Rn Letselschade - Herstelcoach Rn Letselschade - Herstelcoach

Schaderegelaar Schaderegelaar

Als u betrokken bent bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, kan de schaderegelaar een belangrijke rol spelen in het proces van schadeafhandeling. Maar wie is de schaderegelaar eigenlijk en wat doet hij of zij? In dit artikel leest u alles over deze professional en zijn of haar taken.

Als u betrokken bent bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, kan de schaderegelaar een belangrijke rol spelen in het proces van schadeafhandeling. Maar wie is de schaderegelaar eigenlijk en wat doet hij of zij? In dit artikel leest u alles over deze professional en zijn of haar taken.

Wat is een schaderegelaar?

Een schaderegelaar is iemand die de buitendienst doet bij de verzekeraar. Deze persoon gaat in opdracht van de verzekeraar langs bij het slachtoffer om de schade te inventariseren en te beoordelen. Dit kan gaan om materiële schade, maar ook om letselschade.

Deze werkt meestal voor een verzekeraar, maar kan ook worden ingeschakeld door een belangenbehartiger of advocaat van het slachtoffer. De regelaar komt dan meestal fysiek bij het slachtoffer langs, waar ook de belangenbehartiger bij aanwezig is.

Wat zijn de taken van een schaderegelaar?

De belangrijkste taak van een schaderegelaar is het vaststellen van de omvang van de schade. Dit gebeurt door het voeren van gesprekken met de betrokken partijen en het bekijken van bewijsstukken, zoals medische rapporten en facturen.

De schaderegelaar stelt vervolgens een rapport op waarin de schade wordt beschreven en waarin wordt aangegeven welk bedrag de verzekeraar bereid is uit te keren. Dit rapport wordt vervolgens overgedragen aan de interne behandelaar, die het dossier verder afhandelt.

De schaderegelaar werkt meestal eenmalig. Na het opstellen van het rapport heeft hij of zij geen verdere betrokkenheid meer bij de zaak.

Hoe verloopt het contact met de schaderegelaar?

Het contact verloopt meestal via de belangenbehartiger of advocaat van het slachtoffer. Deze persoon regelt een afspraak met de regelaar en is bij het gesprek aanwezig om de belangen van het slachtoffer te behartigen.

Tijdens het gesprek zal de schaderegelaar vragen stellen over het ongeval en de geleden schade. Het is belangrijk om hier zo volledig mogelijk antwoord op te geven en eventuele bewijsstukken, zoals facturen en medische rapporten, te overhandigen.

Veelgestelde vragen

Kan ik zelf een schaderegelaar inschakelen?

Als slachtoffer kunt u ook zelf een schaderegelaar inschakelen om uw schade te laten inventariseren. De vraag is echter of dit handig is. Laat u altijd vertegenwoordigen door een bureau dat is gespecialiseerd in letselschadezaken.

Wat als ik het niet eens ben met het rapport van de schaderegelaar?

Als u het niet eens bent met het rapport van de schaderegelaar, kunt u dit aangeven bij uw belangenbehartiger. Deze kan vervolgens bezwaar maken tegen het rapport. Daarna zal er overleg plaatsvinden met de verzekeraar om tot een oplossing te komen.

Wordt de schade altijd volledig vergoed?

De schade wordt niet altijd volledig vergoed. De verzekeraar beoordeelt de schade op basis van de polisvoorwaarden en de wet. Als de verzekeraar van mening is dat de schade niet volledig vergoed hoeft te worden, kan het slachtoffer hier bezwaar tegen maken. Hierbij heeft u te maken met uw rechten en plichten waarbij u in detail op de hoogte moet zijn met alle bestaande richtlijnen. Wij ondersteunen u kosteloos bij de ondersteuning.

Conclusie

Een schaderegelaar is een professional die wordt ingeschakeld door verzekeraars, belangenbehartigers of advocaten om de schade te inventariseren en te beoordelen bij letselschade. De schaderegelaar komt meestal fysiek bij het slachtoffer langs. Vervolgens en stelt deze een rapport op waarin de schade wordt beschreven en waarin wordt aangegeven welk bedrag de verzekeraar bereid is uit te keren. Het is belangrijk om zo volledig mogelijk antwoord te geven op de vragen van de schaderegelaar en eventuele bewijsstukken te overhandigen. Neem contact op als u hier vragen over heeft.

Tot willen wij u adviseren om een deskundige in te schakelen als tegengeluid voor de schaderegelaar van de verzekeraar. U heeft immers recht op een eerlijke schadevergoeding, ook van zaken waarvan u niet weet dat u daar recht op heeft.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online