Het claimen van letselschade start met het laten beoordelen van de schade door onze specialisten. Letselschade beoordelen of de opgelopen schade verhaalbaar is, informeren u over de gang van zaken en houden nauw contact gedurende het proces. Wij proberen zoveel mogelijk voor u uit handen te nemen. Zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Recht op? Letselschade beoordelen

Stak u over, maar werd u tijdens het oversteken aangereden door een scooter? Dan is er een grote kans dat u recht heeft op een schadevergoeding. In dat geval moet de tegenpartij de geleden en nog te lijden schade vergoeden. De schadevergoeding wordt berekend over zowel de materiële als de immateriële schade. Een belangrijke factor bij letselschade is aansprakelijkheid. Letselschade is pas verhaalbaar als er een aansprakelijke tegenpartij is of wanneer u aanvullend verzekerd bent. Met een inzittenden-verzekering kunt u ook een letselschade claimen. Bij RN Letselschade beoordelen wij het letsel, bieden wij hulp bij uw specifieke situatie en adviseren wij de beste manier van het claimen van letselschade.

Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding?

Letselschade beoordelen en berekenen

Het proces begint vaak bij het in kaart brengen van de ernst van de situatie. Bij de berekeningen van de (im)materiële schade is een professionele rekenkundige letselschade expert aanwezig om tot een passend bedrag te komen en te zorgen dat u als slachtoffer een eerlijke vergoeding ontvangt. Door onze rekenkundige specialisten wordt bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten op maat berekend. Tijdens het beoordelen van letselschade wordt rekening gehouden met meerdere aspecten, zoals:

  • Ernst van het letsel
  • Invloed van het letsel op het dagelijks leven
  • Tijdsduur van het herstel
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Leeftijd
  • Opleiding
  • Carrièremogelijkheden
  • Privésituatie
  • Letselschade beoordelen

Na een ongeval kunt u ook psychisch letsel opgelopen hebben, waardoor u levensvreugde aanzienlijk is afgenomen. De vergoeding die u hiervoor kan ontvangen, wordt smartengeld genoemd. Deze vorm van schade is subjectief en daardoor moeilijker meetbaar dan bijvoorbeeld medische kosten of salaris. Om het smartengeld goed te kunnen berekenen, wordt naar vergelijkbare letselschadezaken gekeken.

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke kennismaking met onze cliënten, zodat we de juiste hulp kunnen bieden. Daarom starten we het proces altijd met een eerste kennismakingsgesprek, beoordelen uw letselschade, zodat er een goed beeld geschetst kan worden van het ongeval en het opgelopen letsel. Tijdens het schadeclaimproces krijgt u een persoonlijke dossierbehandelaar toegewezen die minstens iedere twee weken contact met u houdt.

Wilt u uw schadevergoeding berekenen?

Hulp van RN Letselschade

Van licht letsel tot ernstig letsel; bij RN Letselschade behartigen wij de belangen van een slachtoffer na een ongeval. Wij regelen een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden schade. Dit doen wij op een transparante en persoonlijke manier, als cliënt bent u altijd up-to-date van de ontwikkelingen. Wilt u meer informatie over de hulp die RN Letselschade biedt? Neem dan gerust contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online