RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Letselschade motor Letselschade motor

Heb jij met de motor letselschade opgelopen bij een ongeval? Als je gewond bent geraakt bij een motorongeluk, Dan heb je in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Belangrijk is in ieder geval dat je de wederpartij aansprakelijk kunt stellen. Kun jij bewijzen wie verantwoordelijk is voor de letselschade door het motorongeluk of wil je graag een schadeclaim indienen?

Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van RN Letselschade. Wij helpen je bij het indienen van een letselschadevergoeding zodat jij schadeloos gesteld wordt. Vul het contactformulier in of bel direct 085 – 013 1 013.

Verkeersongeval met motor

Verkeersongevallen kunnen beangstigend en traumatisch zijn, zeker als je hard ten val komt. Omdat een motorrijder kwetsbaarder is dan een automobilist, zullen de verwondingen veelal erger zijn. Veel voorkomend letselschade:

Wij kunnen je helpen omdat we begrijpen wat de impact is van verwondingen bij motorongevallen op jouw leven en het leven van jouw dierbaren. Vertel ons jouw ervaring en wij zullen onze expertise gebruiken om je te adviseren over de mogelijkheden.

Letselschade motor bewijzen

Waar fietsers en voetgangers vallen onder artikel 185 van de wegenverkeerswet, geldt voor motorrijders dat ze onder de normale verkeersregels vallen. Artikel 185 is een bijzondere wet die de zwakke verkeersdeelnemer beschermt. Wanneer zij betrokken raken bij een verkeersongeval is de bestuurder van een motorvoertuig altijd schuldig. Gezien deze wet niet geldt voor motorrijders, vallen zij onder het normale bewijsrecht. Als motorrijder moet je dus kunnen bewijzen dat iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval.

In veel gevallen is dit echter eenvoudig aan te tonen. Verkeersfouten die vaak voorkomen zijn:

Vergoeding voor motorongevallen

Onze letselschadespecialist onderhandelt met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij over de hoogte van de schadevergoeding. Het bedrag wordt berekend om de fysieke, psychologische en financiële impact van de schade te dekken. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het soort letsel, de ernst, de hersteltijd, de gevolgen voor jouw leven en de medische kosten.

Er zijn twee soorten schade die deel uitmaken van een letselschadeclaim bij een motorongeval. De eerste is een vergoeding voor de pijn, het lijden en het verlies aan voorzieningen (dagelijkse bezigheden). De tweede gaat over het mislopen van inkomsten omdat je bijvoorbeeld niet kunt werken.

De vergoeding kan ook de kosten dekken die familie en vrienden maken als gevolg van jouw blessure. Als je partner bijvoorbeeld voor jou heeft gezorgd, dan kun je een vergoeding krijgen voor deze tijd, ook al is die gratis gegeven.

Kan ik een motorongeluksclaim indienen?

Als jij of een familielid bij een motorongeluk gewond is geraakt en het ongeval is veroorzaakt door een andere verkeersdeelnemer, dan moet je overwegen om een schadeclaim in te dienen bij de wederpartij. Letsel kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de omvang van het ongeval. Er is geen vaste lijst van letsels die gedekt worden door schadeclaims voor motorfietsen. Deze kunnen zowel fysiek als psychisch zijn.

Hoe lang duurt het om mijn vergoeding te krijgen?

Elke schadeclaim is anders en de een doet er langer over dan de ander. Als de claim wordt betwist of als er sprake is van ernstig letsel, zal onze letselschadespecialist een aanvraag indienen voor een tussentijdse betaling om ervoor te zorgen dat jouw financiële behoeften in de tussentijd worden gedekt. Het kan hierdoor langer duren totdat alle kosten gedekt en betaald zijn.

Letselschadeclaim na een motorongeluk

Wil jij graag een schadeclaim indienen na een ongeluk op de motor? Neem dan direct contact op met een letselschade expert van RN Letselschade. Wij helpen je dan graag verder. Vul het contactformulier in of bel direct met 085 – 013 1 013. Onze hulp is voor jou altijd gratis. De kosten die wij maken worden verhaald op de wederpartij. Neem direct contact op als je door een ongeluk met de motor letselschade hebt opgelopen!

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online