Bent u op zoek naar een advocaat in verband met letselschade Amsterdam, dan zit u bij RN Letselschade Amsterdam goed. Wij beschikken over alle benodigde juridische kennis en over een jarenlange ervaring met letselschadezaken. Letselschade claimen is niet eenvoudig en daarbij komt dat de tegenpartij meestal beschikt over gespecialiseerde juridische bijstand. In dit artikel vertellen wij meer over letselschade Amsterdam en letselschade claimen en alles wat hierbij komt kijken. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van juridische bijstand dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij bezoeken iedereen in heel Nederland voor juridische hulp en bijstand in letselschadezaken. Niet alleen voor letselschade Amsterdam maar ook voor letselschade Utrecht, Rotterdam en alle andere plaatsen in Nederland.

Soorten letselschade

Loopt u in of in de omgeving van Amsterdam letselschade op, dan kunt u te maken krijgen met verschillende schadeposten. Letselschade wordt allereerst onderverdeeld in materiële en immateriële letselschade. De materiële kosten betreffen alle directe en indirecte kosten die u heeft als gevolg van het ongeval. Deze laten zich in beginsel goed berekenen. De immateriële kosten hebben betrekking op de psychische schade. Deze laten zich minder eenvoudig in geld uitdrukken, het gaat hier immers om zaken als verdriet en pijn en om angst en onzekerheid. Immateriële schade, psychische schade wordt vergoed door middel van smartengeld.

Maximale vergoeding claimen met RN Letselschade Amsterdam

Materiële schade

Materiële schade is onder te verdelen in schade aan het lichaam, vervolgschade en schade aan spullen. We beginnen met schade aan het lichaam. De term letselschade zegt het al: u hebt letsel opgelopen bij een ongeluk. Meestal gaat het om verkeersongelukken, maar ook bedrijfsongevallen komen veel voor. Denk aan struikelen over een losliggende kabel, het uitglijden op een gladde vloer of u loopt op uw werk per ongeluk tegen een glazen wand op. Ernstiger bedrijfsongevallen komen uiteraard ook voor: beknelde ledematen in machines, een val van een steiger of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een explosie.

Letsel aan het lichaam brengt kosten met zich mee. U krijgt bijvoorbeeld te maken met medische kosten die niet of maar ten dele worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan medicatie en therapieën waarvoor u kosten moet maken. Dit zijn directe medische kosten, maar uw letsel kan ook nog andere kosten met zich meebrengen: u moet regelmatig een taxi nemen, u heeft een hulp in de huishouding nodig of maakt kosten voor persoonlijke verzorging. Misschien heeft u de hulp nodig van iemand die de hond uitlaat of uw kinderen van school haalt. Dit zijn allemaal extra kosten die u moet maken in verband met uw letsel.

Het oplopen van letsel aan het lichaam kan ook gevolgschade met zich meebrengen. Dit verschilt uiteraard per geval. Misschien kunt u een tijd niet meer werken waardoor u inkomsten misloopt. Wellicht loopt u studievertraging op, een promotie mis of moet u zich laten omscholen. Soms is de impact van een ongeval zo groot dat ook uw woonomgeving moet worden aangepast. U moet verhuizen naar een benedenwoning, uw huidige woning rolstoelvriendelijk laten maken of u kunt helemaal niet meer zelfstandig wonen. Dit brengt uiteraard hoge kosten met zich mee.

Vrijwel elk ongeluk brengt ook schade aan spullen met zich mee. Een kapotte jas of een bril die stuk is gegaan, de auto waarin u reed of de spullen die u vervoerde. Kunt u iemand aansprakelijk stellen voor het ongeval dan heeft u recht op vergoeding van reparatie of vervanging van spullen die beschadigd zijn geraakt.

Kies bij letselschade Amsterdam en omgeving voor de professionele bijstand van RN Letselschade Amsterdam, zodat u alle kosten vergoed krijgt.

Immateriële schade

Immateriële schade gaat ook over de psychische schade die u lijdt als gevolg van een ongeluk, ook bij letselschade in Amsterdam. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd. Psychische schade is moeilijk uit te drukken in geld. Het gaat immers om gevoelens. Toch kunt u voor het verdriet als gevolg van een ongeluk vergoeding krijgen. Dit heet smartengeld. Smartengeld kan betrekking hebben op het ongeluk zelf maar ook op de gevolgen daarvan. Zo kunt u veel pijn en verdriet hebben omdat u een gebroken been heeft opgelopen maar ook erg verdrietig zijn over het feit dat u de rest van uw leven moet omgaan met ontsierende littekens. Elk ongeluk is uniek en elke situatie is anders. Een knieblessure kan goed herstellen, maar voor een topsporter het einde van de carrière betekenen.

Om immateriële schade te kunnen berekenen wordt meestal gebruik gemaakt van de smartengeldgids. In het verleden hebben zich al veel ongevallen voorgedaan en heeft de rechter daarvoor een smartengeld vergoeding bepaald. Deze in het verleden toegekende smartengeld vergoedingen zijn opgenomen in de smartengeldgids. Indien u een smartengeld vergoeding claimt, zal de rechter de vergoeding afstemmen op deze in het verleden toegekende vergoedingen. Ook uw letselschade advocaat kan deze smartengeldgids raadplegen. Zo kunt u dus van tevoren al een indruk krijgen van de smartengeld vergoeding waarop u recht heeft. RN Letselschade Amsterdam helpt u kosteloos verder.

Wat is letselschade?

Letselschade kan door verschillende ongevallen ontstaan. De meest voorkomende situaties die letselschade veroorzaken, zijn een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Voor deze verschillende situaties bestaan ook verschillende typen verhaalbare letselschades:

~ Shockschade – Anders dan de medische term ‘shock’ is shockschade niet levensbedreigend. Shockschade is psychische schade ten gevolge van een ongeval. Deze vorm van schade kan ontstaan door het ervaren van een traumatische situatie of doordat iemand geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen van een ongeval. Deze shockschade wordt ook acute stressstoornis genoemd.
~ Overlijdensschade – In het geval van overlijdensschade draait het om de nabestaanden van het slachtoffer. Het kan zijn dat de overleden persoon de nabestaanden niet meer kan voorzien in het nodige levensonderhoud. Er kan dan een schadevergoeding worden uitgekeerd. Ook de begrafenis- of crematiekosten komen voor een vergoeding in aanmerking.
~ Personenschade – Dit is de schade die iemand oploopt ten gevolge van een ongeval en is een algemene benaming voor alle soorten letselschade.
~ Affectieschade – Hierbij gaat het om het verdriet dat veroorzaakt is door het ernstig gewond raken of overlijden van een naaste. Er moet in dit geval wel sprake zijn van een ongeval waar een tegenpartij voor aansprakelijk is.

Letselschade in Amsterdam

Bent u op zoek naar een advocaat in verband met letselschade Amsterdam, dan zit u bij RN Letselschade goed. Wij beschikken over alle benodigde juridische kennis en over een jarenlange ervaring met letselschadezaken. Letselschade claimen is niet eenvoudig en daarbij komt dat de tegenpartij meestal beschikt over gespecialiseerde juridische bijstand. In dit artikel vertellen wij meer over letselschade en letselschade claimen en alles wat hierbij komt kijken. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van juridische bijstand dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij bezoeken iedereen in heel Nederland voor juridische hulp en bijstand in letselschadezaken. Niet alleen voor letselschade Amsterdam maar ook voor letselschade Utrecht, Rotterdam en alle andere plaatsen in Nederland.

Letselschade jurist of advocaat in Amsterdam

Letselschade claimen is niet eenvoudig. Er moeten berekeningen worden gemaakt, de tegenpartij moet aansprakelijk worden gesteld, er moeten stukken worden opgesteld en er is juridische kennis voor nodig. En dit allemaal in een periode waarin u gewond bent en moet herstellen. De hulp van een letselschade specialist is dan ook onontbeerlijk. Hij of zij kan u volledig bijstaan in het gehele proces van claimen van letselschade. Inclusief het claimen van smartengeld. RN Letselschade is een specialist op het gebied van claimen van letselschade. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bezoeken wij slachtoffers van verkeers– en bedrijfsongevallen om hen bij te staan bij het claimen van hun letselschade.

Wij beschikken over een jarenlange ervaring en juridische kennis. Het is plezierig om te weten dat de kosten van uw letselschade specialist worden meegenomen bij de berekening van de letselschade vergoeding. Ook deze kosten moeten worden vergoed door de schuldige partij zodat u zelf niets hoeft te betalen.

De tegenpartij laat zich altijd bijstaan door een expert. Indien het om een auto-ongeluk gaat, is dit meestal een grote verzekeringsmaatschappij die specialisten in dienst heeft. Het is daarom belangrijk dat u ervoor zorgt ook over goede juridische bijstand te beschikken. Immers, zo vergroot u de kans aanzienlijk te krijgen waar u recht op heeft: de maximale letselschade vergoeding.

Op de website van RN letselschade vindt u uitgebreide informatie over letselschade en alles wat daarmee samenhangt. Ook kunt u zelf al een eerste berekening maken van de letselschade vergoeding waarop u recht heeft. Tenslotte is het mogelijk via de website al een dossier aan te maken. Bel ons gerust voor het maken van een afspraak bij u thuis. Wij nemen dan samen met u door wat er is gebeurd, informeren u uitgebreid en nemen u de gehele procedure uit handen. Zo kunt u zich volledig richten op uw herstel.

Smartengeld voorbeelden

De smartengeld vergoeding waarop u recht heeft hangt in grote mate af van de ernst van het letsel. Letselschade wordt onderverdeeld in verschillende categorieën. Hierna vindt u een overzicht van deze categorieën, enkele voorbeelden van bijbehorend letsel en een indicatie van de daarbij behorende smartengeld vergoeding bij letselschade Amsterdam.

  • Gering letsel Hieronder wordt verstaan een eenvoudige botbreuk, schaafwonden en kneuzingen of bijvoorbeeld een lichte hersenschudding. U heeft pijn geleden, een arts bezocht of u moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Indicatie smartengeld vergoeding: tot €2000
  • Licht letsel Voorbeelden van bijbehorend letsel: arm uit de kom, beschadiging van de ogen of het gebit of meerdere ongecompliceerde botbreuken. U heeft enige tijd verpleging nodig, bent opgenomen in het ziekenhuis, moest lopen met krukken en kon enige tijd niet werken. Indicatie smartengeld vergoeding €1.500 tot €3.500
  • Matig letsel Voorbeelden: verlies van een vinger, een whiplash, gedeeltelijk verlies van uw zicht, psychische schade door verkrachting en/of blijvend letsel. U heeft langdurige medische hulp nodig, u bent langere tijd afhankelijk van externe hulp, u wordt geconfronteerd met een lichamelijke handicap. Indicatie smartengeld vergoeding €3.500 tot €10.000
  • Ernstig letsel Voorbeelden: ernstige botbreuken of inwendig letsel, verlies van het gehoor of een schedelbasisfractuur. U bent in het ziekenhuis opgenomen, moest een operatie ondergaan, heeft langdurig verpleging nodig, bent langdurig arbeidsongeschikt, geen zicht op volledig herstel. Indicatie smartengeld vergoeding €10.000 tot €20.000
  • Zwaar letsel, zeer zwaar letsel en uitzonderlijk zwaar letsel – Het onderscheid in deze categorieën betreft voornamelijk de mate van blijvende invaliditeit. Ook de duur van het herstelproces of het ontbreken van zicht op herstel spelen hierbij een grote rol. Voorbeelden: dwarslaesie, blijvende verandering van karakter, verlies van delen van het lichaam (hand, voet, arm of been), verlies van lichaamsfuncties (zicht, gehoor, reuk of smaak), ernstige brandwonden, ernstige misvormingen, blijvende opname in een verpleeghuis of blijvend geestelijk letsel. Indicatie smartengeld vergoeding €20.000 tot €100.000.

Bovenstaande voorbeelden en indicaties smartengeld vergoedingen zijn bedoeld om u een idee te geven van het bedrag waarop u recht heeft. Elk geval is anders en het hangt van uw persoonlijke situatie af op welk bedrag u recht heeft. De smartengeld vergoeding staat los van de vergoeding die u krijgt van de door u gemaakte kosten.

Letselschade melden

Letselschade melden

  • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Letselschade claimen

Het claimen van letselschade kunt u het beste overlaten aan een deskundige zoals een letselschade advocaat. Er is namelijk veel juridische kennis voor nodig. Daarbij komt dat u zelf wel iets anders aan uw hoofd heeft: herstellen van uw verwondingen en hetgeen is gebeurd verwerken. Allereerst moet worden onderzocht of een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval. Vervolgens zal daadwerkelijk een aansprakelijkheidsstelling moeten plaatsvinden. Indien u letselschade kunt claimen, is het belangrijk dat alle kosten in kaart worden gebracht. De kosten van reparatie van een auto of fiets, reparatie van kleding of de aanschaf van een nieuwe bril en alle kosten aan andere spullen die kapot zijn gegaan. Vaak komt er bij letselschade nog veel meer kijken als het om kosten gaat. Vervoer naar een arts of het ziekenhuis. Kosten die u moet maken voor een oppas voor de kinderen, iemand die de hond uitlaat of voor tuinonderhoud.

Ook kunt u geconfronteerd worden met hoge kosten omdat u een tijd niet kunt werken, een verbouwing aan de woning nodig is of een promotie misloopt. Het kan erg moeilijk zijn om dit soort kosten te berekenen. Een ervaren letselschade expert kan u hierbij goed helpen. Daarbij komt dat de tegenpartij meestal beschikt over specialistische letselschade bijstand. Vaak gaat het om juristen die bij grote verzekeringsbedrijven werken. Het is daarom zaak dat ook u beschikt over vakkundige juridische bijstand.

RN Letselschade is zo’n ervaren letselschade specialist. Heeft u letselschade Amsterdam opgelopen, neem dan gerust contact op met ons kantoor in Amsterdam of kijk op de website voor uitgebreide informatie. U kunt hier ook een eerste berekening maken van de letselschade vergoeding waarop u recht heeft en een dossier openen.

Ondanks schuld toch recht op letselschade vergoeding

Soms heeft u al dan niet schuld aan een ongeval. U denkt dan misschien geen recht te hebben op letselschade vergoeding en/of smartengeld, maar niets is minder waar. U kunt wel degelijk recht hebben op een vergoeding. Zo zijn in de wet bepaalde verkeersdeelnemers beschermd. Fietsers, voetgangers en (jonge) kinderen genieten extra bescherming.

Zij hebben, ongeacht de schuldvraag, altijd recht op een minimale letselschade vergoeding van 50 %. Deze vergoeding kan oplopen tot 100 %. Zij worden kwetsbare verkeersdeelnemers genoemd. Kinderen tot 14 jaar hebben ook altijd recht op een vergoeding. Zij zijn speels en kunnen onverwachte bewegingen maken, zoals achter een bal aan rennen. Gemotoriseerd verkeer moet hier voortdurend op bedacht zijn en de snelheid zodanig aanpassen dat altijd tijdig kan worden geremd. Twijfelt u of u recht heeft op een letselschade vergoeding omdat u als slachtoffer mede-aansprakelijk bent voor het ongeluk? Neem dan contact op met RN Letselschade voor informatie en advies op maat.

Zorg voor goede documentatie

Als u met succes letselschade Amsterdam wil claimen, dan is het belangrijk dat u zorgt voor een goede documentatie. Dit betekent dat u alle bonnen en facturen van de uitgaven die u doet goed bewaart. Deze kosten moeten uiteraard verband houden met het door u opgelopen letsel en noodzakelijk zijn. Dit dient u te kunnen aantonen. Moet u bijvoorbeeld kosten maken bij vervoer, dan kunt u uiteraard ongelimiteerd taxiritten opvoeren. Vervoerskosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn bijvoorbeeld een taxi naar het ziekenhuis of naar de huisarts, vervoer naar uw werklocatie of naar een fysiotherapeut. Het berekenen van inkomensschade is uiteraard erg ingewikkeld, zeker als u een eigen bedrijf heeft.

De kosten van uw letselschade advocaat hoeft u niet zelf te betalen. Alle kosten die u moet maken in verband met het ongeluk, komen voor vergoeding in aanmerking. Daar horen ook de kosten bij die u moet maken voor professionele juridische bijstand. Wilt u een afspraak maken met een specialist van RN Letselschade in verband met letselschade Amsterdam, bel ons dan gerust. Wij bezoeken iedereen in Nederland vanuit onze vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Wij behandelen uw zaak vertrouwelijk en nemen u alles uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online