Buitengerechtelijke kosten Buitengerechtelijke kosten

Wanneer je letselschade hebt opgelopen, komen er vaak veel kosten bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, inkomstenderving en kosten voor het inschakelen van juridische hulp. Deze kosten kunnen hoog oplopen en vaak is het niet mogelijk om deze zelf te betalen. In dit artikel richten we ons op één specifiek soort kosten, namelijk de buitengerechtelijke kosten, ookwel BGK. We leggen uit wat deze kosten inhouden en wat je ermee kunt doen.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die gemaakt worden buiten de rechtszaak om. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden voor het verhalen van letselschade. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het inschakelen van een advocaat, medische adviseurs en expertises. Ook kosten voor het opvragen van medische gegevens vallen onder de BGK. Het doel van deze kosten is om ervoor te zorgen dat de letselschade vergoed wordt.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Je kunt buitengerechtelijke kosten maken wanneer je letselschade hebt opgelopen en deze schade vergoed wilt krijgen. Om de schade vergoed te krijgen, moet je vaak een juridische procedure starten. Om deze procedure goed te laten verlopen, heb je vaak juridische hulp nodig. De kosten die je hiervoor maakt, vallen onder de BGK.

Wat kun je doen met buitengerechtelijke kosten?

Je kunt buitengerechtelijke kosten op verschillende manieren vergoed krijgen. Zo kun je deze kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Wanneer de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de aansprakelijke partij ook deze kosten moeten vergoeden. Dit geldt ook wanneer de rechter uiteindelijk oordeelt dat de tegenpartij aansprakelijk is. Daarnaast kun je ervoor kiezen om deze kosten te verhalen op je eigen verzekeraar. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle verzekeraars deze kosten vergoeden. Het is daarom verstandig om dit van tevoren goed uit te zoeken.

Wanneer worden buitengerechtelijke kosten niet vergoed?

Er zijn een aantal situaties waarin de BGK niet vergoed wordt. Zo worden deze kosten niet vergoed wanneer je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval. Ook wanneer de tegenpartij niet aansprakelijk gesteld kan worden, worden de buitengerechtelijke kosten niet vergoed. Daarnaast kan het voorkomen dat de kosten niet vergoed worden wanneer deze onredelijk hoog zijn. Het is daarom verstandig om deze kosten goed te documenteren.

Hoe hoog zijn buitengerechtelijke kosten?

De hoogte van de deze kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de ernst van het letsel een rol, maar ook de duur van het herstelproces van de cliënt en de mate waarin de aansprakelijkheid betwist wordt. Daarnaast is het van belang welke juridische hulp je inschakelt en welke medische adviseurs en expertises nodig zijn. De hoogte van deze kosten kan dus sterk variëren.

Veelgestelde vragen

Tot slot

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die gemaakt worden voor het verhalen van letselschade buiten de rechtszaak om. Het gaat hierbij om kosten voor juridische hulp, medische adviseurs en expertises. Deze kosten kunnen hoog oplopen en het is daarom belangrijk om te weten wat je ermee kunt doen. Je kunt deze kosten verhalen op de aansprakelijke partij of op je eigen verzekeraar. Het is echter belangrijk om te weten dat deze kosten niet altijd vergoed worden, bijvoorbeeld wanneer je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval. Het is daarom verstandig om deze kosten goed te documenteren en je goed te laten informeren over de mogelijkheden.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online