Voor het claimen van letselschade kun je het beste een letselschade advocaat in de arm nemen. Je komt in aanmerking voor een letselschadevergoeding als je het letsel hebt opgelopen door toedoen van iemand anders. Je kunt in dat geval deze schuldige partij aansprakelijk stellen voor de door jou geleden schade. Soms kom je daarnaast ook nog in aanmerking voor een vergoeding smartengeld. Het claimen maar ook het berekenen van letselschade is niet eenvoudig. Een letselschadejurist kan jou hierbij van dienst zijn. Je geeft de gehele procedure uit handen en kan je volledig richten op je herstel. RN Letselschade zorgt er voor dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Wat doet een letselschade advocaat?

In grote lijnen doet een letselschade advocaat hetzelfde als een letselschadejurist. Het verschil zit hem in de eventuele procedure. Zo mag een letselschade advocaat iemand vertegenwoordigen bij een rechtbank. Dit is echter meestal niet nodig omdat negen van de tien letselschadezaken buiten de rechter om worden afgewikkeld. Bij RN Letselschade werken ervaren letselschadejuristen dus mocht je deze dienst nodig hebben, dan zijn wij in staat om snel te schakelen.

De taken van een letselschadejurist

Een letselschadejurist helpt jou bij het claimen van jouw letselschade. Dat begint met het aansprakelijk stellen van de schuldige partij, ook wel wederpartij genoemd. Vervolgens zal de letselschadejurist het letsel inventariseren en medische informatie over het letsel opvragen. Hij maakt een uitgebreide schadeberekening en komt op die manier tot een volledig overzicht waarmee de letselschadevergoeding kan worden geclaimd. Een letselschade jurist kan er ook voor zorgen dat je in een vroeg stadium een voorschot krijgt. Soms is het nodig een arbeidsdeskundige of medisch adviseur in te schakelen. Ook dat neemt de letselschadejurist voor zijn rekening. Er worden discussies gevoerd met de wederpartij over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Het uitgangspunt is natuurlijk de schadevergoeding te claimen waar het slachtoffer recht op heeft.

Stappen in een letselschadeprocedure

  • De wederpartij aansprakelijk stellen;
  • Het letsel en de verwondingen inventariseren;
  • Opvragen van de medische informatie over het letsel;
  • Het opstellen van een schadeberekening;
  • Aanvragen van een voorschot op de schadevergoeding;
  • Voeren van gesprekken met de wederpartij over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding;
  • Indien nodig wordt de hulp van een arbeidsdeskundige of een medisch adviseur ingeschakeld;
  • Afhandelen van het letselschadetraject.

De schuldvraag: jouw letselschade advocaat beoordeelt

In veel gevallen is het duidelijk wie de schuldige partij is als het gaat om een ongeval. Soms heb je, zelfs als je zelf (ook) schuld draagt aan het ongeval, recht op schadevergoeding. Als voetganger of fietser profiteer je bijvoorbeeld van extra bescherming. Voetgangers en fietsers hebben namelijk altijd recht op een schadevergoeding, ook als het ongeluk hun eigen schuld was. Zij hebben altijd, ongeacht de schuldvraag, recht op 50% letselschadevergoeding. Dit kan oplopen tot 100%. Alleen als sprake is van opzet geldt deze regel niet.

Wanneer een letselschadejurist inschakelen?

Het letselschade bestaat uit twee delen: ‘letsel’ en ‘schade’. Allereerst moet er dus sprake zijn van letsel, een verwonding aan het lichaam (of de geest). Het tweede deel van het woord is schade. Hier gaat het om de financiële schade die een gevolg is van het letsel, de verwonding. Er is materiële en immateriële letselschade. Materiële letselschade heeft betrekking op alle kosten als gevolg van het ongeval. Immateriële letselschade wordt ook wel smartengeld genoemd en heeft betrekking op gevoelens als verdriet, pijn en angst.

Wat kost een letselschade advocaat?

Bij RN Letselschade kun je jouw letselschadezaak op basis van no cure no pay laten behartigen. Wij kijken voor aanvang wat de kansen zijn van jouw zaak. De kosten van hulp en bijstand door een letselschade advocaat worden meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding waarop jij recht hebt. De rechter zal deze kosten aan de wederpartij toerekenen in het vonnis. Je hoeft dus zelf niets te betalen. RN brengt nooit kosten in rekening aan haar eigen cliënten, ook als achteraf toch blijkt dat er geen aansprakelijke partij is.

Beste letselschade advocaat bij RN Letselschade

Als je op zoek bent naar een letselschadejurist, kun je terecht bij een letselschade kantoor van RN Letselschade. Wil je de hulp inroepen van RN Letselschade dan is het goed om te weten dat wij ook bij jou thuis kunnen komen. Wij hebben kantoren in Amsterdam (hoofdkantoor), Utrecht en Rotterdam. Daarnaast bieden wij ook een landelijke dekking, zodat er altijd een letselschadejurist bij jou in de buurt is:

Vanuit onze vestigingen bezoeken wij jou op locatie om jouw zaak te bespreken. Op onze kantoren werken gespecialiseerde letselschade advocaten met veel ervaring. Wij benaderen jouw zaak persoonlijk want het is belangrijk dat jij je goed voelt bij jouw jurist. Immers, het gaat om vertrouwelijke informatie.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online