Affectieschade Affectieschade

Als gevolg van een ongeluk kan niet alleen de gewonde persoon zelf, maar ook zijn of haar naasten lijden. Soms kan dit leiden tot geestelijk of emotioneel leed, bijvoorbeeld omdat de gewonde persoon niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen of omdat de relatie tussen de gewonde persoon en zijn of haar naasten is veranderd. Deze vorm van leed wordt affectieschade genoemd. In dit artikel zullen we uitleggen wat affectieschade precies is en hoe het werkt in de praktijk.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is schade die naasten van een gewonde persoon lijden als gevolg van het letsel van die persoon. Het gaat hierbij om geestelijk of emotioneel leed dat naasten ondervinden, bijvoorbeeld omdat zij extra zorg moeten verlenen aan de gewonde persoon of omdat zij hun relatie met de gewonde persoon zien veranderen. Het idee achter de affectievergoeding is dat niet alleen de gewonde persoon zelf, maar ook zijn of haar naasten in aanmerking moeten komen voor een vergoeding voor het leed dat zij ondervinden.

Hoe werkt affectieschade in de praktijk?

Als de gewonde persoon zelf een vergoeding ontvangt voor zijn of haar letsel, kan het zo zijn dat de naasten ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor affectieschade. Dit is echter niet vanzelfsprekend en hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan hierbij helpen.

Affectieschade kan in sommige gevallen ook los van de vergoeding voor het letsel van de gewonde persoon worden toegekend. Dit geldt bijvoorbeeld als de gewonde persoon is overleden als gevolg van het ongeluk. In dat geval kunnen de nabestaanden in aanmerking komen voor een vergoeding voor affectieschade.

Voor wie is affectieschade bedoeld?

Affectieschade is bedoeld voor naasten van een gewonde persoon. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook bijvoorbeeld goede vrienden. Het is hierbij wel van belang dat er sprake is van een nauwe persoonlijke relatie tussen de gewonde persoon en de naasten. Dit betekent dat niet iedereen zomaar hiervoor in aanmerking komt.

Hoe hoog is de vergoeding voor affectieschade?

De hoogte van de vergoeding voor affectieschade kan sterk uiteenlopen. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kan de vergoeding oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Het is echter ook mogelijk dat de vergoeding lager uitvalt, bijvoorbeeld omdat het leed dat de naasten ondervinden relatief beperkt is.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen affectieschade en shockschade?

Affectieschade en shockschade zijn twee verschillende begrippen. Affectieschade heeft betrekking op het geestelijk of emotioneel leed dat naasten van een gewonde persoon ondervinden als gevolg van het letsel van die persoon. Shockschade heeft betrekking op het geestelijk leed dat iemand ondervindt door het direct waarnemen van een ernstig ongeluk.

Kan ik zelf een affectievergoeding aanvragen?

Als naaste van een gewonde persoon kun je zelf geen vergoeding voor affectieschade aanvragen. Dit kan alleen worden gedaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Kan ik een vergoeding voor affectieschade krijgen als ik geen familie ben van de gewonde persoon?

Het is mogelijk om als goede vriend of kennis van de gewonde persoon in aanmerking te komen voor een vergoeding voor affectieschade, mits er sprake is van een nauwe persoonlijke relatie met de gewonde persoon.

Is affectieschade hetzelfde als smartengeld?

Affectieschade is een vorm van smartengeld. Smartengeld is de vergoeding voor alle immateriële schade die iemand heeft geleden als gevolg van een ongeluk, zoals lichamelijke en geestelijke pijn en verdriet. Affectieschade is daar een onderdeel van.

Conclusie

Affectieschade is een vorm van schade die naasten van een gewonde persoon kunnen lijden als gevolg van het letsel van die persoon. Het gaat hierbij om geestelijk of emotioneel leed dat naasten ondervinden, bijvoorbeeld omdat zij extra zorg moeten verlenen aan de gewonde persoon of omdat zij hun relatie met de gewonde persoon zien veranderen. Een vergoeding kan in sommige gevallen worden toegekend aan de naasten van de gewonde persoon, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan hierbij helpen.

Als gevolg van een ongeluk kan niet alleen de gewonde persoon zelf, maar ook zijn of haar naasten lijden. Soms kan dit leiden tot geestelijk of emotioneel leed, bijvoorbeeld omdat de gewonde persoon niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen of omdat de relatie tussen de gewonde persoon en zijn of haar naasten is veranderd. Deze vorm van leed wordt affectieschade genoemd. In dit artikel zullen we uitleggen wat affectieschade precies is en hoe het werkt in de praktijk.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online