RN Letselschade - Contact RN Letselschade - Contact

Belangenbehartiging in Letselschadezaken Belangenbehartiging in Letselschadezaken

De keuze voor het inschakelen van een belangenbehartiger is een cruciale stap in het traject van letselschadeclaims. Deze gids belicht de essentiële aspecten van belangenbehartiging, zoals gedefinieerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), om benadeelden te informeren over hun rechten en de ondersteuning die zij kunnen verwachten.

De keuze voor het inschakelen van een belangenbehartiger is een cruciale stap in het traject van letselschadeclaims. Deze gids belicht de essentiële aspecten van belangenbehartiging, zoals gedefinieerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), om benadeelden te informeren over hun rechten en de ondersteuning die zij kunnen verwachten.

Wat is Belangenbehartiging?

Definitie en Doel

Belangenbehartiging in de context van letselschade omvat de professionele ondersteuning die benadeelden ontvangen van advocaten of andere juridische adviseurs. Het doel is om de benadeelde te vertegenwoordigen en te zorgen voor een eerlijke en volledige compensatie van de geleden schade.

Keuzevrijheid

Benadeelden staan voor de keuze om zelf de aansprakelijkheid en schadeafhandeling te regelen of een belangenbehartiger in te schakelen. Deze beslissing is van invloed op hoe de communicatie met de verzekeraar van de veroorzaker verloopt.

Richtlijnen voor Belangenbehartiging

Gedragsregel 1: Informeren over Belangenbehartiging

Belangenbehartigers dienen transparant te zijn over de voorwaarden waaronder zij hun diensten aanbieden. Dit omvat duidelijkheid over de kosten en het soort overeenkomst, zoals no cure no pay afspraken.

Toelichting en Kosten

De belangenbehartiger biedt duidelijkheid over de kostenstructuur en de opties die beschikbaar zijn voor de benadeelde. De GBL benadrukt het belang van transparantie en ethisch handelen om dubbele declaraties te voorkomen.

Correspondentie

Een benadeelde moet kopieën ontvangen van alle correspondentie tussen de belangenbehartiger en de verzekeraar. Dit bevordert transparantie en zorgt ervoor dat de benadeelde volledig geïnformeerd blijft.

Belang van Professionele Relaties

Kwaliteitseisen

Professionals in de letselschadepraktijk, waaronder belangenbehartigers, moeten hun deskundigheid behouden en bevorderen. Dit omvat de naleving van de GBL en het bijwonen van relevante cursussen en bijeenkomsten.

Maatschappelijke Steun

De GBL geniet brede maatschappelijke steun en professionals worden geacht deze richtlijnen na te leven. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar dit dient goed beargumenteerd te worden.

Conclusie

Belangenbehartiging speelt een cruciale rol in het traject van letselschadeclaims. De GBL biedt heldere richtlijnen om ervoor te zorgen dat benadeelden goed geïnformeerd en eerlijk behandeld worden. Door deze principes te volgen, wordt het letselschadeafhandelingsproces transparanter, eerlijker en efficiënter voor alle betrokkenen.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online