RN Letselschade Banner Homepage RNletselschade

Psychische letselschade Psychische letselschade

Door een ongeluk kun je niet alleen lichamelijke schade maar ook psychische letselschade oplopen. De psychische schade kan het enige letsel zijn, maar ook samengaan met lichamelijke schade of daarvan het gevolg zijn. Het is zelfs mogelijk dat je psychische schade oploopt door een ongeval, zonder dat je daar zelf bij betrokken was. In alle gevallen geldt dat, wanneer iemand anders aansprakelijk was voor het ongeluk, het slachtoffer de psychische schade krijgt vergoed. De kosten als gevolg van psychische schade moeten door de schuldige partij worden vergoed en daarnaast wordt vaak ook nog smartengeld geclaimd.

Soorten psychische letselschade

Psychische letselschade is heel verschillend. Net als ieder mens verschillend is en dus verschillend zal reageren op een ongeluk en alle gevolgen daarvan. Het ene slachtoffer heeft last van herbelevingen, een ander slachtoffer kan rijangst ontwikkelen. Dan is er ook nog psychisch letsel als gevolg van lichamelijk letsel. Denk aan blijvende, ontsierende littekens in het gelaat of het psychisch letsel als gevolg van het gemis van een lichaamsdeel. Ook het verlies van een zintuig brengt psychisch letsel met zich mee. Een slachtoffer dat niet meer kan zien, horen of ruiken kan hiervan enorm veel verdriet hebben.

Letselschade vergoeding en smartengeld

De vergoeding voor psychisch letsel moet worden ingedeeld in een materiële en een immateriële vergoeding. De materiële vergoeding heeft betrekking op alle kosten als gevolg van het psychisch letsel. Denk bijvoorbeeld aan de rekening van een psycholoog of de kosten van een cursus om te leren omgaan met angsten. Deze directe en te berekenen kosten van het psychisch letsel vallen onder de letselschade vergoeding.

Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn, verdriet, angst of gevoelens van onzekerheid. Meestal is dit een vast bedrag.

Door een ander effect geschokt?

Het is mogelijk om psychische schade te lijden door de schuld van iemand anders zonder dat u daarbij zelf letselschade oploopt. U maakt een ernstig ongeval mee van iemand anders en heeft dit moeten zien. Dit kan ernstige psychische schade met zich meebrengen. U droomt er elke nacht van, heeft angsten, u durft niet meer zelf in een auto te rijden of met iemand mee te rijden, u krijgt paniekaanvallen en dergelijke. In sommige gevallen krijgt u ook voor dit soort situaties een vergoeding smartengeld. Neem contact op met RN Letselschade als u meer wilt weten over de mogelijkheden van het verhalen van psychische schade.

Berekenen smartengeld

Het berekenen van een vergoeding smartengeld is niet eenvoudig. Logisch, want hoe bereken je de kosten van pijn, verdriet en angst? Om een idee te krijgen van de vergoeding smartengeld waarop je recht hebt kun je je letselschade expert vragen de smartengeldgids te raadplegen. Dit is een gids waarin bedragen staan vermeld die in het verleden zijn toegekend voor een soortgelijk psychisch letsel. Deze vergoedingen zijn door de rechter toegekend. Hoe zwaarder het letsel, hoe hoger de vergoeding smartengeld. Er is in deze gids een onderverdeling gemaakt in licht letsel, matig letsel, zwaar letsel en een zeer zwaar letsel. De toegekende bedragen lopen uiteen van zo’n tweeduizend euro tot meer dan honderdduizend euro per geval.

Psychisch letsel claimen

Niet alleen het berekenen maar ook het claimen van psychisch letsel kan lastig zijn. Het beste schakel je een letselschade expert in. RN Letselschade heeft veel ervaring met het claimen van letselschade, inclusief psychisch letsel en smartengeld. Wij werken door heel Nederland en hebben kantoren in Amsterdam en Rotterdam. Heb jij psychisch letsel als gevolg van een ongeluk of ben je toeschouwer geweest van een ernstig ongeluk? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij komen naar je toe om de zaak te bespreken. Goed om te weten: onze diensten zijn voor het slachtoffer kosteloos. Onze kosten moeten namelijk worden betaald door de aansprakelijke partij.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online