Verlies aan arbeidsvermogen Verlies aan arbeidsvermogen

Als u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen heeft u mogelijk te maken met pijn en beperkingen, ook kan uw inkomen dalen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een uitkering voor verlies aan arbeidsvermogen. Maar wat houdt deze uitkering precies in? En wat zijn uw rechten als u arbeidsongeschikt raakt? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer.

Wat is verlies aan arbeidsvermogen?

Verlies aan arbeidsvermogen is de schade die u lijdt doordat u door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om uw werk (volledig) uit te voeren. Dit kan leiden tot inkomensverlies. Om dit inkomensverlies te compenseren, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering.

Wanneer heeft u recht op een uitkering voor verlies aan arbeidsvermogen?

U heeft recht op een uitkering voor verlies aan arbeidsvermogen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

De hoogte van de uitkering voor verlies aan arbeidsvermogen hangt af van verschillende factoren, waaronder het percentage van uw arbeidsongeschiktheid en uw laatstverdiende inkomen. Uw arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een medisch specialist. De hoogte van de uitkering wordt vervolgens berekend door een arbeidsdeskundige.

Welke uitkeringen zijn er voor verlies aan arbeidsvermogen?

Er zijn verschillende uitkeringen voor verlies aan arbeidsvermogen, waaronder:

Wat zijn uw rechten bij verlies aan arbeidsvermogen?

Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u verschillende rechten. Zo heeft u recht op een uitkering voor verlies aan arbeidsvermogen, maar ook op re-integratiebegeleiding en passend werk. Uw werkgever is verplicht om u te ondersteunen bij uw re-integratie en samen met u een plan op te stellen om uw werkzaamheden aan te passen aan uw situatie. Ook heeft u recht op privacy en medische geheimhouding. Uw werkgever mag niet zonder uw toestemming informatie over uw gezondheid delen.

Wat kunt u doen als uw uitkering wordt geweigerd?

Het kan voorkomen dat uw uitkeringsaanvraag voor verlies aan arbeidsvermogen wordt geweigerd. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV. Het is verstandig om hiervoor een advocaat of jurist in te schakelen die gespecialiseerd is in sociale zekerheid.

Wat zijn de gevolgen van verlies aan arbeidsvermogen?

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot financiële zorgen en beperkingen in uw dagelijks leven. Het kan ook invloed hebben op uw sociale contacten en uw mentale gezondheid. Het is daarom belangrijk om tijdig hulp te zoeken en te werken aan uw re-integratie.

Conclusie

Verlies aan arbeidsvermogen kan grote gevolgen hebben voor uw leven. Gelukkig zijn er verschillende uitkeringen en rechten waar u aanspraak op kunt maken. Het is belangrijk om tijdig hulp te zoeken en samen te werken aan uw re-integratie. Mocht uw uitkeringsaanvraag worden geweigerd, dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV. Het inschakelen van een advocaat of jurist kan hierbij verstandig zijn. Hopelijk heeft dit artikel u meer inzicht gegeven in verlies aan arbeidsvermogen en uw rechten als arbeidsongeschikte.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online