Bij smartengeld berekenen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde smartengeldgids. In de smartengeldgids staan alle in het verleden uitgekeerde letselschade bedragen. Rechters gebruiken de voorbeelden uit deze gids als richtlijn bij het toekennen van smartengeld. Om de hoogte van het smartengeld te berekenen voor uw persoonlijke situatie, kan uw letselschadespecialist eveneens kijken naar de voorbeelden in de smartengeldgids. Het is logisch dat de hoogte van het smartengeld afhangt van de ernst van de situatie. Voor gering letsel wordt minder smartengeld uitgekeerd dan voor ernstig of uitzonderlijk zwaar letsel. Toch kan een op het oog gering letsel grote gevolgen hebben. In dergelijke gevallen kan het heel lastig zijn om de hoogte van het smartengeld te berekenen. Vraag altijd advies en hulp van een letselschade advocaat zodat u krijgt waar u recht op heeft. RN letselschade is u graag van dienst bij smartengeld berekenen.

Immateriële schade, smartengeld berekenen

Letselschade is onder te verdelen in materiële en immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle schadeposten die direct volgen uit het ongeval. Schade aan spullen en aan kleding maar ook schade door inkomstenderving of als gevolg van uitgaven voor het verbouwen van een woning. Andere materiële kosten zijn bijvoorbeeld kosten als gevolg van een verhuizing, het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp of de medische kosten die niet worden vergoed maar wel moeten worden gemaakt. Zo dus ook smartengeld berekenen.

Immateriële schade gaat over de schade die u emotioneel en psychisch lijdt. Het verdriet dat u heeft en de pijn die u moet lijden. Soms is het gevolg van een ongeluk dat u de rest van uw leven verdriet heeft en pijn lijdt. Belangrijk om te weten dat pijn en verdriet gelijk staat voor smartengeld en dit te berekenen valt. U zult maar verlamd raken en in een rolstoel terecht komen. Misschien heeft u geen pijn (wat valt onder smartengeld) meer maar u zult wel de rest van uw leven hiermee rekening moeten houden en uw hele leven hierop moeten afstemmen. Dit kan natuurlijk erg veel psychische schade met zich meebrengen.

Letselschade categorieën

Letselschade kan worden onderverdeeld in categorieën:

Hoe ernstiger het letsel, des te hoger de te berekenen smartengeld. Hierna volgen enkele voorbeelden. Bij gering letsel moet u denken aan een eenvoudige botbreuk, een kneuzing, schaafwond of een lichte hersenschudding. Bij licht letsel betreft het bijvoorbeeld meerdere botbreuken, een arm uit de kom, een beschadiging aan het gebit of lelijke littekens. Vaak is sprake van een korte ziekenhuisopname en kunt u enkele weken niet werken.

Bij matig letsel moet u denken aan het verlies van een vinger of het gedeeltelijk verlies van het zicht. Ook een whiplash valt doorgaans onder matig letsel. Psychische schade door een zedenmisdrijf zoals verkrachting valt eveneens onder matig letsel. Onder ernstig letsel vallen gecompliceerde botbreuken, inwendige letsels, verlies van een deel van het gebit en een schedelbasisfractuur. Doorgaans is sprake van langere tijd opname in het ziekenhuis, het moeten ondergaan van een of meer operaties, langdurige verpleging en/of geen zicht op volledig herstel. Laat ons uw letselschade smartengeld berekenen.

Blijvende invaliditeit, smartengeld berekenen

De laatste drie categorieën: zwaar letsel, zeer zwaar letsel en uitzonderlijk zwaar letsel, gaan voornamelijk over de mate van blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeluk. Zaken als de duur van het herstelproces, een blijvende verandering van karakter, het verlies van delen van het lichaam zoals van een voet of hand of het verlies van lichaamsfunctie zoals reuk, gehoor en zicht. In de meest ernstige gevallen is sprake van opname in een verpleeghuis. Soms voorgoed.

Het kan ook voorkomen dat er weliswaar geen sprake is van blijvende invaliditeit maar wel van levenslange consequenties. Bijvoorbeeld bij ernstig ontsierende littekens. Als deze littekens zichtbaar zijn en zich bijvoorbeeld in het gelaat bevinden, dan heeft dit invloed op het letsel smartengeld berekenen. Hierbij speelt ook de leeftijd van het slachtoffer vaak een rol. Iemand die met dergelijke problemen wordt geconfronteerd en 20 jaar oud is zal een andere smartengeld uitkering krijgen dan iemand van 75 jaar oud.

De bedragen voor smartengeld lopen uiteen van ca. €1.000 voor de meest lichte gevallen tot in de €2.500.000 voor de meest zware gevallen.

U ziet, smartengeld berekenen is niet eenvoudig, er komt heel veel bij kijken en elk geval is anders. Neem contact op met RN Letselschade als u meer wilt weten over smartengeld berekenen en wilt weten waar u recht op heeft. Wij komen ook bij u thuis om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Bereken nu jouw smartengeld

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online