Wanneer we denken aan schadevergoeding, denken we meestal aan materiële schade, zoals een beschadigde auto of medische kosten. Maar er is ook een andere vorm van schadevergoeding die minder bekend is, namelijk immateriële schade. Immateriële schade heeft betrekking op emotionele schade, zoals pijn en lijden, angst, verdriet en psychologische problemen die veroorzaakt worden door het gedrag van een ander. In dit artikel zullen we dieper ingaan op immateriële schade, inclusief wat het is, hoe het wordt bepaald en hoe je het kunt verhalen.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is een juridische term die verwijst naar schade die niet fysiek van aard is. Het gaat hierbij om emotionele schade, zoals verdriet, angst, pijn en lijden, en psychologische problemen die worden veroorzaakt door het handelen van een ander persoon. Bijvoorbeeld, als iemand slachtoffer is geworden van mishandeling, kan de persoon emotionele schade hebben geleden, zoals angst, depressie of posttraumatische stressstoornis.

Hoe wordt immateriële schade bepaald?

Het bepalen van immateriële schade is geen exacte wetenschap. Het is aan de rechter om te beslissen hoeveel schadevergoeding er moet worden toegekend. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de ernst van de geleden immateriële schade. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de aard van het letsel, de duur van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijkse leven van de persoon.

Hoe kun je immateriële schade verhalen?

Als je slachtoffer bent geworden van immateriële schade, kun je proberen de schade te verhalen op de persoon die verantwoordelijk is voor de schade. Dit kan bijvoorbeeld een werkgever zijn die verantwoordelijk is voor de mishandeling van een werknemer. Het is aan te raden om hiervoor een juridisch expert in te schakelen. Een advocaat kan je helpen bij het vaststellen van de omvang van de schade en het indienen van een schadeclaim.

Veelgestelde vragen

 • Wat voor soort schade valt onder immateriële schade?
  Immateriële schade heeft betrekking op emotionele schade, zoals verdriet, angst, pijn en lijden, en psychologische problemen die worden veroorzaakt door het handelen van een ander persoon.
 • Wie kan immateriële schadevergoeding eisen?
  Iedereen die slachtoffer is geworden van immateriële schade kan een schadevergoeding eisen. Dit kan bijvoorbeeld een werknemer zijn die is mishandeld op het werk of een persoon die het slachtoffer is geworden van medische fouten.
 • Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?
  De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door de rechter. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de aard van het letsel, de duur van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijkse leven van de persoon.
 • Moet ik een advocaat inschakelen om immateriële schadevergoeding te eisen?
  Het is aan te raden om een advocaat in te schakelen als je immateriële schadevergoeding wilt eisen. Een advocaat kan je helpen bij het vaststellen van de omvang van de schade en het indienen van een schadeclaim.

Conclusie

Immateriële schade is een vorm van schadevergoeding die minder bekend is dan materiële schade. Het heeft betrekking op emotionele schade, zoals verdriet, angst, pijn en lijden, en psychologische problemen die worden veroorzaakt door het handelen van een ander persoon. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de aard van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijkse leven van de persoon. Als je slachtoffer bent geworden van immateriële schade, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen om je te helpen bij het vaststellen van de omvang van de schade en het indienen van een schadeclaim.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online