Als slachtoffer van een ongeval is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de kosten die gepaard gaan met het verhalen van uw letselschadeclaim. Gelukkig hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Dit is namelijk bij Nederlandse wetgeving geregeld, namelijk artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat u als letselschadeslachtoffer recht heeft op professionele bijstand en dat deze kosten vergoed dienen te worden door de aansprakelijke partij. Dit betekent dat advocaten en juristen u kosteloos kunnen bijstaan en dat zij hun kosten kunnen verhalen op de wederpartij.

Wij zullen de volgende punten behandelen in dit artikel:

Advocaat- en juristkosten

Als letselschadeslachtoffer heeft u het recht om een advocaat of jurist in te schakelen om u bij te staan bij het verhalen van uw letselschadeclaim. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Deze kosten worden vergoed door de aansprakelijke partij, wat betekent dat u als letselschadeslachtoffer geen kosten hoeft te betalen voor de diensten van uw advocaat of jurist.

Het tarief van een advocaat of jurist kan variëren. Zo hanteert ons kantoor bijvoorbeeld een uurtarief van €195,00 exclusief btw. Dit tarief is gebaseerd op onze jarenlange expertise en ervaring op het gebied van letselschade. Het is belangrijk om te weten dat het uurtarief van een advocaat of jurist niet bepalend is voor de hoogte van de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten is namelijk afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

Vrij overstappen als u niet tevreden bent

Het staat u te allen tijde vrij om een overstap te maken naar een ander kantoor. Wij houden u niet vast met verschillende contracten. Bent u niet te tevreden? Dan hebben wij mogelijk iets niet goed gedaan. Als u overstapt naar een andere belangenbehartiger, dan dient u wel een akte van cessie te ondertekenen. Dit houdt in dat u de buitengerechtelijke kosten voor zaak verhaalt op de aansprakelijke partij. Hierdoor hoeft u zelf geen kosten te betalen voor de diensten van uw nieuwe belangenbehartiger.

Slachtoffers dienen centraal te staan

Helaas komt het regelmatig voor dat belangenbehartigers vooral bezig zijn met hun eigen financiële belangen en deze boven het belang van het slachtoffer stellen. Dit kan ertoe leiden dat er onnodige kosten worden gemaakt en dat het slachtoffer uiteindelijk minder schadevergoeding ontvangt dan waar hij of zij recht op heeft.

Bij ons kantoor stellen wij het belang van het slachtoffer altijd centraal. Dit betekent dat wij ons inzetten voor de hoogst mogelijke schadevergoeding voor het slachtoffer, zonder daarbij onze eigen financiële belangen voorop te stellen. Wij vinden het belangrijk dat het slachtoffer krijgt waar hij of zij recht op heeft en dat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Wij geloven dat een goede belangenbehartiger niet alleen moet kijken naar de financiële belangen, maar ook naar de persoonlijke behoeften van het slachtoffer. Het gaat immers om een ingrijpende gebeurtenis in het leven van het slachtoffer en het is belangrijk dat hij of zij zich gesteund voelt in het proces van het verhalen van de schade. Wij bieden dan ook persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan het slachtoffer, zodat hij of zij zich gehoord en gesteund voelt.

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval en letselschade heeft opgelopen, kunt u bij ons kantoor terecht voor professionele bijstand. Wij zetten ons in voor de hoogst mogelijke schadevergoeding en stellen daarbij het belang van het slachtoffer altijd centraal. U kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning gedurende het gehele proces. Wij brengen geen kosten in rekening en streven naar een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor het slachtoffer.

Een deel van de schadevergoeding afstaan?

Het is goed om te weten dat sommige belangenbehartigers een deel van de schadevergoeding opeisen als vergoeding voor hun diensten. Dit wordt ook wel een succesfee genoemd. Bij ons kantoor is dit echter niet het geval. Wij vinden het belangrijk dat u als letselschadeslachtoffer de volledige schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft en dat u niet nog eens extra kosten hoeft te betalen aan uw advocaat of jurist. Daarom brengen wij geen succesfee in rekening en is onze professionele bijstand volledig kosteloos voor u.

Het is belangrijk om te weten dat het opeisen van een deel van de schadevergoeding als succesfee niet altijd is toegestaan. Het is aan strikte regels gebonden en mag niet leiden tot onredelijke kosten voor het letselschadeslachtoffer. In sommige gevallen is het dan ook verboden om een succesfee te rekenen, bijvoorbeeld als het gaat om zaken waarin een particulier slachtoffer betrokken is.

Bij ons kantoor vinden we het belangrijk dat u als letselschadeslachtoffer volledig wordt bijgestaan bij het verhalen van uw letselschadeclaim, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten. Daarom brengen wij geen succesfee in rekening en zijn onze kosten volledig voor rekening van de wederpartij. Zo weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt te staan en dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

In geval van twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Onze advocaten en juristen staan u graag te woord en helpen u bij het verhalen van uw letselschadeclaim.

Buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke kosten zijn opgebouwd uit alle activiteiten die door advocaten en juristen worden verricht in het kader van uw letselschadeclaim. Deze activiteiten worden in tijdeenheden geschreven en vermenigvuldigd met het uurtarief van de advocaat of jurist. Voorbeelden van deze activiteiten zijn het opvragen van medische informatie, het voeren van correspondentie en het onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij.

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten afhankelijk is van de complexiteit van de zaak en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Bij eenvoudige zaken kan de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten bijvoorbeeld lager zijn dan bij complexe zaken.

Het is goed om te weten dat de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten niet hetzelfde is als de vergoeding voor de materiële en immateriële schade die u heeft geleden als gevolg van het ongeval. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten heeft betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het verhalen van uw letselschadeclaim. De vergoeding voor de materiële en immateriële schade heeft betrekking op de kosten en het leed dat u heeft geleden als gevolg van het ongeval. Deze staan dus ook los van elkaar.

Betaling van de kosten

Net als het slachtoffer ontvangen advocaten en juristen hun kosten per voorschot. Aan het einde van de zaak worden de niet betaalde kosten getoetst aan de dubbele redelijkheidstoets. Dit houdt in dat de kosten niet alleen redelijk moeten zijn, maar ook dat er geen sprake mag zijn van onnodige kosten.

Het is belangrijk om te weten dat uw advocaat of jurist alleen kosten in rekening mag brengen als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend. Als de aansprakelijkheid niet is erkend, dan is het aan de advocaat of jurist om te beslissen of hij of zij het risico wil nemen om de zaak toch te behandelen. In dat geval wordt er gewerkt op basis van no cure no pay. Dit betekent dat u normaliter als letselschadeslachtoffer alleen kosten hoeft te betalen als de zaak succesvol wordt afgerond. Ons kantoor kiest ervoor om dit op geheel eigen risico te doen en hoeft u dus ook geen kosten te betalen als de aansprakelijkheid niet wordt erkend.

Tot slot

Als letselschadeslachtoffer heeft u recht op professionele bijstand bij het verhalen van uw letselschadeclaim. Hierbij kunt u een advocaat of jurist inschakelen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten. Deze kosten worden namelijk vergoed door de aansprakelijke partij. Het tarief van een specialist kan variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten heeft betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het verhalen van uw letselschadeclaim en is niet hetzelfde als de vergoeding voor de materiële en immateriële schade. Ons letselschadebureau helpt u graag verder.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online