RN Letselschade - Contact RN Letselschade - Contact

Vaststellen en Vergoeden van Schade Vaststellen en Vergoeden van Schade

Het vaststellen en vergoeden van schade is een cruciale fase in de afhandeling van letselschadezaken. Deze gids, gebaseerd op Richtlijn 4 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), biedt inzicht in de procedures die verzekeraars en belangenbehartigers volgen om een rechtvaardige schadevergoeding te waarborgen.

Het vaststellen en vergoeden van schade is een cruciale fase in de afhandeling van letselschadezaken. Deze gids, gebaseerd op Richtlijn 4 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), biedt inzicht in de procedures die verzekeraars en belangenbehartigers volgen om een rechtvaardige schadevergoeding te waarborgen.

Actieve Verzameling van Gegevens

De Rol van de Verzekeraar

De verzekeraar neemt de leiding in het actief verzamelen van alle noodzakelijke gegevens om de letselschadeclaim af te wikkelen. Dit omvat financiële, medische, en arbeidsdeskundige informatie, met als doel de benadeelde zo snel mogelijk financieel te herstellen naar de situatie van vóór het ongeval.

Samenwerking en Transparantie

Een effectieve schadeafwikkeling vereist samenwerking en transparantie tussen alle partijen. De belangenbehartiger speelt hierin een essentiële rol door samen met de cliënt een gedetailleerd schadeoverzicht te verzorgen. Dit bevordert de snelheid en duidelijkheid van het afwikkelingsproces.

Passende Oplossingen en Toekomstgerichte Schadebehandeling

Verdieping in Persoonlijke Situatie

Verzekeraars en belangenbehartigers verdiepen zich in de persoonlijke situatie, ambities, en mogelijkheden van de benadeelde. Dit helpt bij het vinden van passende oplossingen die bijdragen aan het herstel en de re-integratie van de benadeelde.

Definitieve Schadeafwikkeling

Wanneer een medische eindtoestand is bereikt, overleggen partijen over een definitieve schadeafwikkeling. Dit proces is flexibel en kan zich aanpassen aan de beschikbaarheid van benodigde informatie en de wensen van de benadeelde.

Proportionele Informatieverzoeken

Voorkomen van ‘Fishing Expeditions’

Informatieverzoeken moeten proportioneel zijn en gericht op het vaststellen van de schade. Onnodig brede of indringende verzoeken, bekend als ‘fishing expeditions’, zijn niet toegestaan. Dit respecteert de privacy van de benadeelde en bevordert een vertrouwensbasis.

Driegesprekken en Mandaat

Het Belang van Driegesprekken

Driegesprekken tussen de benadeelde, diens belangenbehartiger, en de verzekeraar (of de schaderegelaar) spelen een cruciale rol in de afwikkeling. Deze gesprekken bieden de gelegenheid om wederzijds begrip te kweken en samen naar oplossingen te zoeken.

Mandaat van de Schaderegelaar

Het is essentieel dat de schaderegelaar voldoende mandaat heeft om namens de verzekeraar beslissingen te nemen. Dit vergroot de efficiëntie van het overleg en versterkt het vertrouwen van de benadeelde in het proces.

Conclusie

Het vaststellen en vergoeden van schade volgens de GBL richtlijnen zorgt voor een respectvolle, efficiënte en rechtvaardige afwikkeling van letselschadezaken. Door samenwerking, verdieping in de persoonlijke situatie, en een toekomstgerichte aanpak, streven alle partijen naar het herstel van de benadeelde naar de situatie van voor het ongeval.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online