Letselschade arresten zijn cruciaal voor het begrijpen en toepassen van het aansprakelijkheidsrecht in Nederland. In dit artikel analyseren we 20 belangrijke arresten in de letselschade branche en bespreken we hun impact op slachtoffers en juridische professionals.

Inleiding

In de wereld van letselschade zijn er talloze arresten die de basis vormen voor de huidige rechtspraak. Deze arresten zijn van groot belang voor slachtoffers, juristen, en rechters, omdat ze inzicht geven in de manier waarop het aansprakelijkheidsrecht is geëvolueerd en hoe het wordt toegepast in verschillende situaties. In dit artikel nemen we een diepgaande kijk op 20 van de meest invloedrijke letselschade arresten in Nederland.

Wat zijn letselschade arresten?

Letselschade arresten zijn uitspraken van rechters in zaken waarbij iemand letsel heeft opgelopen door de fout van een ander. Deze uitspraken hebben invloed op hoe toekomstige zaken worden beoordeeld en dragen bij aan de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht.

20 Belangrijke Letselschade Arresten in Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van 20 invloedrijke arresten in de Nederlandse letselschadepraktijk, met een korte beschrijving van de omstandigheden en het oordeel in elke zaak:

 • Lindenbaum/Cohen (1919):
  Dit arrest markeerde de start van de onrechtmatige daadsleer in Nederland en ging over een geschil tussen twee zakenlieden.
 • De Taxibus-arrest (2000):
  Hier werd geoordeeld dat een taxibusbestuurder aansprakelijk was voor het veroorzaken van een ongeval, omdat hij het slachtoffer niet voldoende had geïnstrueerd over het veilig gebruik van de gordel.
 • Kelderluik-arrest (1965):
  Deze zaak betrof de aansprakelijkheid voor letselschade veroorzaakt door een openstaand kelderluik. Het arrest introduceerde de ‘kelderluikcriteria’ voor het beoordelen van aansprakelijkheid.
 • Polsklem-arrest (1999):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van de politie bij het gebruik van de polsklem, die ernstig letsel had veroorzaakt bij een arrestant.
 • Duwbak Linda-arrest (1988):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van een schipper die zijn schip niet goed had vastgemaakt, waardoor het losraakte en een sluis beschadigde.
 • Zutphense juffrouw-arrest (1965):
  Hier werd geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk was voor de schade die een werknemer had geleden door een val van een trap op de werkvloer.
 • Stormschade-arrest (1963):
  In dit arrest werd geoordeeld dat een gemeente aansprakelijk was voor de schade die een gebouw had opgelopen door stormschade, omdat de gemeente onvoldoende onderhoud had gepleegd.
 • Vierhavens-arrest (1981):
  Dit arrest bepaalde dat een werkgever aansprakelijk was voor de schade veroorzaakt door een werknemer die onder invloed van alcohol een ongeval had veroorzaakt.
 • Jetblast-arrest (2006):
  Deze zaak betrof de aansprakelijkheid van een luchtvaartmaatschappij voor schade veroorzaakt door de jetblast van een vliegtuig.
 • HR 24 november 2000, NJ 2001, 215 (Bussluis):
  In deze zaak werd geoordeeld dat de gemeente aansprakelijk was voor de schade aan een bus die in een bussluis was gevallen.
 • HR 8 februari 1997, NJ 1999, 367 (Diana):
  Deze zaak betrof de aansprakelijkheid van een manege voor het letsel dat een ruiter had opgelopen door een schrikreactie van haar paard.
 • HR 23 februari 2001, NJ 2001, 315 (Duiventil):
  In deze zaak werd geoordeeld dat een gemeente aansprakelijk was voor de schade veroorzaakt door een omgevallen duiventil.
 • HR 4 mei 2001, NJ 2001, 433 (Kind en pony):
  In deze zaak werd de manege aansprakelijk gehouden voor de letselschade die een kind had opgelopen na te zijn gebeten door een pony.
 • HR 12 december 2003, NJ 2004, 74 (Wateroverlast):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van de gemeente voor wateroverlast veroorzaakt door onvoldoende onderhoud van het rioleringssysteem.
 • HR 31 maart 2006, NJ 2006, 328 (Koolmonoxidevergiftiging):
  In deze zaak werd een verhuurder aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging bij een huurder door een slecht onderhouden CV-installatie.
 • HR 28 mei 2004, NJ 2004, 460 (Voetganger en auto):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van een automobilist die een voetganger had aangereden, waarbij de voetganger letsel had opgelopen.
 • HR 6 april 2012, NJ 2012, 233 (Hangmat-arrest):
  In deze zaak werd een man aansprakelijk gesteld voor de schade die zijn echtgenote had geleden nadat zij was gevallen uit een hangmat die hij had opgehangen.
 • HR 24 december 2010, NJ 2011, 251 (Klimmuur):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van een exploitant van een klimmuur voor de schade die een bezoeker had geleden door een val van de klimmuur.
 • HR 9 november 2001, NJ 2001, 653 (Sport en spel):
  Dit arrest ging over de aansprakelijkheid van een hockeyvereniging voor de schade die een speler had geleden door een slag van een tegenstander.
 • HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Trapleuning):
  In deze zaak werd een verhuurder aansprakelijk gesteld voor de schade die een huurder had geleden na een val van een trap zonder leuning.

Conclusie

Deze 20 letselschade arresten zijn slechts een greep uit de vele zaken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht in Nederland. Ze geven een beeld van de diversiteit aan situaties waarin letselschade kan ontstaan en de juridische principes die daarbij een rol spelen. Het is belangrijk voor slachtoffers en juridische professionals om op de hoogte te blijven van deze arresten om een goed begrip te hebben van hun rechten en verantwoordelijkheden binnen het letselschaderecht.

Deze arresten benadrukken het belang van zorgvuldig handelen en het nemen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid van anderen. Ze vormen een waardevolle bron van kennis voor iedereen die betrokken is bij letselschadezaken en helpen bij het navigeren door de complexiteit van het aansprakelijkheidsrecht.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online