RN Letselschade Banner Homepage

Letselschade als taxichauffeur

Het claimen van opgelopen letselschade als taxichauffeur is ingewikkeld. Er rijzen direct vragen zoals: wie is de schuldige partij? Was u voor uzelf aan het werk of voor een werkgever? De antwoorden op deze vragen bepalen namelijk of en zo ja bij wie u de letselschade kunt claimen. Heeft u recht op een letselschade vergoeding, dan krijgt u alle kosten die voortvloeien uit het ongeval vergoed. Daarnaast heeft u vaak ook nog recht op een vergoeding smartengeld. We bekijken hierna welke situaties allemaal mogelijk zijn, wat de gevolgen per situatie zijn en welke kosten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. We leggen ook uit wat het verschil is tussen materiële en immateriële schade en waarom het belangrijk is zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen.

Een derde is aansprakelijk voor het ongeluk

U loopt geheel buiten uw eigen schuld letselschade op als taxichauffeur. U was bezig met een rit en wordt volkomen onverwacht van achteren aangereden, door een bus of tram aangereden of er vindt een ander verkeersongeval plaats. U kon er niets aan doen en alleen de andere partij is schuldig aan het gebeurde. Deze derde is dan ook aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het ongeluk. U doet er verstandig aan om, al dan niet in overleg met een eventuele werkgever, zo snel mogelijk een ervaren letselschade advocaat in te schakelen. Het claimen van letselschade is namelijk in alle gevallen ingewikkeld. De schuldige partij schakelt doorgaans ook deskundige hulp in en u als slachtoffer heeft wel iets anders aan uw hoofd dan het voeren van moeilijke gesprekken en onderhandelingen. Wij van RN Letselschade nemen u dit graag uit handen. Geheel kosteloos. Want de kosten van juridische bijstand worden meegenomen in de letselschadeberekening en moeten worden betaald door de schuldige partij. Onze hulp kost u dus niets.

U bent zelf (mede) schuldig

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zelf schuldig bent aan het ongeluk. Of mede schuldig. U was aan het werk, reed een klant naar zijn of haar bestemming maar lette even niet goed op of was afgeleid. U heeft een botsing veroorzaakt met een ander gemotoriseerd voertuig of met een fietser of voetganger. Hieruit kunnen hoge kosten voortvloeien. U bent nu aansprakelijk voor de kosten van het slachtoffer. In hoeverre u inderdaad zelf aansprakelijk bent hangt weer af van de vraag of u voor uzelf werkte, als zelfstandig ondernemer, of voor een werkgever in de taxi reed. Als u voor een werkgever op pad was, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de kosten van het ongeval. Ook al was het ongeluk uw eigen schuld. Werkgevers zijn verzekerd tegen dergelijke kosten en u hoeft zich dan ook niet bezwaard te voelen om uw letselschade posten bij de werkgever te claimen. Was u ten dele schuldig aan het ongeval, dan zal uw werkgever dat deel betalen waarop u bij de aansprakelijke partij geen aanspraak kunt maken.

Welke letselschade posten kunt u claimen

Het slachtoffer kan alle kosten die het gevolg zijn van een ongeval bij de schuldige partij claimen. Letselschade als taxichauffeur oplopen betekent dus dat u alle schade kunt claimen bij de schuldige partij en het deel dat u eventueel niet kunt claimen bij uw werkgever kunt neerleggen. Mits u voor een werkgever aan de slag was. Welke kostenposten voor vergoeding in aanmerking komen hangt helemaal af van de situatie. Elke situatie is anders en er zullen dus ook steeds andere kostenposten kunnen worden opgevoerd. Voor alle kosten geldt dat u deze goed moet documenteren. Dit betekent dat u altijd bonnetjes en facturen moet bewaren van de kosten die u maakt. Bijvoorbeeld kaartjes van het openbaar vervoer en rekeningen van een therapeut. Daarnaast moet u ook kunnen aantonen dat het noodzakelijk was deze kosten te maken. Hierna geven wij een opsomming van mogelijke letselschade posten waarmee u te maken kunt krijgen. Omdat elk geval anders is, zullen ook weer steeds andere posten voor vergoeding in aanmerking komen. Natuurlijk zijn er wel kostenposten die in vrijwel elke letselschadezaak aan de orde zijn.

Schade aan eigendommen

Het is logisch dat bij elk ongeluk wel dingen stuk gaan. Bij een botsing tussen twee voertuigen zullen de voertuigen beschadigd raken. Het herstellen van deze schade brengt kosten met zich mee. Ook kan kleding stuk gaan, een bril en andere spullen die het slachtoffer aan had of bij zich had. Alle eigendommen die stuk zijn gegaan komen voor vergoeding in aanmerking; hetzij door vergoeding van reparatie, hetzij door vergoeding voor de aanschaf van nieuwe spullen.

Schade inzake medische kosten

Als u letsel oploopt brengt dit kosten met zich mee. Veruit de meeste kosten worden gelukkig vergoed door uw verplichte ziektekostenverzekering, de basisverzekering. De kosten van consulten bij de huisartsen en specialist, een operatie en verblijf in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Toch krijgt u meestal ook te maken met allerlei medische kostenposten die niet worden vergoed. Dit kan flink oplopen als het om een ernstiger verwonding gaat. Als u een been breekt zult u krukken moeten huren, misschien heeft u een mitella nodig en een hoes om een gebroken arm te beschermen tijdens het douchen. Voor veel therapieën is een eigen bijdrage verschuldigd als u al niet het volledige bedrag uit eigen zak moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie. De meeste mensen zijn hiertegen niet verzekerd omdat fysiotherapie niet in het basispakket zit. Zo zijn er nog tal van andere medische kosten te bedenken die u moet maken maar niet vergoed krijgt. Alle medische kosten die niet worden vergoed moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Misgelopen inkomsten

Als u voor een werkgever werkt dan zult u uw loon krijgen doorbetaald als u in de ziektewet komt. Dit is uiteraard tijdelijk en na verloop van tijd zult u minder inkomen krijgen. Als u ernstig gewond raakt krijgt u hier zeker mee te maken. Ook kan het zijn dat u andere inkomsten misloopt zoals een dertiende maand en andere vergoedingen waarop u had gerekend. Als u voor uzelf aan de slag was, als zelfstandig ondernemer, dan kunnen de kosten nog veel hoger oplopen. Hierover vertellen wij u verderop in dit artikel meer. In ieder geval moeten alle gederfde inkomsten worden vergoed maar het is vaak lastig deze te berekenen. RN Letselschade heeft veel ervaring met het claimen van letselschade, inclusief gederfde inkomsten. Wij zijn gespecialiseerd in zowel verkeersongevallen als bedrijfsongevallen dus in elke situatie bent u bij ons aan het goede adres.

Kosten voor hulp

Letselschade oplopen kan betekenen dat u een tijd lang niet meer alles zelf kunt doen. Wellicht heeft u zorg in huis nodig bij het wassen en aankleden, het naar school brengen van de kinderen, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken. Ook uw tuin moet worden onderhouden en de hond moet worden uitgelaten. Natuurlijk moet u aantonen dat u dergelijke hulp nodig heeft maar als dit inderdaad zo is, dan heeft u recht op een volledige vergoeding van de kosten van deze externe hulp.

Hoge kosten bij ernstig letsel

Als u ernstig gewond raakt dan krijgt u te maken met hoge kosten. Naast de gederfde inkomsten kunt u misschien niet meer naar een toekomst kijken waarin u uw werkzaamheden weer kunt oppakken. Wellicht kunt u wel weer aan de slag maar moet u worden omgeschoold. In sommige gevallen is het helemaal niet meer mogelijk om te werken. Soms is het ook niet mogelijk om in de eigen woning te blijven wonen of moet deze worden verbouwd. Als u in een rolstoel terecht komt moet uw woning rolstoelvriendelijk worden gemaakt en moet er een traplift worden gemonteerd. Soms is het noodzakelijk om te verhuizen. In al dit soort gevallen krijgt u te maken met hoge kosten en deze kosten moeten worden vergoed door de schuldige partij. Het is dus belangrijk om u tijdig te wenden tot een gespecialiseerde letselschade advocaat zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Kosten juridische bijstand

Om ervoor te zorgen dat u de maximale letselschade vergoeding krijgt is het belangrijk tijdig een letselschade advocaat in te schakelen. RN Letselschade is zo’n specialist. Wij werken door heel Nederland vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wij bezoeken u thuis om in alle rust uw verhaal te horen en u te adviseren en te informeren. De kosten van onze bijstand hoeft u niet zelf te betalen. Ook de kosten van juridische bijstand moeten namelijk worden vergoed door de schuldige partij. Neem dus gerust contact met ons op zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Letselschade als zelfstandig ondernemer

Misschien reed u in uw eigen taxi, voor uw eigen bedrijf. Als u op dat moment letselschade oploopt dan krijgt u dus te maken met letselschade als ondernemer. Dit kan voor extra problemen zorgen. Immers, u bent gewond en kunt uw werk niet meer doen. Om te zorgen dat u uw bedrijf kunt continueren zult u externe hulp moeten inschakelen. Dit kost natuurlijk veel geld. Ook de kosten van een externe arbeidskracht moeten worden vergoed.

Smartengeld

Als u letselschade als taxichauffeur oploopt dan krijgt u te maken met allerlei kosten. Daarnaast krijgt u ook te maken met allerlei nare ervaringen, psychische schade. U heeft pijn, u heeft verdriet, u kunt zich angstig voelen en onzeker over de toekomst. Uw bedrijf of werk kan op de tocht komen te staan. Een en ander heeft natuurlijk een grote impact op uw gevoel van welzijn, zeker als het om ernstige verwondingen gaat. Om dergelijke gevoelens te compenseren bestaat er zoiets als smartengeld.

Smartengeld staat helemaal los van de letselschade vergoeding. Wel geldt dat hoe ernstiger de verwonding is, hoe hoger de uitkering smartengeld zal zijn. In het verleden hebben zich al veel ongelukken voorgedaan waarvoor een smartengeld vergoeding is toegekend. Deze door de rechter toegekende smartengeld vergoedingen zijn bijeengebracht in de smartengeldgids. Uw letselschade advocaat kan deze smartengeldgids ook raadplegen en u op die manier informeren over de hoogte van de smartengeld vergoeding waarop u waarschijnlijk recht heeft.

Gering en licht letsel betekent doorgaans een smartengeld vergoeding van ongeveer €2.000 euro. Heeft u matig letsel dan kunt u €10.000 of €20.000 krijgen en bij ernstig letsel kan dit oplopen tot €100.000. In dat soort gevallen bent u niet meer in staat om te werken, zult u vaak blijvend moeten worden opgenomen of heeft u te maken met het verlies van lichaamsdelen of zintuigen zoals gehoor en zicht. Bedenk dat een smartengeld vergoeding dus los staat van de letselschade vergoeding. RN Letselschade kan u veel meer vertellen over de smartengeldvergoeding. Overigens kunt u voor de letselschade vergoeding ook al een proefberekening maken via onze website zodat u een idee krijgt van de vergoeding waarop u recht heeft.

Meer weten? Wilt u vrijblijvend advies en uitgebreide informatie neem dan contact met ons op. Op onze website vind u ook al veel informatie en kunt u zoals gezegd een proefberekening maken. Het is ook mogelijk om zelf al een dossier te openen. Wij bezoeken iedereen in Nederland om hen te adviseren over letselschade. Heeft u letselschade als taxichauffeur opgelopen, zorg dan dat u snel een letselschade advocaat inschakelt zodat u ook gebruik kunt maken van de mogelijkheid van een voorschot. Dit is zeker belangrijk als u als zelfstandig ondernemer een ongeluk heeft gekregen. U wordt dan geconfronteerd met hoge kosten en dat vaak op korte termijn.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online