RN Letselschade - Letselschade jurist RN Letselschade - Letselschade jurist

Letselschade opgelopen? Letselschade opgelopen?

RN Letselschade is de letselschadespecialist die je vrijblijvend helpt en adviseert.
✓ Binnen 60 minuten contact
✓ Gratis hulp en advies
✓ Actief in heel Nederland

RN Letselschade is de letselschadespecialist die je vrijblijvend helpt en adviseert. Binnen 60 minuten neemt één van onze experts vrijblijvend contact met je op.
✓ Binnen 60 minuten contact
✓ Gratis hulp en advies
✓ Actief in heel Nederland

Schadeclaim testen

Wij helpen bij letselschade

RN Letselschade is een ervaren en snelgroeiend letselschadebureau. Heb jij te maken gekregen met letselschade als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een ander soort ongeluk? Dan ben je bij ons op de juiste plek. Wij ontzorgen jou als je slachtoffer bent geworden. Je mag vertrouwen op onze deskundigheid en ervaring. Onze diensten zijn voor jou geheel kosteloos. We verhalen de kosten altijd op de verzekeraar van de tegenpartij.

Voor alle letselschade die je lijdt als gevolg van een ongeluk kun je een schadevergoeding krijgen, mits een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor hetgeen je is overkomen. Wij helpen je kosteloos vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en doen dit door heel Nederland!

Ons team staat voor jou klaar

mw. mr. S. Gholamalian

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

mw. mr. S. Gholamalian

Teammanager

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

dhr. E. Gormez

dhr. E. Gormez

Directie

dhr. E. Gormez

Directie

NIVRE Register-Expert

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op"

mw. mr. H.A. de Jongh

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

mw. mr. H.A. de Jongh

Letselschadejurist

"There is no elevator to succes, you need to take the stairs."

Bekijk ons team

Specialisten in het verhalen van een letselschade vergoeding

RN Letselschade regelt alle zaken omtrent het claimen van een schadevergoeding. Dit doen we op een transparante en persoonlijke wijze. Wij hechten veel waarde aan regelmatig contact en zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen. Wil je meer weten?

Schade berekenen

Wat zeggen klanten over ons

Wat is letselschade?

Wanneer je lichamelijk- of psychisch letsel hebt opgelopen door het toedoen van een ander, wordt dit letselschade genoemd. Voor de schade die je ten gevolge hiervan lijdt of geleden heeft, kun je een schadevergoeding claimen. Als de tegenpartij aansprakelijk is, kan voor zowel materiële als immateriële schade een vergoeding worden geclaimd. RN Letselschade helpt je gedurende dit proces, of het nu om licht of ernstig letsel gaat.

Als we spreken over ‘letsel’ gaat dus om schade of een beschadiging die klachten oplevert. Het gaat dus om meer dan enkel botbreuken en wonden. Zaken als gebitsschade, nekklachten en oogletsel vallen hier ook onder. Maar ook ernstige zaken als een amputatie.
We kunnen letselschade op verschillende manieren in kaart brengen. Zo kunnen we de schade onderverdelen in:

Lichamelijk letsel

Wanneer je gewond raakt zou de schadeloosstelling bestaan aan het dekken van de medische kosten. Dit omvat (extra) operaties, thuiszorg, fysiotherapie en alles wat jou als benadeelde kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken.

Pijn

Schade ontstaat na ongevallen door nalatigheid van iemand anders kan niet alleen lichamelijk letsel zijn. Het kan ook gaan om pijn. De pijn van deze verwondingen kan blijvend zijn. Chronische pijn duurt weken, maanden of zelfs jaren.

Materiële schade

Gaat niet alleen over de schade aan spullen, zoals een beschadigde auto n.a.v. een verkeersongeval. Het beslaat schade die direct omgerekend kan worden in geld. Voorbeelden hiervan zijn: medicatiekosten of het inhuren van huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Ook wel emotionele schade of psychische genoemd, kan na een ongeval leiden tot ernstige mentale- en psychologische problemen. Enkele voorbeelden van emotionele pijn zijn: angststoornissen, slapeloosheid en posttraumatische stress stoornis. De emotionele pijn die slachtoffers ervaren na enig lichamelijk letsel is vaak ernstig en kan levenslange, permanente schade veroorzaken.

Inkomstenderving

Wanneer (een deel) van de inkomsten worden misgelopen door letselschade, is er sprake van inkomstenderving

Deze verschillende soorten letselschade maken het soms lastig om een letselschade bedrag te bepalen. Daarom is een Letselschade Richtlijn opgesteld. Hierin zijn schadeposten vastgesteld, welke in nagenoeg alle letselschadezaken gebruikt kunnen worden. Hiermee worden discussies voorkomen en is voor eenieder te controleren of de opgegeven bedragen kloppen. Benieuwd op welk letselschade bedrag je recht hebt, RN Letselschade is gespecialiseerd in het berekenen van het juiste letselschade bedrag.

Letselschade door eigen schuld

Bij letselschade door eigen schuld heb je het letsel of de schade zelf (mede) veroorzaakt of verergerd. Dit kan komen door onvoorzichtig te gedragen of niet goed op te letten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het niet dragen van autogordel
 • Tegen een boom aangereden
 • Met teveel alcohol op deelnemen aan het verkeer
 • Op de motor stappen zonder een help te dragen
 • Niet goed opletten tijdens het oversteken
 • Zonder deugdelijke verlichting rijden

Het hangt helemaal van de situatie af of je volledig, gedeeltelijk of helemaal niet aansprakelijk bent voor de letselschade die het gevolg is van uw eigen gedrag. Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk.

Verjaringstermijn

In het geval van schade door toedoen van een ander, kun je jouw schade zowel in materiële- als in immateriële zin claimen bij de tegenpartij. Dit dien je binnen de verjaringstermijn van vijf jaar te doen vanaf de datum van ongeval. De verjaringstermijn van letselschade voor minderjarigen start op hun 18e levensjaar.

Wanneer de termijn is verstreken, vervalt je recht op een schadeclaim. Toch zijn er enkele mogelijkheden. Heb je of heeft iemand anders namens jou (bv: partner/zoon/belangenbehartiger/etc.) in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de aansprakelijke tegenpartij? Dan maak je mogelijk nog kans op een schadevergoeding. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.

Letselschade opgelopen?

Heb je letselschade opgelopen door een ander? Letsel gaat niet alleen over ‘zichtbare’ schade. Het gaat over iedere aandoening die jouw leven aantast naar aanleiding van het ongeval. Ook psychische schade valt daarom onder letsel. Denk bijvoorbeeld aan stemmingswisselingen of een whiplash.

Hierdoor kun je te maken krijgen met onvoorziene kosten die vergoed kunnen worden middels een schadeclaim. Wanneer je letselschade wilt berekenen, zullen er een aantal punten op je pad komen:

 • Beoordelen van de schade
 • Aansprakelijkheid derde partij vs. letselschade door eigen schuld
 • Verjaring letselschade

Beoordelen

Het claimen van letselschade start met het laten beoordelen van de schade door onze specialisten. Het proces begint vaak bij het in kaart brengen van de ernst van de situatie. Tijdens het beoordelen van letselschade wordt rekening gehouden met meerdere aspecten, zoals:

 • Ernst van het letsel
 • Invloed van het letsel op het dagelijks leven
 • Tijdsduur van het herstel
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Leeftijd
 • Opleiding
 • Carrièremogelijkheden
 • Privésituatie

Door onze rekenkundige specialisten wordt bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten op maat berekend. Bij de berekeningen van de (im)materiële schade is een professionele rekenkundige letselschade expert aanwezig om tot een passend bedrag te komen en te zorgen dat u als slachtoffer een eerlijke vergoeding ontvangt.

Aansprakelijkheid letselschade

Als je letsel hebt opgelopen door het toedoen van een ander, kun je de veroorzaker van jouw letsel aansprakelijk stellen. Loop je over het zebrapad en rijdt een auto je aan? Dan is de automobilist aansprakelijk voor jouw opgelopen letsel. De aansprakelijkheid vaststellen bij letselschade is een belangrijke stap bij het afhandelen van de schadeclaim.

Is er een aansprakelijke partij? Dan moet een aangetekende brief verstuurd worden waarin deze partij aansprakelijk wordt gesteld. Of je nu licht of zwaar letsel opgelopen hebt door het toedoen van een ander. Niet in alle gevallen erkent de wederpartij de aansprakelijkheid. Erkent de wederpartij de aansprakelijkheid niet, dan moet je het aantonen door met bewijsmateriaal te komen.

Gaat het om aansprakelijkheid bij letselschade na een bedrijfsongeval, dan is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever is namelijk verplicht om een veilige werksituatie te creëren. Een uitzondering hierop is als de werkgever kan aantonen dat de werknemer roekeloos gedrag vertoonde.

RN Letselschade begeleidt kosteloos bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij letselschade.

Letselschade berekenen

Oorzaken van letselschade

Er zijn allerlei manieren waarop je letselschade op kan lopen. Wij delen hieronder de meest voorkomende manieren. Als je de letselschade vergoed wilt krijgen zijn er een aantal voorwaarden waar de gebeurtenis aan moet voldoen. Je moet namelijk letsel hebben opgelopen door een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is. Door dit ongeval heb je schade geleden. Heb je hier vragen over? Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies.

Letselschade door een verkeersongeval

Een van de meest voorkomende oorzaken van letselschade is een verkeersongeval. Bijvoorbeeld een ongeval met de auto, de fiets of de scooter. In lang niet alle gevallen krijgen de slachtoffers van een verkeersongeval de letselschadevergoeding waar ze recht op hebben. De verzekeraar van de aansprakelijke partij biedt vaak een lager bedrag. Schakel je een van onze ervaren letselschade-experts in dan weet je zeker dat je de schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt!

Letselschadetest

Arbeidsongeval als oorzaak van letselschade

Ook op het werk gebeuren helaas geregeld ongelukken waardoor er letselschade ontstaat. Wij noemen dit arbeidsongevallen. In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt omdat de werkgever een zorgplicht heeft en voldoende maatregelen moet treffen om ongevallen op het werk te voorkomen.

Dieren en letselschade

Een van de oorzaken van letselschade is een ongeval dat is veroorzaakt door een dier. Bijvoorbeeld een trap van een paard of een hondenbeet. Als een dier letselschade veroorzaakt dan kan je de schade verhalen op de eigenaar van het dier. De eigenaar van het dier is aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt. Ook als hij niets aan het ongeval kon doen.

Er zijn nog veel meer gebeurtenissen waardoor letselschade ontstaat. Vanwege een mishandeling of seksueel misbruik, door sport en spel, vanwege het gebruik van onveilige producten of omdat je van de fiets valt.

10 feiten over letselschade

1. Eenzijdige aanrijding: soms toch schadevergoeding

Je denkt wellicht dat bij een eenzijdige aanrijding nooit sprake kan zijn van een letselschadevergoeding. Dit zal in de meeste gevallen kloppen maar soms heb je toch recht op een letselschadevergoeding. Het hangt helemaal af van de situatie. Moest je uitwijken voor iets dat op de weg lag of lag er een omgevallen boom op de weg? Was de weg door de overheid slecht onderhouden? Ga er niet te snel vanuit dat je geen recht hebt op een letselschadevergoeding bij een eenzijdig ongeval want dit kan best toch het geval zijn.

2. Geen licht op jouw fiets? Toch schadevergoeding

Ook hier geldt dat wel of geen schadevergoeding krijgen afhangt van de situatie. Kom je in botsing met een andere fietser die je echt niet hebt kunnen zien, dan zul je geen letselschadevergoeding krijgen. Anders is het als je bent aangereden door een automobilist of ander motorvoertuig. Dan spelen wel degelijk nog andere vragen een rol waaronder de vraag of de weg wel voldoende was verlicht. Scheen de maan zodat de automobilist je had kunnen zien? Reed de auto niet te hard? Ook als je geen licht had op je fiets kom je toch vaak in aanmerking voor letselschade vergoeding.

3. Je moet over bewijzen beschikken

Als je letselschade hebt opgelopen door toedoen van iemand anders, dan moet je wel kunnen bewijzen dat die ander aansprakelijk was. Logisch, want anders zou iedereen elkaar zomaar kunnen beschuldigen. Lukt het niet om de ander aan te spreken omdat je bijvoorbeeld niet weet om wie het gaat, dan kun je soms nog een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

4. Aangereden door dronken bestuurder niet altijd schadevergoeding

Natuurlijk, als je bent aangereden door een dronken bestuurder dan heeft deze een grote fout gemaakt. Dat staat vast want dronken achter het stuur zitten is verboden. Toch leidt dit niet direct tot een letselschadevergoeding. Immers, je kunt zelf ook een fout hebben gemaakt waardoor jij het ongeval heeft veroorzaakt. Er wordt dan ook naar de concrete situatie gekeken.

5. Tussenkomst rechter zelden nodig

Veel mensen denken dat in een letselschadezaak altijd tussenkomst van de rechter nodig is. Niets is minder waar. In veruit de meeste gevallen lossen partijen het geschil onderling op. Slechts in minder dan 5% van de gevallen gaan partijen naar de rechtbank.

6. Alle kosten moeten worden vergoed

Als eenmaal is komen vast te staan dat iemand anders verantwoordelijk is voor uw letselschade, dan heb je recht op volledige vergoeding. Het gaat dan om alle kosten die verband houden met het ongeval. Directe kosten zoals van een reparatie van een kapotte bril, een fiets of een laptop. Ook zaken als gederfde inkomsten, een noodzakelijke verbouwing aan de woning en medische kosten die de ziektekostenverzekering niet vergoedt kun je claimen. Zelfs bij niet-objectiveerbaar letsel zoals whiplash dient dit te worden vergoed.

7. Je dient goed te documenteren

Dat je recht hebt op vergoeding van alle kosten in verband met jouw letsel betekent wel dat je deze kosten goed moet documenteren. Je kunt niet zomaar allerlei kosten opvoeren maar moet deze kosten aantonen door middel van bonnetjes en facturen. Ook moet duidelijk zijn dat het nodig was deze kosten te maken.

8. Ook hulp van familie en vrienden wordt vergoed

Heb je vrienden of familie die je helpen in verband met jouw letsel? Denk aan het overnemen van huishoudelijke taken, je naar doktersafspraken brengen, op jouw kinderen passen, de hond uitlaten of de tuin netjes maken. De familie en vrienden doen het waarschijnlijk graag voor je maar als je hen niet had gehad, dan had je iemand moeten inhuren voor deze klussen.

9. Je kunt ook smartengeld krijgen

Een ongeluk krijgen en letselschade oplopen betekent ook pijn en verdriet lijden. Dit noemen we psychische schade, ook wel immateriële schade. Voor deze verdrietige omstandigheden maar bijvoorbeeld ook voor levenslange littekens of het missen van een lichaamsdeel kun je smartengeld krijgen.

10. Je hebt recht op de wettelijke rente

Vanaf de dag van het ongeval gaat de wettelijke rente lopen. Heb je recht op een schadevergoeding dan krijg je daarover de rente vanaf de dag van het ongeval tot het moment dat jouw schadevergoeding wordt uitgekeerd.

Staat jouw vraag niet tussen de 10 feiten over letselschade? Neem dan contact met onze experts en krijg direct antwoord op je vraag.

Letselschadebureau inschakelen

Bij RN Letselschade helpen wij u met het indienen van een letselschadeclaim. Het is al vervelend genoeg dat je letsel opgelopen hebt door een ongeval. Daarom nemen wij kosteloos het werk voor je uit handen als het aankomt op het indienen van een claim. Een persoonlijke werkwijze staat bij ons centraal. Wij komen bij je langs op locatie of behandelen jouw dossier volledig digitaal. Als eerste kantoor in Nederland kunnen wij het dossier volledig digitaal en papierloos verzorgen en houden je per twee tot drie weken op de hoogte. Wil je meer weten over onze werkwijze of het indienen van een letselschadeclaim? Neem dan gerust contact met ons op. 

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online