Amsterdam Letselschade Advocaat

Wanneer u te maken krijgt met letselschade dan is dat natuurlijk heel vervelend. Maar het gaat vaak ook gepaard met hoge kosten. Ook al vergoedt de zorgverzekering een groot deel van de kosten, vaak krijgt u te maken met eigen bijdragen. Daar komt bij dat de letselschade tot gevolg kan hebben dat u langdurig niet kunt werken of uw opleiding kunt vervolgen. Daarnaast kan letselschade ertoe leiden dat uw sociale leven stil komt te liggen. De beste letselschade advocaat in Amsterdam kan u bijstaan om ervoor te zorgen dat u hiervoor een passende vergoeding krijgt.

Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade bestaat niet alleen uit de vergoeding van eigen bijdragen voor medische zorg. U heeft vaak ook te maken met andere kosten en daarnaast kan er aanleiding zijn om smartengeld te eisen. Als door een ongeval of misdrijf u groot leed is aangedaan dan zijn sommige delen daarvan wellicht niet letterlijk in geld uit te drukken, maar het is wel redelijk om hiervoor een vergoeding te eisen bij de veroorzakende partij. RN Letselschade heeft de beste letselschade advocaat in Amsterdam voor u om u bij te staan. Samen met onze deskundige jurist zorgen we ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Natuurlijk maakt geld in de meeste gevallen niet alles goed, maar het kan wel genoegdoening geven als u een passende vergoeding ontvangt.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Letselschade Advocaat Amsterdam

Er is sprake van letselschade wanneer de lichamelijke of psychische schade die u ondervindt het rechtstreekse gevolg is van een ongeval of misdrijf. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om rugletsel, knieletsel of een whiplash. Maar ook psychische klachten kunnen het gevolg zijn van wat u is overkomen. Door dit letsel kunt u wellicht langdurig niet werken of ondervindt u hinder bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het hoeft daarbij niet te gaan om blijvend letsel. Wanneer u bijvoorbeeld na een gecompliceerde beenbreuk langdurig moet revalideren voor volledig herstel dan is er wel degelijk sprake van letselschade die mogelijk verhaald kan worden op de veroorzaker van een ongeval of de pleger van een misdrijf.

Hoe hoog is de vergoeding die ik ontvang?

De beste letselschade advocaat van Amsterdam gaat zijn best voor u doen om een passende vergoeding voor u te claimen. In eerste instantie wenden we ons daarvoor tot de tegenpartij, dus de veroorzaker van een ongeval, de dader van een misdrijf of uw werkgever als het om een bedrijfsongeval gaat. Vaak zijn mensen verzekerd voor een claim wegens letselschade. Zij zullen in zo’n geval hun verzekering aanspreken. Als er duidelijk sprake is van schuld, zoals bij een misdrijf, dan zal de verzekering uiteraard niet uitkeren. In dat geval moet de schade worden verhaald op degene die aansprakelijk is. Hiervoor is vaak een gang naar de rechter nodig. Ook hierbij kan RN Letselschade u bijstaan.

Hoelang duurt een procedure voor letselschade?

Zaken die te maken hebben met letselschade kennen vaak een lange afhandelingstermijn. Zeker als de gang naar de rechter nodig is moet u er rekening mee houden dat het soms jaren kan duren voordat u uiteindelijk een uitbetaling krijgt. Dit is vooral aan de orde als de tegenpartij het er niet mee eens is dat er een claim voor letselschade wordt ingediend. Ook is er vaak verschil van mening over de hoogte van het bedrag. Uiteraard probeert de beste letselschade advocaat in de regio Amsterdam ervoor te zorgen dat het bedrag dat u krijgt uitbetaald overeenkomt met de claim.

Letselschade Advocaat In Amsterdam

Neem contact op als u letselschade wilt claimen

Wanneer u letselschade heeft dan komen daar vaak ook emoties bij kijken. Het is daarom niet verstandig om zelf in gesprek te gaan met de partij die uw letselschade moet vergoeden. Schakel hiervoor in een vroeg stadium één van onze ervaren letselschade advocaten in Amsterdam in. Wij gaan voor u in gesprek en zorgen ervoor dat er een goed onderbouwde claim op tafel wordt gelegd die rekening houdt met alle factoren. U kunt ons bellen voor een afspraak op telefoonnummer 085 – 013 1 013. U kunt ook het contactformulier op de website invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken.

Letselschade melden

Letselschade melden

  • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WhatsApp 9:00 tot 21:00 online