Bij het claimen van letselschade gaat het vaak (mede) om een whiplash. Wat is dat, een whiplash, welke symptomen kun je hebben en hoe lang duurt het voor je genezen bent? Een van de lastige dingen bij een whiplash is dat er vaak geen duidelijke diagnose kan worden gesteld. In feite is een whiplash geen officiële diagnose maar een verzamelnaam voor bepaalde klachten. Letselschade claimen als gevolg van een whiplash is dan ook vaak niet eenvoudig. De wederpartij ontkent dat er sprake is van een whiplash of stelt dat de klachten al bestonden vóór het ongeval. Door een letselschade expert in te schakelen vergroot je je kansen op een letselschadevergoeding aanzienlijk.

Wat Is Een Whiplash Aanduiding Nek Van Rachella 430x314.jpg
Aanduiding van de nekklachten, ookwel whiplash genoemd.

Wat is een whiplash

Een whiplash is dus een verzamelnaam van bepaalde klachten. Welke dat zijn bekijken we in de volgende alinea. Een whiplash is in de meeste gevallen het gevolg van een onverwachte slingerende beweging van het hoofd. Het hoofd wordt dan krachtig en snel naar voren bewogen, gevolgd door eenzelfde beweging naar achteren. Dit kan ook andersom gebeuren. De romp beweegt niet of nauwelijks mee. Bij een aanrijding van achteren bijvoorbeeld. Als je voor een stoplicht staat te wachten en je achterligger heeft dit niet op tijd in de gaten, kan een enorme klap het gevolg zijn. Door de klap maakt je hoofd die karakteristieke beweging naar voren en naar achteren. Het mag duidelijk zijn dat zo’n klap de nekspieren enorm belast waardoor schade in deze regio kan ontstaan. Whiplash kan door allerlei verschillende manieren ontstaan.

Oorzaken

Een onverwachte hevige beweging van de nek kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben, maar het is vaak het gevolg van een kop-staartbotsing. Bijvoorbeeld als je met de auto in de file staat of voor een rood stoplicht wacht. Je achterligger kan niet op tijd remmen waardoor deze je van achteren aanrijdt. Afhankelijk van de snelheid van de achterligger kan er een enorme klap ontstaan waardoor de nek hevig wordt belast. Het hoofd slingert naar voren, naar achteren, weer naar voren en dat met een grote kracht en volledig onverwacht. Het is natuurlijk niet zo gek als daar medische klachten het gevolg van zijn. Hier een greep van voorbeelden waarbij je een whiplash kan oplopen:

 • Auto-ongelukken
 • Fietsongevallen
 • Fysieke mishandeling, zoals slaan
 • Contactsporten zoals voetbal, boksen en karate
 • Paardrijden
 • Val

Klachten als gevolg van een whiplash

Het klachtenpatroon van een whiplash kan per persoon sterk verschillen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen typische klachten en minder vaak voorkomende klachten.

Typische klachten van een whiplash

 • Pijn in de nek
 • Uitstralende pijn vanuit de nek naar het achterhoofd
 • Uitstralende pijn vanuit de nek naar de schouders en de armen
 • Een stijve nek
 • Beperking van de beweging van de nek
 • Hoofdpijn
 • Pijn in het achterhoofd en/of het voorhoofd

Minder vaak voorkomende klachten van een whiplash

 • Problemen met de ogen en het zien
 • Problemen met het gehoor
 • Klachten van oorsuizen
 • Duizeligheid en misselijkheid
 • Een doof gevoel in de handen
 • Tintelingen in de handen
 • Klachten over het geheugen
 • Vermoeidheid
 • Problemen met slapen
 • Gevoelens van angst en stress
 • Klachten over autonome functies
 • Concentratiestoornissen
 • Psychologische veranderingen zoals nervositeit, somberheid en emotionele labiliteit

Bij meer dan de helft van de mensen met een whiplash gaan de klachten vanzelf over. Doorgaans binnen 3 tot 6 maanden. Klachten van een whiplash kunnen echter veel langer duren. Bij ongeveer de helft van de slachtoffers duren ze langer dan 6 maanden.

De gevolgen van een whiplash

De gevolgen van een whiplash kunnen enorm groot zijn. Zeker als de klachten lang aanhouden, soms zelfs dus wel langer dan een half jaar. Het trekt een enorme wissel op je hele leven. Je bent voortdurend moe, hebt pijn, slaapt slecht door de stijve nek, je bent duizelig en daardoor onzeker en je kunt tal van andere klachten hebben. Door de klachten kan je vaak allerlei dingen niet meer. Door de duizeligheid durf je geen auto meer te rijden, door de pijn slaap je slecht en geheugenstoornissen of concentratiestoornissen hebben effect op je werk. Zo je al kunt werken, want met een whiplash is werken vaak niet of nauwelijks mogelijk.

Wat het allemaal extra lastig en vervelend maakt is het feit dat een whiplash niet of nauwelijks is aan te tonen. Op een röntgenfoto of een scan is doorgaans niets te zien. En dit, terwijl je nek een enorme klap te verduren heeft gekregen. Bindweefsel, spieren, bloedvaten en nekwervels zijn aangedaan maar er is niets te zien. De diagnose whiplash wordt gesteld op basis van de anamnese, omdat bij lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek geen afwijkingen worden gevonden. Anamnese betekent overigens ‘het verhaal van de patiënt’.

Letselschade claimen

Als je door toedoen van iemand anders een whiplash hebt opgelopen, dan wil je natuurlijk alle schade die de whiplash met zich meebrengt vergoed hebben. Die schade kan heel divers zijn er ligt grotendeels aan jouw persoonlijke situatie. Wat er zoal onder letselschade claimen als gevolg van een whiplash valt bekijken we hierna.

Om met succes letselschade te claimen moet je allereerst kunnen aantonen dat het ongeluk de schuld was van iemand anders. Iemand anders kan aansprakelijk worden gesteld voor wat jou is overkomen. Bij een aanrijding van achteren is dat gemakkelijk. Iemand is immers van achteren tegen jou aangereden.

Deze partij moet aansprakelijk worden gesteld via een officiële brief. Vervolgens moet worden onderhandeld over de schadevergoeding. Er moet een uitgebreide kostenberekening worden gemaakt. Dit zijn vaak ingewikkelde berekeningen die je beter kunt overlaten aan een letselschade expert zoals een letselschade advocaat of letselschade jurist.

Onderhandelingen over letselschadevergoeding whiplash zijn vaak ook niet eenvoudig. De aansprakelijke partij doet er vaak van alles aan om te bewijzen dat er geen schade is of veel minder schade dan jij claimt. Het feit dat een whiplash niet goed is aan te tonen maakt dit nog lastiger. De andere partij beweert bijvoorbeeld dat je al last had van allerlei klachten voor het ongeluk. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je toevallig al onder behandeling was voor een stijve nek. Die eerdere klachten hoeven echter totaal niets te maken te hebben met de whiplash. Misschien had je last van spanningsklachten. In dergelijke gevallen vragen wij medische gegevens op om te bewijzen dat je huidige klachten wel degelijk het gevolg zijn van een whiplash.

Welke kosten vallen onder letselschadevergoeding whiplash

In principe komen alle kosten die het gevolg zijn van een ongeluk voor vergoeding in aanmerking. Mits jij kunt bewijzen dat het ongeluk de schuld was van iemand anders. Het hangt volledig van jouw persoonlijke situatie af welke kosten daarmee gemoeid zijn. Enerzijds van de ernst van de klachten en anderzijds van voorbeeld je woon- of werksituatie.

Uitgangspunt is dus dat alle kosten moeten worden vergoed. Om te beginnen de medische kosten die je moet maken. Iedereen in Nederland heeft verplicht minimaal een basisverzekering voor zorg en van daaruit worden de meeste kosten vergoed. Denk aan de bezoekjes aan de huisarts, voorgeschreven medicijnen, een röntgenfoto in het ziekenhuis of een consult bij een medisch specialist. Je krijgt echter vaak ook te maken met medische kosten die niet worden vergoed. Je moet een eigen bijdrage voor de voorgeschreven medicijnen betalen, het eigen risico aanspreken terwijl je dat anders niet zou hebben hoeven doen. Waarschijnlijk moet je bepaalde zaken aanschaffen zoals pijnstillers, een zwachtel of nekkraag of je hebt een nieuw, speciaal hoofdkussen nodig. Je krijgt vaak ook te maken met een eigen bijdrage voor allerlei zorg die je nodig hebt. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie of voor hulp in huis.

Dan zijn er ook de vervoerskosten. Je moet regelmatig naar de huisarts, naar een fysiotherapeut of andere zorgverlener. Hiervoor maak je kosten. Dat kan benzine voor je auto zijn maar ook een kaartje voor de bus, tram of trein.

Voorbeelden kosten

 • Medische kosten die niet worden vergoed door jouw ziektekostenverzekering. Denk aan kosten voor fysiotherapie, medicijnen die niet of niet volledig worden vergoed, jouw eigen risico dat je anders niet had hoeven aanspreken;
 • Kosten die je moet maken voor tijdelijke hulp voor jouw persoonlijke verzorging. Hierbij te denken aan douchen, kleding aantrekken etc.;
 • Kosten die voortvloeien uit een opgelopen studievertraging, gemiste promotie of omdat je aanpassingen aan de woning moet laten doen;
 • Misschien heb je regelmatig een taxi nodig omdat je als gevolg van duizeligheid niet zelf kunt rijden, fietsen of lopen naar jouw werk of naar een arts. Deze kosten komen ook voor vergoeding in aanmerking;
 • Wellicht ben je niet in staat om uw huishouden volledig zelf te doen en heb je hulp nodig. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking;
 • Alle andere kosten die verband houden met de opgelopen whiplash. Denk hierbij onder meer aan gederfde inkomsten omdat je een tijd niet of veel minder kunt werken.

Als een whiplash ernstige klachten met zich meebrengt, kan je misschien niet meer alles doen wat je gewoonlijk deed. Je huishouden, naar je werk, op kleinkinderen passen of je kunt je hobby niet meer uitoefenen. In sommige gevallen krijg je ook voor dergelijke kosten en vergoeding. Uiteraard moet het wel aantoonbaar zijn dat je deze kosten moet maken én moeten deze het gevolg zijn van je whiplash.

Problemen met de werkgever

Je hebt een whiplash opgelopen, maar dit is medisch niet goed te onderbouwen door bijvoorbeeld een röntgenfoto. Een verrekking van een spier in de nek kan voor enorm veel klachten en ongemak zorgen terwijl dit medisch niet kan worden bewezen. Het komt voor dat een werkgever weigert de klachten van het slachtoffer serieus te nemen. Dit kan leiden tot onenigheid en/of een slechte relatie op de werkvloer, ook met collega’s. Dit is natuurlijk bijzonder vervelend. De bedrijfsarts en/of de huisarts kunnen hierin wel een positieve rol spelen. Ook kan het helpen om jouw klachten dagelijks te noteren zodat een duidelijk beeld ontstaat hetgeen tot meer begrip van anderen zal leiden.

Psychische schade

Een whiplash kan veel psychische schade veroorzaken. Uiteraard pijn en verdriet door het opgelopen letsel en hetgeen is gebeurd, maar bijvoorbeeld ook de onzekerheid van de herstelperiode, verdriet over eventuele problemen met jouw werkgever en andere psychische schade die per persoon kan verschillen. Elk geval is uiteraard anders, maar in de smartengeldgids staan bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd in verband met een whiplash. Jouw letselschade advocaat kan je informeren over de mogelijkheden met betrekking tot smartengeld.

Neem contact op met RN Letselschade als je informatie of hulp wil in verband met het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash. Wij helpen vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht iedereen in Nederland met het claimen van letselschade, ook als het gaat om een whiplash. Wij komen ook vaak bij je thuis om de persoonlijke situatie te bespreken en voor advies op maat. De kosten van jouw letselschade advocaat worden meegenomen in de letselschadevergoeding, dus hoef je zelf niets te betalen. Op de website van RN Letselschade kunt je zelf nagaan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding en een eerste berekening maken.

Een letselschade expert inschakelen

Heb je een whiplash opgelopen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We staan je vanaf het begin terzijde. Het begint met een onderzoek naar de schuldvraag waarna we de schuldige partij aansprakelijk stellen. Vervolgens brengen wij alle kosten in kaart en maken we een letselschade berekening. Vaak kan op dit moment al een voorschot worden gevraagd om alle kosten die je nog moet gaan maken te kunnen betalen. Wij ondersteunen je gedurende het gehele proces en we komen ook bij je thuis als dat nodig is. Vervolgens voeren we de vaak lastige onderhandelingen met de wederpartij. Meestal is dat een verzekeringsmaatschappij die zelf letselschade-experts in dienst heeft. We vragen als dat nodig is ook medische gegevens op en/of schakelen een medisch expert in. Bijna alle letselschadezaken kunnen worden afgehandeld buiten de rechter om. Wij zorgen ervoor dat je de maximale schadevergoeding krijgt en indien mogelijk ook smartengeld.

Om de maximale schadevergoeding te claimen kan je het beste een letselschade-expert inschakelen. RN Letselschade is een ervaren en zeer betrokken letselschade-expert die je helpt bij het volledige proces. Overigens kost jou dit niets, want wij claimen onze eigen kosten ook bij de schuldige partij.

De whiplash symptomen bestrijding doe je onder begeleiding van RN waar jouw letseldossier in handen is van ervaren advocaten en juristen. Echte specialisten in letselschade.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online