RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Rugletsel Rugletsel

Rugletsel kan zeer ernstige gevolgen hebben. De ruggengraat bestaat uit de wervelkolom die 33 wervels telt. Dit aantal van 33 wervels is inclusief het heiligbeen, het stuitje, het schaambeen en de nekwervels. Bij de wervelkolom hoort ook het ruggenmerg en er lopen tal van zenuwbanen door de wervelkolom. De wervels worden bijeengehouden door gewrichten en gewrichtsbanden en de tussenwervelschijven. Al deze onderdelen van de rug kunnen betrokken zijn bij rugletsel en bepalen daarmee de ernst ervan.

Soorten rugklachten

Rugklachten kunnen jouw leven behoorlijk bederven. ’s Morgens opstaan met rugpijn die pas in de loop van de dag verdwijnt. Andersom kan ook: ’s morgens voel je je goed, maar in de loop van de dag spelen de rugklachten op. De rug is een belangrijk onderdeel van het lichaam en wordt gebruikt bij allerlei bewegingen, maar ook bij zitten en staan. Zelfs bij liggen kunnen rugklachten een grote impact hebben op uw gevoel van welzijn. De rug bestaat uit verschillende onderdelen: de ruggenwervels, het kraakbeen, het ruggenmerg dat door de rug heen loopt, de aanhechtingen van spieren aan de rug en zenuwen en bloedvaten die door of in de buurt van de rug lopen. Aan al deze onderdelen kan letsel ontstaan met verschillende gevolgen.

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is het meest ernstige rugletsel. Bij een dwarslaesie is namelijk sprake van een doorsnijding of beschadiging van het ruggenmerg. Dit heeft vaak een verlamming tot gevolg. Hoe hoger in de rug de dwarslaesie zich bevindt, hoe meer delen van het lichaam verlamd raken. Deze lichaamsdelen zijn dan gevoelloos en kunnen niet meer worden gebruikt. Een dwarslaesie rugletsel is meestal het gevolg van een ongeluk. Denk aan een sport ongeluk, val van een ladder of een verkeersongeluk. Herstel van een dwarslaesie is meestal niet mogelijk of vraagt om een langdurige herstelperiode. Het mag duidelijk zijn dat het claimen van letselschade als gevolg van een dwarslaesie tot hoge uitkeringen leidt.

Ander rugletsel

Rugletsel kan behalve uit een dwarslaesie uit nog allerlei andere letsels bestaan. Elk onderdeel van de rug kan beschadigd raken. Denk aan gewrichten, spieren en pezen en natuurlijk facturen van wervels of problemen met tussenwervelschrijven. Het SI-gewricht kan uit balans raken waardoor klachten ontstaan. Soms wordt na een ongeval pas op een later moment duidelijk dat sprake is van rugletsel. Het kan namelijk ook langzaam en sluimerend ontstaan. In dergelijke gevallen kan het lastig zijn letselschade rugletsel te claimen bij de aansprakelijke partij. Deze kan namelijk ontkennen dat het rugletsel het gevolg is van een ongeval van enige tijd geleden.

Schadevergoeding rugletsel

Als je rugletsel hebt opgelopen door de schuld van iemand anders kan je deze aansprakelijk stellen. Je hebt dan recht op een volledige letselschade vergoeding voor alle kosten. Daarnaast kan vaak ook een smartengeld vergoeding worden geclaimd. Het verschil tussen een letselschade vergoeding en smartengeld is dat de letselschade vergoeding gaat over alle financiële uitgaven die gemoeid zijn met het letsel en het herstel ervan. Smartengeld is een vergoeding voor pijn en verdriet, het leed dat je hebt doorstaan of nog zult moeten doorstaan. Het wordt ook wel materiële schade (letselschade) en immateriële schade (smartengeld) genoemd.

Wat wordt vergoed bij rugletsel

Uitgangspunt is dat alle kosten moeten worden vergoed. Heb je een ongeluk gehad waarbij je rugletsel opliep, dan moet de aansprakelijke partij alle kosten betalen. Het kan gaan om medische kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, om vervoerskosten omdat je steeds een taxi moet nemen naar de dokter of om compensatie voor verlies aan inkomsten. Zeker bij zwaar rugletsel zoals een dwarslaesie kunnen de kosten enorm hoog oplopen. In zo’n geval moet je misschien worden opgenomen in een verpleeghuis of moet je woning worden verbouwd. Dat brengt natuurlijk zeer hoge kosten met zich mee. Je letselschade expert helpt je bij het berekenen en claimen van letselschade vergoeding.

Hoeveel smartengeld bij rugletsel

De hoogte van de smartengeld vergoeding hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan op je leven. Hoe ernstiger het letsel en hoe meer gevolgen, hoe hoger de smartengeld vergoeding zal zijn. Bij een dwarslaesie kan het om honderdduizend euro of meer gaan. Neem vrijblijvend contact op met RN Letselschade als je meer wilt weten over letselschade vergoeding en smartengeld. Wij helpen iedereen in heel Nederland en komen ook bij je thuis om alles te bespreken.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online