RN Letselschade - Openbaar vervoer RN Letselschade - Openbaar vervoer

Letselschade in het openbaar vervoer

Elke dag weer reizen honderden duizenden mensen met het openbaar vervoer. Ze gaan naar hun werk of van hun werk naar huis of maken een uitstapje met vrienden en familie. Onder het openbaar vervoer vallen niet alleen de trein, maar ook de bus, de tram, een taxi of een metro. Openbaar vervoer is een handige manier om u te verplaatsen. Het is vaak sneller dan met de auto, zeker in de spits. U heeft niet te maken met parkeerproblemen en kunt onderweg ontspannen en een boek of een krant lezen. Net als in het verkeer kunnen tijdens een reis met het openbaar vervoer ook ongelukken voorkomen. Grote en kleine. In de nieuwsberichten lezen we alleen over grote ongelukken, maar elke dag vinden er ook kleinere ongelukken plaats. Vaak met letselschade tot gevolg. Voor letselschade die u oploopt tijdens de reis in bus, tram, metro of trein of ander openbaar vervoer heeft u vaak recht op een letselschade vergoeding. In vele gevallen kunt u de vervoerder aansprakelijk stellen voor de kosten van de letselschade die u heeft opgelopen. Een letselschadespecialist van RN Letselschade kan u helpen bij het claimen van de letselschade. Deze professionele hulp is hard nodig, want het claimen van letselschade opgelopen tijdens een reis met het openbaar vervoer kan lastig zijn. Wij zijn op de hoogte van alles wet- en regelgeving omtrent letselschade claimen na een ongeval in het openbaar vervoer.

Elke dag weer reizen honderden duizenden mensen met het openbaar vervoer. Ze gaan naar hun werk of van hun werk naar huis of maken een uitstapje met vrienden en familie. Onder het openbaar vervoer vallen niet alleen de trein, maar ook de bus, de tram, een taxi of een metro. Openbaar vervoer is een handige manier om u te verplaatsen. Het is vaak sneller dan met de auto, zeker in de spits. U heeft niet te maken met parkeerproblemen en kunt onderweg ontspannen en een boek of een krant lezen. Net als in het verkeer kunnen tijdens een reis met het openbaar vervoer ook ongelukken voorkomen. Grote en kleine. In de nieuwsberichten lezen we alleen over grote ongelukken, maar elke dag vinden er ook kleinere ongelukken plaats. Vaak met letselschade tot gevolg. Voor letselschade die u oploopt tijdens de reis in bus, tram, metro of trein of ander openbaar vervoer heeft u vaak recht op een letselschade vergoeding. In vele gevallen kunt u de vervoerder aansprakelijk stellen voor de kosten van de letselschade die u heeft opgelopen. Een letselschadespecialist van RN Letselschade kan u helpen bij het claimen van de letselschade. Deze professionele hulp is hard nodig, want het claimen van letselschade opgelopen tijdens een reis met het openbaar vervoer kan lastig zijn. Wij zijn op de hoogte van alles wet- en regelgeving omtrent letselschade claimen na een ongeval in het openbaar vervoer.

Aansprakelijkheid ongeluk openbaar vervoer

Het is in de wet geregeld dat als u met het openbaar vervoer reist de vervoerder aansprakelijk is voor de letselschade ten gevolge van een ongeval. Reist u bijvoorbeeld met de trein van de Nederlandse Spoorwegen dan zijn deze Nederlandse Spoorwegen aansprakelijk voor de kosten van de letselschade die u tijdens de reis oploopt. Dit geldt ook voor andere vervoersmaatschappijen. Reist u bijvoorbeeld met een bus van Arriva en krijgt u een ongeluk, dan is Arriva aansprakelijk voor de kosten die dat ongeluk met zich mee brengt. U heeft recht op alle kosten die voortvloeien uit het letsel dat u heeft opgelopen en daarnaast heeft u soms ook nog recht op smartengeld. In principe is het vervoersbedrijf altijd aansprakelijk, echter er zijn natuurlijk wel uitzonderingen op deze regel. Zo kan het zijn dat u zelf (ook) schuld draagt aan het gebeurde en daardoor maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt van de opgelopen letselschade.

Wettelijke grondslag aansprakelijkheid letselschade in het openbaar vervoer

Het verhalen van een schadevergoeding bij de vervoerder is mogelijk dankzij de wet Aansprakelijkheid Openbaar Vervoer. Dit is bepaald in Artikel 8:105 Burgerlijk Wetboek. Deze wet regelt dat vervoerders aansprakelijk zijn voor letselschade die reizigers oplopen tijdens hun reis met het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om zowel schade aan personen als schade aan bagage.

In de wet is vastgelegd dat de vervoerder aansprakelijk is, tenzij er sprake is van overmacht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of een terroristische aanslag.

Als reiziger hoef je niet te bewijzen dat de vervoerder aansprakelijk is voor de letselschade die je hebt opgelopen. Dit betekent dat de vervoerder verplicht is om de letselschade te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

Het is wel belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als je letselschade hebt opgelopen in het openbaar vervoer. Dit kan bijvoorbeeld door het invullen van een schadeformulier of door contact op te nemen met de klantenservice van de vervoerder. Zo kan de vervoerder snel en adequaat handelen en kun je hopelijk snel weer herstellen van je letsel.

Als je letselschade hebt opgelopen in het openbaar vervoer, dan is het verstandig om een letselschade-expert in te schakelen. Deze expert kan je helpen bij het indienen van een schadeclaim en zorgt ervoor dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je letselschade op een juiste manier wordt afgehandeld en kun je hopelijk snel weer herstellen van je letsel.

Is het vervoersbedrijf altijd aansprakelijk?

Belangrijk bij de vraag van aansprakelijkheid voor een vervoersbedrijf is of het betreffende vervoersbedrijf zorgvuldig heeft gehandeld. Heeft het vervoersbedrijf volledig zorgvuldig gehandeld en was het ongeluk op geen enkele manier te vermijden, dan kan de rechter soms bepalen dat de vervoerder niet aansprakelijk is. Ook als u als reiziger zelf schuldig bent aan het ongeval kan het vervoersbedrijf aansprakelijkheid aanvechten. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat een passagier die een bus of tram in stapt dronken is en ten val komt. Het vervoersbedrijf zou hier dan niets aan kunnen doen. Ook kan er sprake zijn van deelschuld. Zowel het vervoersbedrijf als de passagier zijn dan voor een deel aansprakelijk voor het ongeval. Het beste kunt u een letselschadespecialist inschakelen als u letselschade kunt claimen, want de schuldvraag is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Ook kan het lastig zijn na te gaan welke voorwaarden voor een bepaald vervoersbedrijf gelden. RN Letselschade helpt u daarbij graag.

Ons team staat voor jou klaar

mw. mr. S. Gholamalian

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

dhr. E. Gormez

dhr. E. Gormez

Directie

dhr. E. Gormez

Directie

NIVRE Register-Expert

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op"

mw. mr. H.A. de Jongh

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

"There is no elevator to succes, you need to take the stairs."

Bekijk ons team

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Als er sprake is van letselschade in het openbaar vervoer dan komen alle kosten die het gevolg zijn van het ongeval voor vergoeding in aanmerking. Op de eerste plaats gaat het dan om vergoeding van de directe schade. Denk hierbij aan de schade aan een koffer, een bril of kleding, maar ook bijvoorbeeld aan die fiets die u bij u had. Vervolgens komen de medische kosten voor vergoeding in aanmerking. Deze worden grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar er blijven altijd kostenposten over waarvoor u geen vergoeding krijgt. Denk aan de jaarlijkse eigen bijdrage, kosten van medicatie, verband en hulpmiddelen.

Dan is er ook nog de mogelijkheid dat er sprake is van gevolgschade. De kosten van gevolgschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kunt u misschien een tijd niet werken of heeft u huishoudelijke hulp nodig, iemand om de hond uit te laten of moet uw woning worden verbouwd omdat u niet meer in staat bent een trap op te lopen. Ook gevolgschade moet volledig worden vergoed maar is vaak lastig te berekenen.

Ongevallen in het openbaar vervoer

Er zijn allerlei soorten ongevallen mogelijk tijdens het reizen met het openbaar vervoer. Een veel voorkomend ongeval is struikelen of vallen tijdens het in- of uitstappen. Een ander voorbeeld is het te snel en abrupt optrekken van de tram of bus, waardoor iemand die toch al slecht ter been was ten val komt. De bestuurder van de bus of tram moet opletten of de passagiers veilig zitten of staan waarna deze pas mag vertrekken. Ook kan er sprake zijn van een aanrijding van de bus, tram of metro met een ander voertuig. Met een andere bus of met een voetganger. Soms moet de bestuurder van de trein of van een ander openbaar vervoersmiddel onverwacht hard remmen waardoor een passagier ten val kan komen. Of de bestuurder neemt een bocht te scherp. Ook ongelukken op het perron of bij de halte vallen onder ongelukken in het openbaar vervoer.

Zorgplicht openbaar vervoer

Bij wet is geregeld dat openbaar vervoersbedrijven een zorgplicht hebben. Dit betekent dat zij hun uiterste best moeten doen om de personen die zij vervoeren veilig naar hun bestemming te brengen. De chauffeur van het betreffende vervoermiddel moet in het bezit zijn van alle benodigde rijbewijzen en voldoende ervaring hebben. Ook het materieel moet in orde zijn. De bus, tram of metro mag geen mankementen hebben en moet periodiek worden nagezien. Per vervoersmaatschappij zijn deze wettelijke eisen vastgelegd en daaraan dienen de vervoersbedrijven zich ook te houden. Er zijn algemene wettelijke eisen, maar de verschillende vervoersbedrijven kunnen natuurlijk nog aanvullende regels hebben. Zo zijn er vervoerders voor tram en metro: RET, HTM, GVB en bekende vervoersbedrijven van de trein zijn de NS en Arriva. Bekende vervoersbedrijven voor de bus zijn Arriva, RET, HTM, GVB. Elk van deze bedrijven heeft eigen voorwaarden die uiteraard wel moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Heeft u letsel opgelopen tijdens een reis van een van deze vervoersbedrijven dan is het zaak een letselschadespecialist in te schakelen zodat u krijgt waar u recht op heeft. Dit is een volledige letselschadevergoeding voor alle kosten die voortvloeien uit het ongeval.

Kosten juridische bijstand

Als u een ongeluk is overkomen tijdens een reis met het openbaar vervoer, dan wilt u alle kosten vergoed hebben. De schuldige partij, in dit geval het openbaar vervoersbedrijf, dient deze kosten allemaal te vergoeden. Het claimen van deze letselschade is echter vaak niet eenvoudig. Daarbij heeft u als slachtoffer wel iets ander aan uw hoofd, namelijk herstellen van de schrik en de verwondingen. Bedenk ook dat de vervoersbedrijven vaak gebruik maken van gespecialiseerde rechtshulp waardoor u ook uw eigen positie dient te verstevigen door een letselschade expert in te schakelen. Zo weet u dat u de maximale letselschadevergoeding zult krijgen. Naast een vergoeding voor alle kosten waarmee u te maken krijgt heeft u vaak ook recht op een vergoeding smartengeld. Deze staat los van de vergoeding voor de letselschade die u heeft. Smartengeld is een vergoeding voor het verdriet en de pijn die u heeft moeten doorstaan. Hiervoor zijn richtlijnen te vinden in de smartengeldgids. Uw letselschade advocaat kan u dan ook op voorhand al een indicatie geven van de hoogte van de smartengeldvergoeding waarop u waarschijnlijk recht heeft. Schakel een expert van RN Letselschade in als u meer wilt weten. U kunt op de website al een berekening maken en een dossier aanmaken, maar wij komen ook graag bij u thuis, in heel Nederland om u te informeren en te adviseren. U hoeft zelf niets te betalen want de kosten van juridische bijstand worden meegenomen in de letselschade berekening. Ook deze kosten dient de schuldige partij te vergoeden.

Aanrijding als voetganger of fietser

Het kan ook gebeuren dat u als voetganger of fietser wordt aangereden door bijvoorbeeld een bus of tram. In dat geval heeft u altijd recht op minimaal 50% van uw letselschade. De tegenpartij is dan het openbaar vervoersbedrijf. Fietsers en voetgangers zijn extra beschermde verkeersdeelnemers en hebben altijd recht op vergoeding van 50% van hun kosten, ongeacht de schuldvraag. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Natuurlijk kan deze 50% ook oplopen tot een volledige vergoeding van 100%. Dit hangt af van de situatie. Neem voor meer informatie contact op met RN Letselschade.

Fietsers en voetgangers maar ook jonge kinderen vallen onder speciale regels en hebben vaker rechts op een letselschade vergoeding. Ga er dus niet te snel van uit dat u niets krijgt vergoed omdat het ongeval (deels) uw eigen schuld is.

Veelgestelde vragen over letselschade in het openbaar vervoer

Wie is er verantwoordelijk voor letselschade in het openbaar vervoer?

De vervoerder is verantwoordelijk voor letselschade in het openbaar vervoer. Dit staat vastgelegd in de wet.

Welke kosten worden vergoed bij letselschade in het openbaar vervoer?

Je hebt recht op vergoeding van alle kosten die je hebt gemaakt als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, inkomensverlies en kosten voor huishoudelijke hulp. Daarnaast heb je recht op smartengeld voor het leed dat je hebt geleden.

Moet ik een letselschade-expert inschakelen?

Het is verstandig om altijd een letselschade-expert in te schakelen bij letselschade. Deze expert kan je helpen bij het indienen van een schadeclaim en zorgt ervoor dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Conclusie

Letselschade opgelopen in het openbaar vervoer is een vervelende ervaring die grote gevolgen kan hebben voor je gezondheid en financiën. Gelukkig heb je recht op schadevergoeding en zijn er stappen die je kunt ondernemen om de vergoeding te krijgen waar je recht op hebt. Meld het ongeval bij de vervoerder, zoek medische hulp en verzamel bewijsmateriaal. Schakel ook altijd een letselschade-expert in om je te helpen bij het indienen van een schadeclaim. Zo kun je ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt en kun je hopelijk snel weer herstellen van je letsel.

Contact met RN Letselschade voor een letselschadevergoeding

Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies. Binnen 60 minuten spreek je een letselschadespecialist die naar jouw verhaal luistert en jou adviseert over de volgende stappen.

Direct berekenen
WhatsApp 9:00 tot 21:00 online