Letselschade Utrecht? In en om de grote steden zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam loopt u altijd het risico betrokken te raken bij een verkeersongeval. Uiteraard kunt u ook op rustigere plekken een ongeluk krijgen, maar in grotere, drukke steden is het risico hierop vaak wel groter. U kunt worden aangereden als voetganger, terwijl u op de fiets zit, in uw scootmobiel of betrokken raken bij een ongeluk tussen twee auto’s. In de grotere steden is het ook drukker met openbaar vervoer zoals de bus en de tram. Als u letselschade oploopt in Utrecht en omstreken, dan is dit natuurlijk uiterst vervelend.

U bent gewond en wordt geconfronteerd met allerlei extra kosten. Als uw ongeluk de schuld is van iemand anders, dan kunt u de letselschade claimen bij de schuldige partij. U heeft dan recht op vergoeding van alle kosten die verband houden met het ongeluk en komt daarnaast vaak ook nog in aanmerking voor een vergoeding smartengeld. We bekijken hierna wat precies wordt verstaan onder letselschade in Utrecht, welke kosten u allemaal vergoed kunt krijgen en hoe het zit met smartengeld. Voor het claimen van letselschade kunt u het beste een expert inschakelen. Kies voor een van de letselschade advocaten van RN Letselschade Utrecht als u bent geconfronteerd met letselschade Utrecht en omgeving. Wij beschikken over veel ervaring en een uitgebreide expertise.

Wat is letselschade in Utrecht precies?

Bij het woord letselschade denkt u waarschijnlijk al snel aan lichaamsschade. In juridische zin omvat de term letselschade echter veel meer dan dat. De term letselschade gaat niet zozeer over de verwonding zelf, maar over alle kosten die daaruit voortvloeien. Voor de medische kosten die verband houden met een verwonding, bent u doorgaans verzekerd en zullen de meeste kosten dan ook worden vergoed.

Bij Letselschade Utrecht is RN uw belangenbehartiger, geheel kosteloos.

Denk aan de kosten van onderzoek door een arts op de Eerste Hulp, het gips dat om uw been gaat, of de kosten van een operatie. Het gebroken been brengt echter ook veel kosten met zich mee die uw zorgverzekering niet dekt. De taxi naar het ziekenhuis, de huur van loopkrukken of van een rolstoel, de kosten van pijnstillers die u bij de drogist koopt, benodigdheden om het mogelijk te maken met het gebroken been te douchen of het vermaken of aanschaffen van kleding waarin uw gipsen been past.

Een ernstige verwonding kan nog veel meer kosten met zich meebrengen. Als u een tijd niet kunt werken, kan dit betekenen dat u ook een tijd minder geld verdient. U loopt studievertraging op, mist een toegezegde promotie of heeft hulp in de huishouding nodig. Bij nog ernstiger verwondingen kunnen de kosten enorm zijn. Er is een verbouwing aan de woning noodzakelijk, u moet verhuizen, u kunt heel lang niet werken of moet worden omgeschoold of heeft langdurige verpleging nodig. In en omstreken Utrecht ondersteunen wij u bij letselschade.

Hierna bekijken we welke kostenposten allemaal in aanmerking komen voor vergoeding. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor hetgeen u is overkomen.

Mogelijke kostenposten

Letselschade kan allerlei kosten met zich meebrengen, dat hebben wij hiervoor gezien. Het hangt van de situatie af voor welke kostenposten u een vergoeding krijgt. Elke situatie is anders en uniek. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van bepaalde kosten, moet u kunnen aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat het maken van deze kosten ook noodzakelijk was. U kunt dus niet zomaar onbeperkt allerlei kosten opvoeren. Het is belangrijk dat u alle bonnen en facturen bewaart van de uitgaven die u doet. Dit betekent dus ook het bewaren van taxibonnen en facturen van bijvoorbeeld een therapeut. We bekijken hierna een aantal kostenposten die voor kunnen komen maar het is ook mogelijk dat u kosten maakt die hierna niet worden genoemd. Uw letselschadeadvocaat kan u helpen bij het in kaart brengen van alle kosten waarop u mogelijk recht heeft. De kostenposten die we hier behandelen zijn:

  • Lichaamsschade
  • Gevolgschade
  • Juridische bijstand.

Klik hier voor de 10 veelvoorkomende schadeposten.

Schade aan eigendommen

Bijna elk ongeval brengt schade aan eigendommen met zich mee. Word je als voetganger aangereden, dan kan het zijn dat je jas stuk is of je panty, je schoenen of de spullen die bij je droeg, bv. je laptop. Word je aangereden als fietser, is je fiets meestal beschadigd en rijd je in een auto, dan is de auto beschadigd. Het herstellen of vervangen van eigendommen kost geld. De schuldige partij moet de kosten van reparatie of vervanging vergoeden.

Lichaamsschade

Schade aan het lichaam brengt behalve pijn en verdriet ook kosten met zich mee. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd tegen ziektekosten en krijgt het grootste deel van de kosten die verband houden met lichaamsschade dan ook vergoed. Er zijn vaak ook kosten die niet worden vergoed. U heeft bepaalde medicijnen nodig die niet of maar gedeeltelijk door uw zorgverzekering worden gedekt.

U heeft een bepaalde crème nodig, verband en pleisters, pijnstillers, of u moet krukken huren om te kunnen blijven functioneren. Lichaamsschade kan nog veel meer kosten met zich meebrengen, zoals het wekelijks bezoeken van een fysiotherapeut of andere hulpverlener. Dit soort kosten zitten vaak niet in het basispakket en veel mensen hebben geen aanvullende verzekering voor dergelijke kosten. De eigen bijdrage geldt voor iedereen in Nederland en moet eerst worden opgesoupeerd voordat de ziektekostenverzekering de kosten vergoedt. Misschien had u uw eigen risico helemaal niet aangesproken als u het ongeluk niet had gehad.

Gevolgschade

Gevolgschade gaat over alle schade die je lijdt ten gevolge van het ongeval maar niet direct betrekking heeft op uw verwonding en de medische kosten. Een grote kostenpost is vaak uw werk. U kunt een tijd lang niet werken of minder werken. Dit kan betekenen dat u ook minder inkomsten heeft en daarvoor moet u worden gecompenseerd. Heeft u een eigen bedrijf, dan kunnen de kosten flink oplopen. U kunt wellicht zelf helemaal niet aan de slag en moet extern personeel inhuren. Dit betekent vaak het maken van hoge kosten. Doet u dit niet dan kan uw bedrijf zelfs failliet gaan. De schuldige partij moet ook de gevolgschade vergoeden. Er zijn veel meer mogelijkheden op het gebied van gevolgschade.

RN Letselschade Utrecht, direct en gemakkelijk contact met een advocaat of jurist voor de juiste rechtshulp.

Misschien bent u zodanig ernstig gewond geraakt, dat u niet meer in uw eigen huis kunt blijven wonen, omdat u een slaapkamer en badkamer op de begane grond nodig hebt. In dat geval moet u misschien verhuizen, of uw eigen huis moet worden verbouwd zodat u er wel kan blijven wonen. In een echt ernstig geval komt u wellicht in een rolstoel terecht, waardoor uw huis dus rolstoeltoegankelijk moet worden gemaakt. Wellicht moet u zelfs worden opgenomen in een verpleeghuis. Lichaamsschade kan betekenen dat u een tijd extra hulp nodig hebt bij uw taken. Misschien kunt u uw eigen huishouding een tijd lang niet of niet volledig zelf doen. De kinderen moeten naar en van school worden gebracht en gehaald. De hond moet worden uitgelaten en de tuin moet worden onderhouden. Ook voor dergelijke kosten kunt u een vergoeding krijgen.

Juridische bijstand

Voor het claimen van letselschade kunt u het beste een beroep doen op een letselschade expert. Niet alleen omdat het niet eenvoudig is en er veel juridische kennis nodig is, maar ook omdat u vaak te maken heeft met een tegenpartij die beschikt over juridische bijstand. Het is belangrijk om dan zelf ook gedegen te zijn geïnformeerd. Tenslotte heeft u na een ongeluk, zeker als er ernstige letselschade in het spel is, uw gedachten wel ergens anders bij nodig, namelijk uw herstel. RN Letselschade neemt u alle zorgen en taken omtrent het claimen van letselschade uit handen. Dit geldt voor letselschade Utrecht maar ook voor letselschade Amsterdam en Rotterdam, omdat wij in deze drie grote steden een vestiging hebben. Vanuit deze vestigingen bezoeken wij ook alle andere plaatsen in Nederland.

Psychische schade: smartengeld.

Naast de vergoeding voor alle kosten die u moet maken als gevolg van het ongeval, kunt u ook een vergoeding krijgen voor psychische schade. Psychische schade wordt ook wel immateriële schade of affectieschade genoemd. Het is een vergoeding voor al het ongemak dat u heeft moeten doorstaan: verdriet, pijn, angst en onzekerheid. Dit soort gevoelens laten zich niet eenvoudig vertalen naar een financiële vergoeding. Over de hoogte van de mogelijke vergoeding smartengeld die u kunt krijgen, kunt u informatie krijgen van uw letselschade advocaat. In het verleden zijn door rechters al vaak uitspraken gedaan over de hoogte van de smartengeldvergoeding die een slachtoffer krijgt. Deze uitspraken zijn opgenomen in de zogenaamde smartengeldgids. Deze gids wordt geraadpleegd door rechters maar ook door letselschade experts. Via uw letselschade advocaat in Utrecht kunt u dus zelf al een indruk krijgen van de hoogte van de vergoeding.

Indicatie smartengeld vergoeding bij letselschade

Hierna vindt u een indicatie van smartengeld vergoedingen behorende bij bepaalde letsels:

  • Voor gering letsel is de smartengeld vergoeding maximaal €2.000. Voorbeelden van bijbehorend letsel: kneuzingen, schaafwonden, een eenvoudige botbreuk en een lichte hersenschudding. U heeft pijn gehad, bent naar het ziekenhuis geweest voor onderzoek of heeft een arts geraadpleegd
  • De indicatie smartengeld bij licht letsel is €1.500 tot €3.500. Van licht letsel is bv. sprake als u een beschadiging heeft aan de ogen of aan het gebit, of bij meerdere eenvoudige botbreuken. Bij licht letsel heeft u vaak kort in het ziekenhuis gelegen, kon u een tijdje niet werken of had u thuisverpleging nodig.
  • Voor matig letsel geldt een smartengeld vergoeding van €3.500 tot €10.000. Onder matig letsel vallen onder meer een whiplash, het verlies van (een deel van) de vinger, of u heeft psychische schade opgelopen ten gevolge van een misdrijf zoals een verkrachting. Als u matig letsel heeft opgelopen heeft u vaak langdurige en externe hulp thuis nodig en kunt u langere tijd niet werken.
  • De smartengeld vergoeding bij ernstig letsel ligt tussen de €10.000 en €20.000. Onder ernstig letsel vallen bv.  inwendig letsel, het verlies van een zintuig of een lichaamsdeel en vaak is geen sprake van zicht op volledig herstel. In verband met het letsel bent u langdurig opgenomen geweest in een ziekenhuis en kon u langdurig niet werken
  • De laatste drie categorieën – zwaar letsel, zeer zwaar letsel en uitzonderlijk zwaar letsel – onderscheiden zich voornamelijk door de gevolgen die dit heeft voor de rest van uw leven. Bij dit onderscheid speelt ook een grote rol hoe lang het herstelproces is en of u überhaupt nog beter kunt worden. U moet denken aan smartengeld vergoedingen van €20.000 tot €100.000. Enkele voorbeelden van dergelijk letsel: verlies van een lichaamsdeel, een dwarslaesie of een blijvende verandering van karakter. In verband met zwaar letsel moet u vaak langdurig zo niet blijvend worden opgenomen in een verpleeginrichting en heeft u geen zicht meer op een leven zoals u gewend was.

Bereken uw letselschade vergoeding

Omdat elk ongeval uniek is, zijn de gevolgen ervan dit ook. Zo kan het verlies van een vinger voor de ene persoon minder ingrijpend zijn dan voor de ander. Voor een beroepspianist is zo’n verlies vele malen ingrijpender dan voor een professioneel wielrenner. Dit zal in de hoogte van de smartengeld vergoeding tot uitdrukking komen.

Wilt u meer informatie over letselschade Utrecht, neem dan vrijblijvend contact op met RN Letselschade. Wij bezoeken u thuis zodat u in alle rust uw verhaal kunt vertellen. We nemen u graag de gehele letselschade procedure uit handen en claimen de kosten hiervan bij de schuldige partij.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online