Lees hier 10 veelvoorkomende schadeposten in een letselschade traject.

Hoewel geen ongeval hetzelfde is, zijn er wel veel overeenkomsten te zien tussen de verschillende soorten letselschades. Letselschade is allereerst onder te verdelen in materiële en immateriële schade. Met andere woorden: schade aan spullen en het lichaam (materiële schade) en schade aan de geest (immateriële schade). In het laatste geval gaat het om pijn, verdriet, onzekerheid, angst en andere gevoelens. Iemand kan ook dergelijke gevoelens ervaren na het meemaken van een ongeluk met letselschade wanneer deze persoon zelf niet betrokken is bij een ongeval, maar alleen toeschouwer is geweest. De impact van een dergelijk voorval kan zo groot zijn dat ook dan sprake is van immateriële letselschade.

Letselschade claimen

Als iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de door jouw opgelopen letselschade, dan heeft je recht op een volledige vergoeding. Hieronder vindt jij de 10 veelvoorkomende schadeposten die kunnen voortvloeien uit een ongeluk. Denk aan een arbeidsongeval of een verkeersongeluk. Samen met jouw letselschade specialist maakt je een berekening van alle kosten die jij hebt als gevolg van het ongeluk. Op de website van RN Letselschade kun je ook zelf al een eerste proefberekening maken van deze letselschade vergoeding.

1. Directe kosten

Door het ongeval kan van alles stuk zijn gegaan. De auto waarin je reed, de fiets waarop je reed, een kapotte bril, en laptoptas die is gescheurd, de laptop zelf is stuk gegaan en alle andere directe kosten als gevolg van het ongeluk.

2. Kosten van vervoer

Omdat bij het ongeluk jouw fiets of auto stuk is gegaan moet je niet alleen op de dag zelf maar ook de dagen daarna gebruik maken van een taxi of van het openbaar vervoer. Dit zijn kosten die je gewoonlijk niet maakt maar het gevolg zijn van het ongeluk. Ook kan het nodig zijn om regelmatig kosten te maken voor vervoer naar een huisarts, een specialist of naar een fysiotherapeut. Alle kosten van noodzakelijk vervoer in verband met het opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking.

3. Medische kosten

Iedereen in Nederland heeft verplicht een ziektekostenverzekering. Deze verzekering dekt jouw medische kosten maar lang niet allemaal. Zo heb je misschien fysiotherapie nodig en ben je hiervoor niet verzekerd. Je hebt medicijnen nodig die je geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Je maakt al snel allerlei medische kosten die je anders niet zou hebben hoeven maken. Elke zorgverzekeringsmaatschappij hanteert verplicht ook nog eens het eigen risico van €385 per jaar (2022). Dit eigen risico had je wellicht niet hoeven aanspreken indien je geen letsel had opgelopen.

4. Kosten huishoudelijke hulp

Als je letsel oploopt kan dit betekenen dat je niet meer alles kunt doen. Stofzuigen, de was doen, boodschappen doen; dit zijn allemaal activiteiten waarbij we onze armen, benen, oren en ogen nodig hebben en voldoende energie. Het komt dan ook vaak voor dat het slachtoffer enige tijd huishoudelijke hulp moet inschakelen voor de dagelijkse klusjes.

5. Kosten voor persoonlijke hulp

Letsel kan ook betekenen dat je zichzelf niet meer goed kunt verzorgen. Wassen en aankleden of hulp bij naar het naar het toilet gaan zijn zaken waarbij je misschien hulp nodig hebt.

6. Verhuizing of verbouwing

Heb je ernstig letsel opgelopen dan is het niet altijd mogelijk om in jouw huis te blijven wonen. Je hebt misschien een andere woning nodig met een slaapkamer en/of badkamer op de begane grond. Soms betekent dit dat je zult moeten verhuizen of een verbouwing aan de woning nodig is. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

7. Gederfde inkomsten

Als gevolg van het letsel kun je een tijd niet werken of ben je gedwongen enige tijd minder te gaan werken. Dit kan effect hebben op jouw inkomen. Verdien je minder als gevolg van het opgelopen letsel dan heb je recht op een schadevergoeding voor deze gederfde inkomsten.

8. Schade eigen bedrijf

Heb je een eigen bedrijf, dan kan dit meer schade met zich meebrengen dan alleen gederfde inkomsten. Je bent bijvoorbeeld niet in staat innovaties toe te passen waardoor het bedrijf achterstand oploopt. Je verliest klanten, moet extra apparatuur aanschaffen of extra personeel inhuren met alle kosten van dien.

9. Overige materiële schade

Elk (on)geval is anders en elk geval brengt dus andere kosten met zich mee. Het verschilt per situatie welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Misschien heb je een hond die dagelijks moet worden uitgelaten maar heb je daarbij hulp nodig van een honden uitlaatservice. Het hangt dus helemaal van jouw persoonlijke situatie af welke schade nog meer zal worden vergoed.

10. Immateriële schade oftewel smartengeld

Naast alle kosten die je in verband met het letsel moet maken heb je ook verdriet en pijn. Je hebt iets heel naars meegemaakt, hebt pijn moeten lijden, behandelingen of operaties moeten ondergaan, jouw werk niet kunnen doen, of kon je je geliefde hobby een tijd niet meer uitoefenen. Soms zul je nooit meer dezelfde worden als je was voor het ongeval. Levenslang verder met littekens in het gelaat, nooit meer tennissen of een muziekinstrument bespelen. Het zijn allemaal psychisch belastende situaties. Hoewel dit zich niet goed in geld laat uitdrukken kun je hiervoor toch een vergoeding krijgen: smartengeld.

Wil je meer informatie ontvangen dat de 10 veelvoorkomende schadeposten bij letselschade? Neem dan contact met ons op of maak de berekening.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online