Afhankelijk van de situatie en de duur van de klachten kan de schadevergoeding bij lichte letselschadezaken gemiddeld oplopen van €2.000,00 tot €15.000,00.

Hoewel er vaak wordt gesproken over lichte letselschade, kunnen de klachten een paar weken tot maanden aanhouden. We spreken van licht letsel wanneer het letsel tijdelijk van aard is, maar vervelende blijvende gevolgen kan hebben, zoals littekens of licht traumatische ervaringen. Bij licht letsel kunt u denken aan de volgende voorbeelden:

  • U heeft een licht trauma overgehouden aan het voorval, zoals angst op herhaling in het verkeer;
  • U heeft littekens opgelopen die slecht zichtbaar zijn of op een niet-zichtbare plek zitten;
  • (Gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • Hinder en beperking in de dagelijkse routines.

U bent niet meer in staat om volledig zelfstandig te functioneren en hebt door de klachten een beperkende factor in uw leven. U doet rustiger aan bij het huishouden en tilt de boodschappen bijvoorbeeld met uw partner samen. Staat uw situatie er niet tussen? Vraag onze specialisten naar advies en informatie.

Lichte letselschade, persoonlijke berekening?

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online