Symptomen bij een whiplash, letselschade claim, psychische schade, smartengeld berekenen. Wij informeren u tot in detail en nemen hiervoor de tijd.

Een whiplash is een letsel aan de nek, meestal veroorzaakt door een verrekking van de nekspier. Een whiplash is vaak het gevolg van een aanrijding van achteren, bijvoorbeeld als men voor het stoplicht staat te wachten. Door de harde klap wordt het hoofd eerst met kracht naar achteren geslingerd en vervolgens naar voren. Dit heet de flexie extensie beweging.

Een aanrijding van achteren, ook wel kop-staartbotsing genoemd, is een verkeersongeval dat veel voorkomt. Een chauffeur die niet goed oplet heeft niet altijd in de gaten dat de auto voor hem stilstaat. Gevolg van deze onoplettendheid is dat niet meer tijdig kan worden gerend. Een aanrijding van achter is het gevolg. Hoe harder de klap, hoe ernstiger de gevolgen. Immers, hoe harder de klap, hoe harder het hoofd heen en weer wordt geslingerd.

Een whiplash kan voor veel pijn en verdriet zorgen. Niet in de laatste plaats omdat dit letsel nauwelijks is aan te tonen op bijvoorbeeld een röntgenfoto. Het verhalen van letselschade is in geval van een whiplash dan ook niet altijd eenvoudig. Simpelweg omdat er geen zichtbaar letsel is en whiplash symptomen inwendig zijn.

Symptomen van een whiplash

Een whiplash veroorzaakt uiteenlopende klachten. In het begin, kort nadat het letsel is opgelopen, is meestal sprake van nekpijn en hoofdpijn. De hoofdpijn kan lang aanhouden; weken tot maanden. Een ander belangrijk symptomen van een whiplash is duizeligheid. Door de instabiliteit van de nek kunnen zenuwen bekneld raken of is de bloedvoorziening naar het hoofd niet optimaal. Dit kan klachten van duizeligheid veroorzaken. Overgevoeligheid voor geluid en licht is een ander belangrijk symptoom van een whiplash. Dan kan er nog sprake zijn van emotionele instabiliteit, vermoeidheid na slecht slapen, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Dit zijn uiteraard vervelende symptomen die het leven flink kunnen beheersen. Ook ervaren veel slachtoffers het als belastend dat de herstelperiode van een whiplash vaak onzeker en onduidelijk is. Het kan maanden duren voordat de klachten van een whiplash voorbij zijn. Ook kunnen klachten aanvankelijk afnemen om daarna toch weer toe te nemen.

Werken

Het valt vaak niet mee of het is zelfs onmogelijk om te blijven werken als men een whiplash heeft opgelopen. Concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn zijn geen goede ingrediënten voor een plezierige en waardevolle werkdag. Uiteraard hangt een en ander af van het beroep, maar voor veel werkzaamheden is toch concentratie vereist en hoofdpijn of duizeligheid is bijzonder vervelend als men aan het werk is. Bij een ernstige whiplash is het dan ook vaak niet mogelijk om te werken. De vermoeidheid als gevolg van de whiplash maar ook als gevolg van het slechte slapen maken dit mede onmogelijk. Omdat een whiplash niet eenvoudig of zelfs helemaal niet is aan te tonen met bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto kan dit leiden tot problemen met de werkgever.

Problemen met de werkgever

U heeft een whiplash opgelopen maar dit is medisch niet goed te onderbouwen door bijvoorbeeld een röntgenfoto. Een verrekking van een spier in de nek kan voor enorm veel klachten en ongemak zorgen terwijl dit medisch niet kan worden bewezen. Het komt voor dat een werkgever weigert de klachten van het slachtoffer serieus te nemen. Dit kan leiden tot onenigheid en/of een slechte relatie op de werkvloer, ook met collega’s. Dit is natuurlijk bijzonder vervelend. De bedrijfsarts en of de huisarts kunnen hierin wel een positieve rol spelen. Ook kan het helpen om uw klachten dagelijks te noteren zodat een duidelijk beeld ontstaat hetgeen tot meer begrip van buitenstaanders kan leiden.

Letselschade whiplash claimen

Als u een whiplash heeft opgelopen als gevolg van een aanrijding van achteren, dan is iemand anders aansprakelijk voor uw letselschade. In dat geval heeft u recht op vergoeding van alle kosten die met het letsel verband houden. Heeft u een whiplash opgelopen, dan kan het lastig zijn om een letselschade vergoeding te claimen. Immers, ook hier geldt weer dat een whiplash lang niet altijd goed aantoonbaar is. Toch heeft het slachtoffer recht op een volledige letselschadevergoeding. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u vóór het ongeval nog geen klachten had.

RN Letselschade kan u helpen bij het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash. U heeft recht op vergoeding van alle kosten als gevolg van uw letsel. In geval van een whiplash kan dat gaan om voorbeeld

  • Medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Denk aan kosten voor fysiotherapie, medicijnen die niet of niet volledig worden vergoed, uw eigen risico dat u anders niet had hoeven aanspreken
  • Misschien heeft u regelmatig een taxi nodig omdat u als gevolg van duizeligheid niet zelf kunt rijden, fietsen of lopen naar uw werk of naar een arts. Deze kosten komen ook voor vergoeding in aanmerking
  • Wellicht bent u niet in staat om uw huishouden volledig zelf te doen en heeft u hulp nodig. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking
  • Alle andere kosten die verband houden met de opgelopen whiplash. Denk hierbij onder meer aan gederfde inkomsten omdat u een tijd niet of veel minder kunt werken.

Psychische schade en smartengeld

Een whiplash kan veel psychische schade veroorzaken. Uiteraard pijn en verdriet door het opgelopen letsel en hetgeen is gebeurd maar bijvoorbeeld ook de onzekerheid van de herstelperiode, verdriet over eventuele problemen met uw werkgever en andere psychische schade die per persoon kan verschillen. Elk geval is uiteraard anders maar in de smartengeldgids staan bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd in verband met een whiplash. Uw letselschade advocaat kan u informeren over de mogelijkheden met betrekking tot smartengeld.

Neem contact op met RN Letselschade als u informatie of hulp wilt in verband met het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash. Wij helpen vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht iedereen in Nederland met het claimen van letselschade, ook als het gaat om een whiplash. Wij komen bij u thuis om uw persoonlijke situatie te bespreken en voor advies op maat. De kosten van uw letselschade advocaat worden meegenomen in de letselschadevergoeding dus u hoeft zelf niets te betalen. Op de website van RN Letselschade kunt u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en een eerste berekening maken.

De whiplash symptomen bestrijding doet u onder begeleiding van RN waar uw letseldossier in handen is van ervaren advocaten en juristen. Échte specialisten in letselschade.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online