van een motor, maar ook van een bromfiets dragen vaak verplicht een helm en lopen minder risico op zwaar hersenletsel. Om de kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen is in de wet bepaald dat zij altijd een letselschadevergoeding krijgen. Ook als het ongeval geheel of gedeeltelijk aan hun eigen handelen is te wijten. Regel is dat het overige verkeer voortdurend rekening moet houden met fietsers en voetgangers. Ook met jonge kinderen die eveneens een aparte plaats innemen binnen de wegenverkeerswet. Zij moeten hun snelheid zodanig aanpassen dat zij altijd tijdig kunnen remmen en een aanrijding met een kwetsbare verkeersdeelnemer kunnen voorkomen.

RN, schadevergoeding verhalen op inventieve wijze >

mw. mr. S. Gholamalian

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

dhr. E. Gormez

dhr. E. Gormez

Directie

dhr. E. Gormez

Directie

NIVRE Register-Expert

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op"

mw. mr. H.A. de Jongh

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

"There is no elevator to succes, you need to take the stairs."

Bekijk ons team

Veelvoorkomende oorzaken van fietsongelukken

Er zijn verschillende oorzaken van fietsongelukken, zoals:

 • Slecht wegdek
 • Slechte weersomstandigheden
 • Geen of slechte verlichting
 • Dode hoek van een vrachtwagen of bus
 • Verkeersovertredingen van andere weggebruikers
 • Onervarenheid of onoplettendheid van de fietser zelf

Schuldvraag

Om met succes letselschade te claimen moet worden nagegaan welke partij schuldig is aan het ongeluk. Dit is bij een aanrijding met een voetganger of fietser niet anders, maar ongeacht de uitkomst heeft de fietser altijd recht op minimaal 50% van zijn of haar letselschade kosten. Heeft de voetganger of fietser zelf schuld aan het ongeluk dan zal het bij deze 50% blijven. Naarmate de fietser minder schuld heeft of helemaal geen schuld zal het percentage oplopen. Er zijn verschillende verdelingen mogelijk, bijvoorbeeld 75%/25% of bijvoorbeeld 80%/20%. In veruit de meeste gevallen worden letselschadezaken zonder tussenkomst van de rechter afgehandeld. Slechts in zeer weinig gevallen, zo’n 5%, is het nodig een rechtszaak aan te spannen. Jouw letselschade advocaat overlegt met de andere partij en doorgaans worden afspraken gemaakt over de letselschadevergoeding.

Wat zeggen klanten over ons

Wat te doen na een fietsongeluk?

Als je betrokken bent bij een fietsongeluk, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 1. Blijf kalm en beoordeel je eigen gezondheidstoestand. Bel 112 als er sprake is van ernstig letsel bij jou of bij anderen.
 2. Zorg voor een veilige omgeving door bijvoorbeeld de fiets van de weg te halen en/of waarschuwingslichten aan te zetten.
 3. Noteer de gegevens van de tegenpartij, waaronder naam, adres, telefoonnummer, kenteken en verzekeringsgegevens.
 4. Maak foto’s van de situatie en noteer getuigenverklaringen als die er zijn.
 5. Meld het ongeval bij de politie en/of verzekeringsmaatschappij.

Veelgestelde vragen over fietsongelukken

Wat moet ik doen als de tegenpartij geen gegevens wil geven?

Als de tegenpartij geen gegevens wil geven, kun je het beste de politie inschakelen en aangifte doen. Zo kun je alsnog de benodigde informatie verzamelen.

Wie is er aansprakelijk bij een fietsongeluk?

De aansprakelijkheid bij een ongeval is afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.Als de tegenpartij schuldig is aan het ongeval, is deze partij aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. Als de fietser zelf schuldig is, kan het zijn dat de fietser zelf aansprakelijk is.

Kan ik een schadevergoeding krijgen?

Ja, het is mogelijk om een schadevergoeding te krijgen na een fietsongeluk. Dit kan onder andere gaan om de volgende zaken:Medische kostenInkomensverliesKosten voor het repareren van de fietsSmartengeldOm in aanmerking te komen voor een schadevergoeding is het belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Kan ik nog fietsen na een fietsongeluk?

Het is afhankelijk van het letsel dat je hebt opgelopen of je nog kunt fietsen na een fietsongeluk. In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk of permanent een andere vorm van transport te gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van een fietsongeluk?

Een fietsongeluk kan leiden tot diverse letselschade, zoals:

 • Hoofdletsel
 • Botbreuken
 • Schade aan organen
 • Rug- of nekletsel
 • Schade aan tanden en kiezen

Het herstel van deze letsels kan langdurig zijn en kan leiden tot arbeidsongeschiktheid of zelfs blijvende invaliditeit. Daarnaast kunnen er ook emotionele gevolgen zijn, zoals angst en posttraumatische stressstoornis.

Letselschade posten

Bij een ongeluk met een fietser zijn er allerlei verschillende kostenposten mogelijk. Dit hangt helemaal af van de situatie, van het ongeval en van de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van kostenposten, maar deze opsomming is niet compleet omdat er ook nog schadeposten kunnen zijn die hier niet worden genoemd.

 • De medische kosten
 • Hulp in het huishouden
 • Verlies van verdienvermogen
 • Schade aan eigendommen
 • Smartengeld
 • En nog meer directe en indirecte persoonlijke schade

Hoeveel schade je vergoed krijgt, hangt af van de oorzaak van het ongeval. Is de automobilist schuldig aan het ongeval, dan krijg je alle schade vergoed. Ben jij deels schuldig aan het ontstaan van het ongeval, dan krijg je minimaal 50% van de schade vergoed.

Medische kosten

Letselschade leidt doorgaans tot allerlei medische kosten. Jouw ziektekostenverzekering zal het leeuwendeel hiervan vergoeden, maar lang niet alle kosten worden vergoed. Het kan gaan om kleine bedragen zoals voor het aanschaffen van pijnstillers en verband, maar ook om grote kosten. Misschien heb je langdurig fysiotherapie nodig en ben je hiervoor niet verzekerd. De meeste medicijnen worden vergoed, maar vaak ben je een eigen bijdrage verschuldigd. Hetzelfde geldt voor andere medische kosten.

Schade aan eigendommen

Bij een ongeval gaat ook altijd iets stuk. Om te beginnen de fiets waarop je reed maar ook jouw jas, schoenen, bril of spullen die je bij je had zijn meestal stuk. Deze spullen moeten worden gerepareerd of vervangen en dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten krijg je vergoed.

Gevolgschade

Naast de directe schade zoals de medische kosten en kosten van kapotte eigendommen kunnen er nog meer gevolgen zijn na een ongeluk. Je kunt een tijd niet werken of maar gedeeltelijk werken, je hebt hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of bij de verzorging van kinderen. Je moet hulp inschakelen voor van alles en nog wat en misschien ook extra kosten maken voor vervoer. Wellicht kun je zelf geen auto besturen en moet je een taxi nemen of in ieder geval met het openbaar vervoer reizen. Voor al deze kosten moet je worden gecompenseerd en krijg je een letselschadevergoeding.

Contact met RN Letselschade voor een letselschadevergoeding

Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies. Binnen 60 minuten spreek je een letselschadespecialist die naar jouw verhaal luistert en jou adviseert over de volgende stappen.

Direct berekenen

Juridische bijstand

Om jouw kosten te claimen bij de wederpartij heb je juridische bijstand nodig van een expert. De tegenpartij heeft doorgaans ook een expert en de meeste mensen hebben niet de kennis of mogelijkheid om zelf een juridische procedure te starten. Daarbij komt dat je wel iets anders aan je hoofd hebt na een ongeluk met de fiets met letselschade.

Wat moet je doen na het ongeval?

Na een ongeval met de fiets is het belangrijk dat je het bewijsmateriaal verzamelt. Dit gaat om een ingevuld schadeformulier en de gegevens van mogelijke omstanders. Maak foto’s van de situatie, jouw letsel en de schade aan jouw eigendommen. Bewaar de bonnetjes van de onkosten die je maakt vanwege het ongeval en houdt alle gebeurtenissen die met het ongeval te maken hebben bij.

Als je licht letsel hebt opgelopen is het toch belangrijk om zo snel mogelijk langs de huisarts te gaan. Van dit bezoek wordt een aantekening gemaakt in het medisch dossier. Deze aantekening dient als bewijs om het verband tussen het opgelopen letsel en het ongeval aan te tonen.

Hoe krijg ik de schade vergoed

Om de schade vergoed te krijgen na een ongeval met de fiets, dien je de wederpartij aansprakelijk te stellen. Ook moet je de schadeposten opvoeren. Wij raden aan om dit te laten doen: een ervaren letselschadespecialist weet precies welke stappen je moet zetten om de schade vergoed te krijgen. RN Letselschade helpt jou bij het claimen van smartengeld als je letselschade hebt opgelopen. Dit is voor jou geheel kosteloos. Neem direct contact met ons op om jouw zaak te bespreken. Heb je de schadeclaim zelf ingediend en wijst de verzekeraar deze af? Vraag dan direct een gratis second opinion aan. Wij zorgen ervoor dat jij niet alleen snel, maar ook goed geholpen wordt. Zo weet jij snel waar je aan toe bent en kan jij je weer richten op je herstel.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online