Bij het claimen van letselschade gaat het vaak (mede) om een whiplash. Wat is dat, een whiplash, welke symptomen kun je hebben en hoe lang duurt het voor je genezen bent? Een van de lastige dingen bij een whiplash is dat er vaak geen duidelijke diagnose kan worden gesteld. In feite is een whiplash geen officiële diagnose maar een verzamelnaam voor bepaalde klachten. Letselschade claimen als gevolg van een whiplash is dan ook vaak niet eenvoudig. De wederpartij ontkent dat er sprake is van een whiplash of stelt dat de klachten al bestonden vóór het ongeval. Door een letselschade expert in te schakelen vergroot je je kansen op een letselschadevergoeding aanzienlijk.

Wat is een whiplash

Een whiplash is dus een verzamelnaam van bepaalde klachten. Welke dat zijn bekijken we in de volgende alinea. Een whiplash is in de meeste gevallen het gevolg van een onverwachte slingerende beweging van het hoofd. Het hoofd wordt dan krachtig en snel naar voren bewogen, gevolgd door eenzelfde beweging naar achteren. Dit kan ook andersom gebeuren. De romp beweegt niet of nauwelijks mee. Bij een aanrijding van achteren bijvoorbeeld. Als je voor een stoplicht staat te wachten en je achterligger heeft dit niet op tijd in de gaten, kan een enorme klap het gevolg zijn. Door de klap maakt je hoofd die karakteristieke beweging naar voren en naar achteren. Het mag duidelijk zijn dat zo’n klap de nekspieren enorm belast waardoor schade in deze regio kan ontstaan.

Klachten als gevolg van een whiplash

Het klachtenpatroon van een whiplash kan per persoon sterk verschillen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen typische klachten en minder vaak voorkomende klachten.

Onder de typische klachten als gevolg van een whiplash vallen:

 • Pijn in de nek
 • Uitstralende pijn vanuit de nek naar het achterhoofd
 • Uitstralende pijn vanuit de nek naar de schouders en de armen
 • Een stijve nek
 • Beperking van de beweging van de nek
 • Hoofdpijn
 • Pijn in het achterhoofd en/of het voorhoofd

Minder vaak voorkomende klachten als gevolg van een whiplash:

 • Problemen met de ogen en het zien
 • Problemen met het gehoor
 • Klachten van oorsuizen
 • Duizeligheid en misselijkheid
 • Een doof gevoel in de handen
 • Tintelingen in de handen
 • Klachten over het geheugen
 • Vermoeidheid
 • Problemen met slapen
 • Gevoelens van angst en stress
 • Klachten over autonome functies
 • Concentratiestoornissen
 • Psychologische veranderingen zoals nervositeit, somberheid en emotionele labiliteit

Bij meer dan de helft van de mensen met een whiplash gaan de klachten vanzelf over. Doorgaans binnen 3 maanden. Klachten van een whiplash kunnen echter veel langer duren. Bij ongeveer de helft van de slachtoffers duren ze langer dan 6 maanden.

De gevolgen van een whiplash

De gevolgen van een whiplash kunnen enorm groot zijn. Zeker als de klachten lang aanhouden, soms zelfs dus wel langer dan een half jaar. Het trekt een enorme wissel op je hele leven. Je bent voortdurend moe, hebt pijn, slaapt slecht door de stijve nek, je bent duizelig en daardoor onzeker en je kunt tal van andere klachten hebben. Door de klachten kan je vaak allerlei dingen niet meer. Door de duizeligheid durf je geen auto meer te rijden, door de pijn slaap je slecht en geheugenstoornissen of concentratiestoornissen hebben effect op je werk. Zo je al kunt werken, want met een whiplash is werken vaak niet of nauwelijks mogelijk.

Wat het allemaal extra lastig en vervelend maakt is het feit dat een whiplash niet of nauwelijks is aan te tonen. Op een röntgenfoto of een scan is doorgaans niets te zien. En dit, terwijl je nek een enorme klap te verduren heeft gekregen. Bindweefsel, spieren, bloedvaten en nekwervels zijn aangedaan maar er is niets te zien. De diagnose whiplash wordt gesteld op basis van de anamnese, omdat bij lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek geen afwijkingen worden gevonden. Anamnese betekent overigens ‘het verhaal van de patiënt’.

Letselschade claimen

Als je door toedoen van iemand anders een whiplash hebt opgelopen, dan wil je natuurlijk alle schade die de whiplash met zich meebrengt vergoed hebben. Die schade kan heel divers zijn er ligt grotendeels aan jouw persoonlijke situatie. Wat er zoal onder letselschade claimen als gevolg van een whiplash valt bekijken we hierna.

Om met succes letselschade te claimen moet je allereerst kunnen aantonen dat het ongeluk de schuld was van iemand anders. Iemand anders kan aansprakelijk worden gesteld voor wat jou is overkomen. Bij een aanrijding van achteren is dat gemakkelijk. Iemand is immers van achteren tegen jou aangereden.

Deze partij moet aansprakelijk worden gesteld via een officiële brief. Vervolgens moet worden onderhandeld over de schadevergoeding. Er moet een uitgebreide kostenberekening worden gemaakt. Dit zijn vaak ingewikkelde berekeningen die je beter kunt overlaten aan een letselschade expert zoals een letselschade advocaat of letselschade jurist.

Onderhandelingen over letselschadevergoeding whiplash zijn vaak ook niet eenvoudig. De aansprakelijke partij doet er vaak van alles aan om te bewijzen dat er geen schade is of veel minder schade dan jij claimt. Het feit dat een whiplash niet goed is aan te tonen maakt dit nog lastiger. De andere partij beweert bijvoorbeeld dat je al last had van allerlei klachten voor het ongeluk. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je toevallig al onder behandeling was voor een stijve nek. Die eerdere klachten hoeven echter totaal niets te maken te hebben met de whiplash. Misschien had je last van spanningsklachten. In dergelijke gevallen vragen wij medische gegevens op om te bewijzen dat je huidige klachten wel degelijk het gevolg zijn van een whiplash.

Welke kosten vallen onder letselschadevergoeding whiplash

In principe komen alle kosten die het gevolg zijn van een ongeluk voor vergoeding in aanmerking. Mits jij kunt bewijzen dat het ongeluk de schuld was van iemand anders. Het hangt volledig van jouw persoonlijke situatie af welke kosten daarmee gemoeid zijn. Enerzijds van de ernst van de klachten en anderzijds van voorbeeld je woon- of werksituatie.

Uitgangspunt is dus dat alle kosten moeten worden vergoed. Om te beginnen de medische kosten die je moet maken. Iedereen in Nederland heeft verplicht minimaal een basisverzekering voor zorg en van daaruit worden de meeste kosten vergoed. Denk aan de bezoekjes aan de huisarts, voorgeschreven medicijnen, een röntgenfoto in het ziekenhuis of een consult bij een medisch specialist. Je krijgt echter vaak ook te maken met medische kosten die niet worden vergoed. Je moet een eigen bijdrage voor de voorgeschreven medicijnen betalen, het eigen risico aanspreken terwijl je dat anders niet zou hebben hoeven doen. Waarschijnlijk moet je bepaalde zaken aanschaffen zoals pijnstillers, een zwachtel of nekkraag of je hebt een nieuw, speciaal hoofdkussen nodig. Je krijgt vaak ook te maken met een eigen bijdrage voor allerlei zorg die je nodig hebt. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie of voor hulp in huis.

Dan zijn er ook de vervoerskosten. Je moet regelmatig naar de huisarts, naar een fysiotherapeut of andere zorgverlener. Hiervoor maak je kosten. Dat kan benzine voor je auto zijn maar ook een kaartje voor de bus, tram of trein.

Als een whiplash ernstige klachten met zich meebrengt, kan je misschien niet meer alles doen wat je gewoonlijk deed. Je huishouden, naar je werk, op kleinkinderen passen of je kunt je hobby niet meer uitoefenen. In sommige gevallen krijg je ook voor dergelijke kosten en vergoeding. Uiteraard moet het wel aantoonbaar zijn dat je deze kosten moet maken én moeten deze het gevolg zijn van je whiplash.

Smartengeld

Naast de kosten die rechtstreeks uit het ongeval voortvloeien, ook wel materiële schade genoemd, kan je ook te maken krijgen met smartengeld. Dit is een vergoeding voor het verdriet en de pijn die je hebt moeten lijden als gevolg van de whiplash. Hoewel er min of meer vaste bedragen zijn bepaald voor bepaalde ziektebeelden, kan dit per persoon toch flink verschillen. Wat als een bekende Nederlander een whiplash oploopt en daardoor dertig voorstelling moet afzeggen? Je begrijpt dat dit dan een enorme schadepost is. Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd.

Een letselschade expert inschakelen

Om de maximale schadevergoeding te claimen kan je het beste een letselschade expert inschakelen. RN Letselschade is een ervaren en zeer betrokken letselschade expert die je helpt bij het volledige proces. Overigens kost jou dit niets, want wij claimen onze eigen kosten ook bij de schuldige partij.

Heb je een whiplash opgelopen neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We staan je vanaf het begin terzijde. Het begint met een onderzoek naar de schuldvraag waarna we de schuldige partij aansprakelijk stellen. Vervolgens brengen wij alle kosten in kaart en maken we een letselschade berekening. Vaak kan op dit moment al een voorschot worden gevraagd om alle kosten die je nog moet gaan maken te kunnen betalen. Wij ondersteunen je gedurende het gehele proces en we komen ook bij je thuis als dat nodig is. Vervolgens voeren we de vaak lastige onderhandelingen met de wederpartij. Meestal is dat een verzekeringsmaatschappij die zelf letselschade experts in dienst heeft. We vragen als dat nodig is ook medische gegevens op en/of schakelen een medisch expert in. Bijna alle letselschadezaken kunnen worden afgehandeld buiten de rechter om. Wij zorgen ervoor dat je de maximale schadevergoeding krijgt en indien mogelijk ook smartengeld.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online