Artikel 185 WvW Artikel 185 WvW

Als u wel eens betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, dan heeft u waarschijnlijk gehoord van artikel 185 WvW. Dit artikel is van groot belang voor verkeersdeelnemers in Nederland en regelt de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen. In dit artikel zullen we alles bespreken wat u moet weten over artikel 185 WvW.

Onderwerpen:

 1. Wat is artikel 185 WvW?
 2. Wanneer is artikel 185 WvW van toepassing?
 3. Hoe werkt artikel 185 WvW?
 4. Wat zijn uw rechten en plichten als verkeersdeelnemer?
 5. Veelgestelde vragen over artikel 185 WvW
 6. Conclusie

Wat is artikel 185 WvW?

Artikel 185 WvW is een wetsartikel in Nederland dat de aansprakelijkheid regelt bij verkeersongevallen. Het artikel stelt dat bij een ongeval tussen een gemotoriseerd voertuig en een niet-gemotoriseerd voertuig of een voetganger, de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig in beginsel aansprakelijk is voor de schade.

Wanneer is artikel 185 WvW van toepassing?

Artikel 185 WvW is van toepassing in gevallen waarbij er sprake is van een ongeval tussen een gemotoriseerd voertuig en een niet-gemotoriseerd voertuig of een voetganger. Dit kan bijvoorbeeld een aanrijding zijn tussen een auto en een fietser of een botsing tussen een motor en een voetganger.

Hoe werkt artikel 185 WvW?

Artikel 185 WvW is een zogenaamd risicoaansprakelijkheidsartikel. Dit betekent dat de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig in beginsel aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt bij een verkeersongeval. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de aansprakelijkheid worden verminderd of zelfs afgewezen, bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht of opzet van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Wat zijn uw rechten en plichten als verkeersdeelnemer?

Als niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer heeft u recht op vergoeding van uw schade bij een verkeersongeval. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval contact op te nemen met uw verzekeraar en eventueel een letselschadeadvocaat in te schakelen. Als gemotoriseerde verkeersdeelnemer heeft u de plicht om uw voertuig goed te onderhouden en veilig te gebruiken. Als u betrokken bent bij een verkeersongeval, moet u zo snel mogelijk de politie inschakelen en de gegevens van de andere partij noteren.

Veelgestelde vragen over artikel 185 WvW:

 1. Geldt artikel 185 WvW ook bij een ongeval tussen twee gemotoriseerde voertuigen?
  Nee, artikel 185 WvW is alleen van toepassing bij een ongeval tussen een gemotoriseerd voertuig en een niet-gemotoriseerd voertuig of een voetganger.
 2. Kan de aansprakelijkheid van de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig worden verminderd of afgewezen?
  Ja, in uitzonderlijke gevallen kan de aansprakelijkheid van de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig worden verminderd of zelfs afgewezen, bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht of opzet van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer.
 3. Moet ik als fietser of voetganger ook een verzekering afsluiten?
  Nee, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor fietsers en voetgangers. U bent echter wel aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt bij een verkeersongeval.
 4. Wie vergoedt mijn schade als de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig niet verzekerd is?
  Als de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig niet verzekerd is, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt de schade als de veroorzaker van het ongeval niet verzekerd is of als de veroorzaker onbekend is.
 5. Moet ik altijd een letselschadeadvocaat inschakelen bij een verkeersongeval?
  Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn. Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw schade te verhalen op de tegenpartij en kan u adviseren over uw rechten en plichten als verkeersdeelnemer.

Conclusie

Artikel 185 WvW is een belangrijk wetsartikel dat de aansprakelijkheid regelt bij verkeersongevallen tussen een gemotoriseerd voertuig en een niet-gemotoriseerd voertuig of een voetganger. Als niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer heeft u recht op vergoeding van uw schade bij een verkeersongeval en is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw verzekeraar en eventueel een letselschadeadvocaat in te schakelen. Als gemotoriseerde verkeersdeelnemer heeft u de plicht om uw voertuig goed te onderhouden en veilig te gebruiken en moet u zo snel mogelijk de politie inschakelen en de gegevens van de andere partij noteren bij een verkeersongeval.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online