De meeste mensen hebben de term “Smartengeld” gehoord, maar ze weten vaak niet wat dit precies inhoudt. Vanuit juridisch perspectief is het echter een belangrijk onderwerp om te bepalen hoe hoog de schadevergoeding is die je kunt claimen bij letselschade. Je hebt recht op smartengeld als iemand anders jou al dan niet bewust schade heeft toegebracht. Het is gebaseerd op de immateriële schade die je lijdt. Dit kan gaan om lichamelijk pijn en lijden, maar ook om geestelijk lijden.

Bij RN Letselschade werken adviseurs en juristen die gespecialiseerd zijn in het claimen van smartengeld in veel verschillende situaties. Vaak is het mogelijk tot een overeenkomst te komen zonder tussenkomst van een rechter. Dit scheelt niet alleen tijd, maar ook veel stress.

Smartengeld voor lichamelijke of geestelijke pijn

Smartengeld is bedoeld als letselschadevergoeding voor schade die moeilijk in geld uit te drukken is. Lichamelijke schade omvat alle fysieke verwondingen die je als slachtoffer hebt opgelopen. Het omvat niet alleen de pijn en het ongemak dat de eiser tot nu toe heeft ondergaan, maar ook de schadelijke gevolgen die hij of zij in de toekomst waarschijnlijk zal ondervinden als gevolg van de nalatigheid van de veroorzaker.

Psychische pijn is vaak het gevolg van lichamelijk letsel van de eiser. Geestelijke pijn en lijden omvat zaken als emotioneel leed, verlies van levensvreugde, angst en stemmingswisselingen. Geestelijke pijn en lijden is in principe elke vorm van negatieve emotie die een slachtoffer van een ongeluk krijgt als gevolg van het ongeluk. Hierdoor kan het ook als trauma omschreven worden. Ernstig geestelijk lijden kan zelfs tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) leiden.

Smartengeld berekenen?

De hoogte van het smartengeld berekenen is zeer complex. Er zijn namelijk geen grafieken of vaste cijfers die de waarde van pijn of lijden bepalen. Daarom moet per zaak gekeken worden om te bepalen hoeveel er moet worden toegekend. De hoogte van het smartengeld is pas vast te stellen zodra het letsel is genezen. Of er moet worden vastgesteld dat genezing niet meer mogelijk is. Is dit het geval? Dan wordt gekeken naar hoeveel je zal lijden door de schade.

Bewijzen van pijn en lijden

Psychische schade is te herstellen, maar hoe worden ze bewezen? Het bewijzen van dit type schade is op verschillende manieren mogelijk. Hoe meer bewijs je hebt om de claim te onderbouwen, hoe beter jouw kans is om een bedrag te ontvangen waar je tevreden mee bent. De specialist die jouw zaak behandelt, verzamelt met jou zoveel mogelijk gegevens.

De ernst van het letsel en de daarmee gepaard gaande pijn kan worden aangetoond aan de hand van documentatie zoals foto’s en persoonlijke dagboeken waarin de fysieke en emotionele gevoelens van de eiser worden vastgelegd.

Om de fysieke of emotionele pijn en het lijden vast te stellen, moeten documentatie en bewijzen de claim ondersteunen. Dit bewijs kan bestaan uit:

 • Aantekeningen van een arts
 • Foto’s
 • Persoonlijke dagboeken
 • Aantekeningen van therapeuten of psychologen

Hoe meer bewijs er wordt geleverd, hoe eenvoudiger het wordt om aan te tonen in welke mate dit ongeluk het leven van het slachtoffer negatief beïnvloedt.

Hoe weet je wat eerlijk is?

Als de verzekeringsmaatschappij een schikkingsvoorstel doet waarin een vergoeding voor pijn en lijden is opgenomen, hoe weet je dan of het een redelijk aanbod is? Onze letselschadeadviseurs zijn erin gespecialiseerd om voor jou een zo eerlijk mogelijke vergoeding te regelen.

Smartengeld bij letselschade

Heb jij letselschade opgelopen? En is hiervoor de tegenpartij (deels) aansprakelijk? Dan kun je in aanmerking komen voor een schadeclaim. Smartengeld is te claimen in onder meer de volgende gevallen:

 • Verkeersongeval
 • Bedrijfsongeval
 • Inademen van schadelijke stoffen
 • Letsel door gebruik onveilige producten
 • Val door losliggende tegels of stenen
 • Ongeval in het pretpark of de dierentuin
 • En meer…

Benieuwd of je naar aanleiding van jouw ongeval recht hebt op smartengeld? Neem dan vrijblijvend contact op!

Fysieke pijn en lijden

Persoonlijk letsel dat ontstaat na ongevallen door nalatigheid van iemand anders kan niet alleen aanzienlijk pijnlijk zijn, maar kan ook dagen of veel langer duren. De pijn van deze verwondingen kan blijvend zijn. Chronische pijn duurt weken, maanden of zelfs jaren.

Enkele voorbeelden van fysieke medische aandoeningen die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding zijn:

 • Gebroken botten
 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Hersenletsel
 • Nekpijn
 • Zenuwschade
 • Verlamming

Het zijn medische aandoeningen waar je soms jaren last van zult hebben en soms zelfs permanent zullen zijn, waardoor jij als slachtoffer voortdurend fysieke pijn hebt.

Emotionele pijn en lijden

Emotionele pijn en leed na een ongeval kan ook leiden tot ernstige mentale en psychologische problemen en kan dagen of jaren duren. Chronische mentale angst na een ongeval kan leiden tot slopende pijn en lijden. Enkele voorbeelden van emotionele pijn en lijden zijn:

 • Psychologisch trauma
 • Angst
 • Slapeloosheid
 • Stemmingswisselingen
 • Posttraumatische stressstoornis

De emotionele pijn die slachtoffers lijden na enig persoonlijk letsel is vaak ernstig en kan levenslange, permanente schade veroorzaken.

Smartengeld bespreken met een letselschadespecialist

Als je bij een ongeval letsel hebt opgelopen, wil je niets liever dan aan je herstel werken. Dit is goed te begrijpen. Daarom is het fijn als jouw zaak snel afgehandeld kan worden. RN Letselschade kan jou hierbij helpen. Onze ondersteuning is voor jou volledig gratis. Alle kosten die worden gemaakt, worden verhaald op de verzekering van de tegenpartij. Wil je meteen persoonlijk advies ontvangen? Vraag dan direct onze gratis hulp bij letselschade aan. Laat je gegevens bij ons achter en binnen 60 minuten neemt een specialist contact met je op om jouw situatie te bespreken. Samen zorgen we voor het juiste smartengeld.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online