RN Letselschade - collega aan het werk RN Letselschade - collega aan het werk

Schadevergoeding Schadevergoeding

Als je een verkeersongeluk of arbeidsongeval hebt meegemaakt en daardoor letsel hebt opgelopen, is dat erg vervelend. Het letsel dat je hierbij hebt opgelopen kan ervoor zorgen dat de kostenposten hoog oplopen. Wij leggen uit wanneer je recht hebt op een schadevergoeding bij letselschade, welke schade er vergoed kan worden en wat jouw schade waard is. RN Letselschade helpt jou een schadeclaim in te dienen en een eerlijke letselschadevergoeding te krijgen voor de door jou geleden schade.

Als je een verkeersongeluk of arbeidsongeval hebt meegemaakt en daardoor letsel hebt opgelopen, is dat erg vervelend. Het letsel dat je hierbij hebt opgelopen kan ervoor zorgen dat de kostenposten hoog oplopen. Wij leggen uit wanneer je recht hebt op een schadevergoeding bij letselschade, welke schade er vergoed kan worden en wat jouw schade waard is. RN Letselschade helpt jou een schadeclaim in te dienen en een eerlijke letselschadevergoeding te krijgen voor de door jou geleden schade.

Bereken schadevergoeding

Wat is schadevergoeding?

Schadevergoeding bestaat uit allerlei schadeposten. Dit zijn onder andere het verlies aan inkomen, reiskosten, kinderopvangkosten, kosten voor medische hulp, aanpassingen in huis, het mislopen van een promotie op het werk en de kosten voor hulp in de huishouding. Naast een vergoeding voor materiële schade, kan je ook een vergoeding voor psychische schade krijgen. Dit heet ook wel smartengeld of immateriële schade.

RN, schadevergoeding verhalen op inventieve wijze >

mw. mr. S. Gholamalian

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

dhr. E. Gormez

dhr. E. Gormez

Directie

dhr. E. Gormez

Directie

NIVRE Register-Expert

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op"

mw. mr. H.A. de Jongh

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

"There is no elevator to succes, you need to take the stairs."

Bekijk ons team

Heb ik recht op schadevergoeding?

Als slachtoffer van een ongeval heb je recht op een schadevergoeding. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, dan kan je een schadevergoeding aanvragen en kunnen wij de vergoeding voor jou berekenen. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. De letselschade-experts van RN Letselschade doen er alles aan om voor jou een eerlijke en maximale vergoeding te vorderen. Aan het begin van het traject is de hoogte hiervan nog lastig in te schatten.

Wat zeggen klanten over ons

Hoe hoog is een letselschadevergoeding?

De hoogte van letselschadevergoeding is niet eenduidig vast te stellen. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren. Iedere zaak wordt hierdoor uniek, waardoor er per zaak gekeken moet worden wat een passende vergoeding is. Zo moet bijvoorbeeld gekeken worden welk letsel je hebt opgelopen en hoe ernstig dit is. 

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd hoeveel geld jij kunt claimen om de letselschade te compenseren? RN Letselschade helpt je verder bij het berekenen van een passende letselschadevergoeding. Onze hulp is voor jou te allen tijde gratis. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Schadevergoeding berekenen

Welke schade wordt vergoed?

Ben je zeker dat je recht hebt op een vergoeding van de door jou geleden schade? Dan kan je beginnen met het berekenen van de hoogte van de vergoeding. Alle kosten die voortvloeien uit het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Het verschilt per situatie hoe hoog de letselschadevergoeding zal zijn. Vaak kan je in ieder geval voor verschillende soorten schadevergoedingen voor de volgende geleden kosten een vergoeding claimen:

Verlies van verdienvermogen

Het kan voorkomen dat je na een ongeval je werk niet meer kunt hervatten. Dan wordt je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt hierdoor inkomsten mislopen doordat je werkgever niet meer jouw volledige salaris betaalt. RN Letselschade houdt bij het claimen van de schadevergoeding niet alleen rekening met je salaris vóór het ongeval, maar ook met de eventuele gemiste carrièrekansen.

Smartengeld

Naast materiële schade is er bij een ongeval vaak ook sprake van immateriële schade. De pijn en het verdriet die je door het ongeluk ervaart, kan de levensvreugde doen afnemen. Ook hiervoor kan je een financiële compensatie ontvangen. Dit heet smartengeld. Omdat verdriet lastig uit te drukken is in geld, is de hoogte van deze vergoeding moeilijk in te schatten. Meestal wordt er daarom gekeken naar vergelijkbare zaken en de uitspraken die rechters toen gedaan hebben.

Huishoudelijke hulp

Wanneer je dagelijkse bezigheden niet meer uit kunt voeren zoals voorheen, kan je daarvoor hulp inschakelen. Of je nu gebruik maakt van de thuishulp of dat familie en vrienden bijspringen; je hebt hiervoor recht op een letselschadevergoeding. Als je een persoonsgebonden budget (PGB) hebt, dan komt jouw eigen bijdrage in aanmerking voor een vergoeding.

Medische kosten

De medische kosten zijn een belangrijke factor. Wanneer je naar aanleiding van het ongeval het ziekenhuis of de dokter hebt moeten bezoeken, dan is de kans groot dat je al door het eigen risico van je zorgverzekering heen bent. Denk bijvoorbeeld ook aan medicijnen die niet vergoed worden of afspraken bij een fysiotherapeut. Deze kosten kunnen wij claimen bij de aansprakelijke partij. Belangrijk hierbij is het bewaren van bewijsstukken. Meestal moet je de kosten eerst indienen bij je eigen zorgverzekeraar. Als je deze niet vergoed krijgt, dan verhalen wij de kosten op de verzekering van de tegenpartij.

Schade aan eigendommen

Heeft je fiets, scooter of telefoon het ongeval niet overleefd? Droeg je nieuwe of dure kleding die je nu opnieuw aan moet schaffen? Dan zijn ook dit kosten die in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding.

Reiskosten

Daar denk je misschien niet zo snel aan, maar als je meer reist ten gevolge van het ongeval, dan kan je daar ook een vergoeding voor ontvangen. Denk aan parkeergeld, kosten voor het openbaar vervoer en kosten die je kwijt bent aan mensen die jou heen en weer rijden. Alle reiskosten die je niet gemaakt zou hebben als het ongeluk niet was gebeurd, noteren wij als schade.

Jouw letselschade advocaat helpt je graag bij het claimen van een schadevergoeding. Op de website van RN Letselschade kun je zelf al een eerste berekening maken van jouw vergoeding en een dossier aanmelden.

Veelgestelde vragen over letselschadevergoeding

Kan ik ook schadevergoeding krijgen als ik zelf ook verantwoordelijk ben voor het ongeval?

Ja, in sommige gevallen is dit mogelijk. Bijvoorbeeld als u een SVI verzekering heeft.

Hoe lang duurt het voordat ik de schadevergoeding krijg?

Dit hangt af van de situatie en kan verschillen per zaak. Een belangenbehartiger kan u hier meer over vertellen.

Moet ik naar de rechter om schadevergoeding te krijgen?

Nee, dat is meestal niet nodig. In de meeste gevallen kan de zaak ook buiten de rechter om worden opgelost.

Contact met RN Letselschade voor een letselschadevergoeding

Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies. Binnen 60 minuten spreek je een letselschadespecialist die naar jouw verhaal luistert en jou adviseert over de volgende stappen.

Direct berekenen

Veelgestelde vragen

Wat is schadevergoeding?

Schadevergoeding bestaat uit allerlei schadeposten. Dit zijn onder andere het verlies aan inkomen, reiskosten, kinderopvangkosten, kosten voor medische hulp, aanpassingen in huis, het mislopen van een promotie op het werk en de kosten voor hulp in de huishouding. Naast een vergoeding voor materiële schade, kan je ook een vergoeding voor psychische schade krijgen. Dit heet ook wel smartengeld of immateriële schade.

Heb ik recht op een letselschadevergoeding?

Als slachtoffer van een ongeval heb je recht op een schadevergoeding. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, dan kan je een schadevergoeding aanvragen en kunnen wij de vergoeding voor jou berekenen. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. De letselschade-experts van RN Letselschade doen er alles aan om voor jou een eerlijke en maximale vergoeding te vorderen. Aan het begin van het traject is de hoogte hiervan nog lastig in te schatten.

Welke schade wordt vergoed?

Als slachtoffer van een ongeval heb je recht op een schadevergoeding. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, dan kan je een schadevergoeding aanvragen en kunnen wij de vergoeding voor jou berekenen. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. De letselschade-experts van RN Letselschade doen er alles aan om voor jou een eerlijke en maximale vergoeding te vorderen. Aan het begin van het traject is de hoogte hiervan nog lastig in te schatten.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online