Medisch Adviseur Medisch Adviseur

Wanneer een persoon letsel oploopt als gevolg van een ongeval of nalatigheid van een andere partij, kan het proces om schadevergoeding te krijgen lang en gecompliceerd zijn. Naast de juridische procedures is er een ander aspect dat van belang is bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding: medische informatie en bewijsvoering. Hier komt de medisch adviseur om de hoek kijken.

In dit artikel leggen we uit wat een medisch adviseur is, wat zijn of haar rol is in letselschadezaken en waarom hun werk zo belangrijk is.

Wat is een Medisch Adviseur?

Het is iemand die minimaal basisarts moet zijn. Dit betekent dat hij of zij een universitaire opleiding geneeskunde heeft afgerond en geregistreerd staat in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Een adviseur die een specialistische opleiding heeft afgerond, zoals een opleiding tot verzekeringsarts, kan zichzelf ook medisch adviseur noemen.

Goed om te vermelden is dat deze arts het slachtoffer meestal niet zelf behandeld. In plaats daarvan is hij of zij een deskundige die de juridische en medische aspecten van de zaak combineert en aan verslaglegging doet.

Wat doet een Medisch Adviseur?

De belangrijkste taak is het beoordelen van de medische informatie van het slachtoffer en het opstellen van een medisch rapport. Dit rapport beschrijft de medische geschiedenis van het slachtoffer, de aard van het letsel, de behandelingen die zijn ondergaan en de prognose voor herstel.

Daarnaast kan deze ook verantwoordelijk zijn voor:

Het werk van de adviseur is van cruciaal belang bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Het medisch rapport dat wordt opgesteld, bevat informatie over het letsel en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van het slachtoffer. Deze informatie wordt gebruikt om de schadevergoeding te bepalen.

Waarom is deze rol zo belangrijk in letselschadezaken?

De medisch adviseur speelt een cruciale rol in letselschadezaken. Deze is de expert op het gebied van medische informatie en bewijsvoering. Het is daarom belangrijk dat de medisch adviseur zorgvuldig te werk gaat en nauwkeurig onderzoek doet. Hieronder volgen enkele redenen waarom de rol van de adviseur zo belangrijk is in letselschadezaken:

  1. Objectieve Beoordeling: De medisch adviseur beoordeelt de medische informatie van het slachtoffer op een objectieve manier. Dit betekent dat hij of zij geen belang heeft bij het vaststellen van een bepaalde schadevergoeding. De medisch adviseur zorgt ervoor dat de medische informatie op een correcte manier wordt weergegeven.
  2. Medische Kennis: De adviseur heeft uitgebreide kennis van medische zaken en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor kan hij of zij de medische informatie van het slachtoffer op een juiste manier beoordelen en beschrijven in het medisch rapport.
  3. Communicatie: De adviseur is in staat om complexe medische informatie op een begrijpelijke manier te communiceren met de advocaat van het slachtoffer. Hierdoor kan de advocaat de medische informatie gebruiken om de zaak zo goed mogelijk te behandelen.
  4. Verzekeringsmaatschappij: De medisch adviseur kan ook medische informatie verstrekken aan de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is belangrijk omdat de verzekeraar op basis van deze informatie de schadevergoeding kan bepalen.
  5. Medische Expertises: Bij letselschadezaken kan het voorkomen dat er medische expertises worden uitgevoerd. De adviseur kan hierbij aanwezig zijn en de medische rapporten van de tegenpartij beoordelen.

Veelgestelde vragen

  1. Wat is het verschil tussen een medisch adviseur en een medisch expert?

Een medisch adviseur is een deskundige op het gebied van medische informatie en bewijsvoering in letselschadezaken. Een medisch expert is een arts die gespecialiseerd is in een bepaald medisch gebied en die wordt ingehuurd om medische expertise uit te voeren.

  1. Wie betaalt de medisch adviseur?

De medisch adviseur wordt betaald door de advocaat van het slachtoffer. Dit valt onder de kosten die worden gemaakt om de schadevergoeding te krijgen.

  1. Wat gebeurt er als de medisch adviseurs van beide parten het niet eens zijn?

In dit geval kan er een derde worden ingeschakeld om een bindend advies uit te brengen.

Conclusie

Een medisch adviseur is een belangrijk persoon in letselschadezaken. Zijn of haar rol is cruciaal bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Deze beoordeelt de medische informatie van het slachtoffer en stelt op basis hiervan een medisch rapport op. Dit rapport wordt gebruikt om de schadevergoeding te bepalen. Deze is een expert op het gebied van medische informatie en bewijsvoering en zorgt ervoor dat de medische informatie op een correcte manier wordt weergegeven.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online