Wij vertellen u op welke letselschade bedragen u kunt rekenen.

Wanneer u letsel heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een ongeval in het verkeer, bij een bedrijfsongeval of door een misdrijf, dan komt u in aanmerking voor de vergoeding van letselschade. Hoe hoog de letselschade bedragen zijn hangt uiteraard af van een aantal factoren. Samen met uw jurist van RN Letselschade bekijken we wat er precies is gebeurd en wat de mogelijkheden zijn om de schade te claimen. Het verhalen van letselschade is vaak een kwestie van een lange adem, maar samen met u proberen we er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Letselschade

Wanneer kan letselschade ontstaan?

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Het kan zijn dat u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeluk waar u geen schuld aan heeft. Ook kunt u letsel oplopen als gevolg van een bedrijfsongeval doordat de veiligheidsvoorschriften niet goed werden nageleefd zonder dat dit uw verantwoordelijkheid was. Als u het slachtoffer bent van een misdrijf kan er sprake zijn van zowel lichamelijk letsel als psychische schade. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u uw werk niet meer kunt doen vanwege angstklachten of dat hierdoor uw sociale leven stil komt te liggen. Dit zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van letselschade bedragen.

Wat moet u doen als u letselschade heeft?

Het is belangrijk om bij letselschade zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Hoe sneller u ons inschakelt, hoe groter de kans is dat we voldoende bewijs kunnen aandragen dat de schade die u heeft daadwerkelijk door een ongeval of misdrijf is ontstaan. Soms is het zo dat schade pas later duidelijk wordt. Misschien denkt u kort nadat u bijvoorbeeld met een overval te maken kreeg dat u de draad wel weer kunt oppakken. Later blijkt dan dat dit toch niet het geval is. Ook kan het zijn dat lichamelijke klachten niet of niet helemaal overgaan en dat u daar dus de rest van uw leven last van heeft. Dit soort factoren spelen een belangrijke rol bij het claimen van letselschade.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik uitgekeerd?

Het is erg lastig om een bedrag te noemen voor letselschade. Dit hangt namelijk af van diverse factoren. Als u na een ongeval volledig arbeidsongeschikt bent geworden en afhankelijk bent van hulp dan is het bedrag uiteraard hoger dan wanneer u klachten heeft die van voorbijgaande aard zijn of waarmee u wel kunt blijven werken. Maar ook als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Een zware hersenschudding of rugletsel waarvan u maanden moet herstellen bijvoorbeeld voordat u weer aan het werk kunt. Of psychische klachten die pas overgaan nadat u een langdurig traject met een psycholoog achter de rug heeft. Op basis van onze ervaring maken wij een inschatting van de hoogte van de schadevergoeding die redelijkerwijs kan worden geëist.

Hoe verloopt de procedure?

Letselschade Bedragen

Wanneer wij samen met u tot de conclusie komen dat er aanleiding is om een claim voor letselschade in te dienen dan wenden wij ons in eerste instantie tot de tegenpartij. Dit kan bijvoorbeeld uw werkgever zijn als het om een bedrijfsongeval gaat. Het kan ook gaan om een particulier persoon die u letsel heeft toegebracht bij een verkeersongeval. De tegenpartij kan natuurlijk zonder meer akkoord gaan met het betalen van letselschade. Particulieren zijn doorgaans verzekerd voor WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), dit geldt ook voor veel bedrijven. Als de tegenpartij of zijn verzekering niet akkoord gaat met de claim dan volgt doorgaans de gang naar de rechter.

Letselschadetest

RN Letselschade staat u bij

Wij staan u bij als het gaat om het claimen en incasseren van letselschade bedragen. Als u letsel heeft opgelopen waarvoor u meent een vergoeding te moeten ontvangen van de veroorzaker dan raden wij u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor het formulier op de website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw zaak door te nemen en een afspraak te maken. U kunt ons natuurlijk ook bellen, ons telefoonnummer is 085 – 013 1 013.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online