Over letselschade is heel veel te vertellen. Wat het is, wat de gevolgen zijn en wie de kosten van letselschade betaalt bijvoorbeeld. In dit artikel leggen we precies uit wat letselschade is en hoe je de kosten van letsel kunt claimen. RN Letselschade is gespecialiseerd in letselschade en helpt slachtoffers de maximale schadevergoeding te krijgen. Kosteloos, want de kosten van rechtshulp moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. We kijken eerst eens wat letselschade precies is.

Wat is dat, letselschade?

Het woord letselschade zegt het eigenlijk al. Het is een samenstelling van de twee woorden letsel en schade. Schade door letsel dus. Veel mensen denken bij letsel alleen aan lichamelijke verwondingen zoals botbreuken, schaafwonden of erger: een dwarslaesie of littekens van brandwonden. En meestal gaat letselschade ook over dergelijke verwondingen. Letselschade heeft echter ook betrekking op geestelijke schade. De geestelijke letselschade kan volledig bestaan uit die geestelijke schade maar ook het gevolg zijn van de lichamelijke schade.

Een voorbeeld van dat laatste: ernstige brandwonden zijn pijnlijk en brengen kosten met zich mee. Er is een opname in het ziekenhuis nodig, meerdere operaties, dure medicijnen, verband, crèmes en hulp bij de persoonlijke verzorging. Die kosten vallen onder de letselschade. Echter, na verloop van tijd blijken de littekens van de brandwonden te leiden tot geestelijke schade. Het slachtoffer kan niet meer in de spiegel kijken, wordt uitgelachen en nagewezen en voelt zich erg ongelukkig. Dit is geestelijke schade die voortkomt uit de lichamelijke schade.

Letselschade berekenen, direct uitslag!

Materiële en immateriële letselschade

Letselschade kan worden onderverdeeld in twee verschillende soorten schades: materiële en immateriële letselschade. In het vorige voorbeeld, een slachtoffer met ernstige brandwonden, hebben we die verdeling eigenlijk al gemaakt. De kosten van het herstel van de brandwonden en alles wat daarbij komt kijken en daar het gevolg van is, is de materiële schade. Het verdriet, de pijn en de onzekerheid als gevolg van de brandwonden, zijn gevoelens die zich niet gemakkelijk laten vertalen in geld. Dit wordt immateriële schade genoemd. Het wordt ook wel smartengeld genoemd.

Wat valt er zoal onder de materiële schade

Materiële schade, dus schade die direct voortvloeit uit het ongeluk waarbij letselschade werd opgelopen, kan zeer divers zijn. Het hangt helemaal af van het soort ongeval, het soort letsel, de betrokkenen en de persoonlijke situatie van het slachtoffer, welke schadeposten allemaal het gevolg zijn van het gebeurde. Een kort overzicht van wat er zoal onder materiële schade wordt verstaan:

  • Je maakt medische kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed; hiervan voorbeelden zijn; eigen bijdrage voor medicijnen, verband en pleisters, crèmes, eigen bijdrage zorgverzekering
  • Vervoerskosten; kosten die je maakt om naar de huisarts, het ziekenhuis, een fysiotherapeut of een psycholoog te gaan. Het kan gaan om taxiritten, kosten van openbaar vervoer, of benzine voor je auto
  • Inkomstenderving; verlies van inkomsten. Dit kan om een korte maar ook om een langere periode gaan. Niet of minder kunnen werken, verlies van inkomsten eigen bedrijf
  • Aanpassingen aan je auto of aan je huis. Die kosten moeten noodzakelijk zijn en kunnen worden aangetoond. Een rolstoellift in de woning, een badkamer op de begane grond of een verlaagd keukenblok
  • Kosten van hulp. Het kan gaan om hulp in huis, hulp in de tuin, hulp om de hond uit te laten of voor persoonlijke verzorging. Ook eigen bijdragen voor dergelijke hulp vallen onder de materiële schade.

Je ziet, het is een breed scala aan allerlei soorten kosten die het gevolg kunnen zijn van het opgelopen letsel. Het is slechts een greep want er zijn nog veel meer mogelijke materiële letselschadeposten. Het zal ook meteen duidelijk zijn dat het berekenen van materiële letselschade heel ingewikkeld kan zijn. Letselschade in verband met je inkomen bijvoorbeeld, zeker als dat moet worden berekend over vele jaren. Zou er zonder het letsel wellicht promotie zijn gemaakt? Zou het slachtoffer in de loop van de tijd meer of juist minder zijn gaan werken? Dit zijn vragen die niet eenvoudig of misschien wel helemaal niet zijn te beantwoorden maar toch moeten worden meegenomen in de berekening van de uiteindelijke vergoeding voor de letselschade.

Letselschade claimen

Dan komen we bij het claimen van letselschade. Slachtoffers kunnen er vaak niets aan doen dat zij letselschade hebben opgelopen, tenzij het natuurlijk hun eigen schuld is. Van de trap vallen, struikelen over een los kleedje of onhandige manoeuvres op een ladder zijn je eigen schuld en daarmee draai je ook zelf op voor de kosten. Het wordt een heel ander verhaal als je een ongeluk krijgt met letselschade door de schuld van iemand anders. Het zou dan heel oneerlijk zijn als je zelf moet opdraaien voor alle kosten die daarvan het gevolg zijn. Ook komt het voor dat het slachtoffer wel schuldig is aan het gebeurde, of medeschuldig en dan toch recht heeft op een letselschadevergoeding.

Het claimen van letselschade bij de schuldige partij begint met onderzoeken en bewijzen van aansprakelijkheid. Daarna moet de schuldige aansprakelijk worden gesteld. Dit doe je door een  aangetekende brief aan de persoon of organisatie die je schade heeft veroorzaakt te sturen. Hierin staat dat je de persoon of organisatie verantwoordelijk (aansprakelijk) houdt voor jouw letselschade. In dit stadium kan je ook al een letselschade jurist, advocaat, expert of schade behandelaar inschakelen. Bij RN Letselschade kunnen we jou helpen bij de gehele procedure letselschadevergoeding claimen. Inclusief het aansprakelijk stellen van de wederpartij.

Soorten letsels

Er zijn veel verschillende soorten letsels. Om te beginnen kun je natuurlijk letsel oplopen aan alle delen van je lichaam. Hersenletsel, gebroken ledematen, rugletsel, interne verwondingen, oogletsel, brandwonden en ga zo maar door. En whiplash, nekletsel, wordt vaak opgelopen als gevolg van een aanrijding van achteren. Veel letsels zijn het gevolg van verkeersongelukken maar je kunt op allerlei andere plekken eveneens letsel oplopen. Op je werk bijvoorbeeld of gewoon terwijl je op straat loopt of in een bos. Een hondenbeet kan je behoorlijk letsel bezorgen. Wist je dat er elk jaar zo’n 150.000 mensen door een hond worden gebeten?

En wat te denken van de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Een losliggende stoeptegel die er toe leidt dat je valt, kan maken dat de gemeente aansprakelijk is voor jouw letselschade. Een val van een te hard optrekkende bus kan er toe leiden dat de busmaatschappij aansprakelijk is.

Naast de letsels van het lichaam zijn er ook psychische letsels. Als gevolg van het lichamelijk letsel of alleen psychisch letsel. Bijvoorbeeld omdat je iets vreselijks hebt moeten zien. Een zwaar auto-ongeluk dat zich voor je ogen voltrok kan je ernstig psychisch letsel bezorgen. Ook dan heb je recht op een letselschadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Degene die een ongeluk veroorzaakt is aansprakelijk voor alle schade. Dat kan een mede- weggebruiker zijn, je baas, iemand die bij jou in huis een klus heeft gedaan en elk ander persoon of een instantie.

In het verkeer gebeuren veel ongelukken. Iemand anders reed door rood en heeft daarbij een ongeluk veroorzaakt waarbij iemand anders gewond is geraakt. Een brommer rijdt iemand aan op het zebrapad of een fietser wordt geschept door een vrachtwagen. Vaak is de schuldige partij aan te wijzen en is het duidelijk wie voor de kosten moet opdraaien.

Het kan echter ook ingewikkelder liggen. De veroorzaker van het ongeluk wijst iemand anders aan als schuldige partij of ontkent wat er is gebeurd. Het slachtoffer is zelf onvoorzichtig geweest waardoor deze medeaansprakelijk is. Het slachtoffer is weliswaar schuldig aan het ongeluk maar behoort tot een bepaalde groep zoals de kwetsbare verkeersdeelnemer. Kwetsbare verkeersdeelnemers genieten extra bescherming waardoor zij, ondanks dat ze zelf (mede) schuldig aan het ongeluk zijn, toch recht hebben op een letselschadevergoeding.

Ook op het werk kunnen bijzondere bepalingen gelden. Zo is de werkgever altijd aansprakelijk voor ongelukken op het werk, ook als deze (mede) te wijten zijn aan het gedrag van het slachtoffer. Dit worden bedrijfsongevallen genoemd.

Als er kinderen bij het ongeval zijn betrokken gelden weer andere voorwaarden. Het is dus niet altijd gemakkelijk om de schuldvraag vast te stellen en de letselschade te berekenen. Het inschakelen van een letselschade expert is daarom meestal niet te vermijden.

Letselschade berekenen

Bij het claimen van letselschade is het belangrijk je ervan bewust te zijn dat alle schade ook moet kunnen worden aangetoond. Soms is dat eenvoudig. Als je auto beschadigd is geraakt dan kan je deze schade laten taxeren. Uit deze taxatie komt vervolgens een helder en duidelijk bedrag. Anders wordt het bij betwistbare schadeclaims. Je hebt een aantal maanden hulp in de huishouding nodig maar de tegenpartij vindt dat je die niet nodig hebt of veel minder. Te denken aan de medische kosten die de zorgverzekering niet vergoedt, maar de wederpartij niet nodig vindt. Je moet kunnen bewijzen dat de schadeposten die jij opvoert niet te vermijden waren en daadwerkelijk ook zijn gemaakt. Je dient dus vanaf het begin alle bonnen en facturen van de uitgaven die je doet te bewaren.

Als je een tijd niet kunt werken, dan wordt het berekenen van letselschade nog ingewikkelder. Waarschijnlijk word je doorbetaald maar misschien niet volledig. Misschien ben je een promotie misgelopen of heb je studievertraging opgelopen. Soms worden zelfs letsels betwist, zoals de whiplash. Dit is een letsel dat niet of niet goed kan worden aangetoond en dus door de wederpartij eenvoudig maar wordt ontkend. Soms wordt aangevoerd dat je voor het ongeluk ook al klachten had die je nu opvoert als letselschade als gevolg van het ongeluk.

Laat je daarom bijstaan door een letselschade expert die jou kan helpen de maximale letselschade vergoeding te claimen. Je hebt er immers recht op.

Wie kunnen letselschade claimen?

Allereerst kan het slachtoffer zelf de letselschade claimen. Maar ook nabestaanden of zelfs omstanders kunnen recht hebben op letselschade en dus letselschade claimen. Is het slachtoffer overleden, dan hebben de nabestaanden alsnog recht op een letselschadevergoeding. Ook zij kunnen zich laten bijstaan door een letselschade advocaat of letselschade jurist. Ben je ooggetuige geweest van een ernstige gebeurtenis met psychische schade tot gevolg, dan heb je ook recht op een letselschade vergoeding en/of op smartengeld.

Wat is smartengeld

Smartengeld wordt ook immateriële schade genoemd. Het is een vergoeding voor alle geleden pijn, verdriet, zorgen en onzekerheid als gevolg van een ongeluk. Het is een vergoeding die bovenop de vergoeding voor de materiële schade komt. Vaak zijn het vastgestelde bedragen volgens de smartengeldgids. Dit is een gids waarin uitspraken staan van rechters in soortgelijke zaken uit het verleden.

Letsel in categorieën

De letsels zijn ingedeeld in categorieën. De laagste categorie geeft de laagste uitkering smartengeld en de hoogste categorie de hoogste uitkering. Met andere woorden: hoe ernstiger het letsel, hoe hoger het smartengeld. De hoogte van het smartengeld hangt ook af van de mate van blijvende invaliditeit en de impact op het slachtoffer. Als je de rest van je leven niet goed meer voor jezelf kunt zorgen, niet meer kunt werken, bepaalde bezigheden of hobby’s niet meer kunt beoefenen of zware operaties moet ondergaan krijg je meer smartengeld. Wat de impact betreft kan het ook zo zijn dat een bepaald letsel niet heel ernstig hoeft te zijn om toch tot een hoge uitkering smartengeld te leiden. Bijvoorbeeld het verlies van een voet als je voetballer bent of het verlies van je gehoor als musicus.

Onderhandelen of rechtspraak

Bij de afwikkeling van letselschadezaken zijn twee mogelijkheden: partijen onderhandelen met elkaar en komen tot een schikking of partijen stappen naar de rechter en vragen om een uitspraak.

In letselschadezaken wordt bijna altijd voor de minnelijke regeling gekozen. Dit betekent dat zo’n 95% van de letselschadezaken buiten de rechter om wordt afgewikkeld. Dit komt vooral omdat bij een letselschadezaak doorgaans verzekeringsbedrijven zijn betrokken. Zij zitten niet te wachten op dure rechtszaken. Vooral niet omdat de verliezer van de rechtszaak alle kosten van de wederpartij moet betalen, ook de kosten van de gerechtelijke procedure. Zij kiezen dus liever voor een oplossing via de weg van onderhandeling. En letselschade jurist is een expert in het voeren van deze onderhandelingen. Je hebt dan ook meestal geen letselschade advocaat nodig. Heb je een letselschade jurist in de arm genomen en blijkt het later toch tot een rechtszaak te komen, dan kan je altijd alsnog naar een advocaat gaan. RN letselschade staat je graag bij en heeft alle benodigde kennis en ervaring in letselschadezaken.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online