Wat doet een letselschadejurist en wat is het verschil met een letselschade advocaat? In dit artikel vertellen we wat letselschadejuristen voor jou kunnen doen maar we zullen eerst nog kort uitleggen wat letselschade is en wat er allemaal onder valt. Het claimen en berekenen van letselschade is namelijk best ingewikkeld en kan je het beste overlaten aan een expert. Bij RN Letselschade werken letselschade experts die jou helpen de schade te claimen waarop je recht hebt.

Wat is dat, letselschade

Het woord letselschade bestaat uit twee delen: ‘letsel’ en ‘schade’. Allereerst moet er dus sprake zijn van letsel, een verwonding aan het lichaam (of de geest). Het tweede deel van het woord is schade. Hier gaat het om de financiële schade die een gevolg is van het letsel, de verwonding.

Een voorbeeld: een voetganger wordt aangereden door een scooter en breekt daarbij een been. Het letsel is duidelijk: een beenbreuk. De schade die het gevolg is van deze beenbreuk kan zeer divers zijn. Om te beginnen de medische kosten. Natuurlijk vergoedt de zorgverzekering de meeste kosten maar er kunnen ook kosten zijn die niet worden vergoed. Het huren van krukken, verband en pleisters, een taxi naar de dokter. Dan is er nog de zogenaamde gevolgschade. Schade die niet direct samenhangt met het letsel zelf maar daar wel een gevolg van is. Bijvoorbeeld als je een tijd niet meer kunt werken en daardoor inkomsten misloopt.

Er is materiële en immateriële letselschade. Materiële letselschade heeft betrekking op alle kosten als gevolg van het ongeval. Immateriële letselschade wordt ook wel smartengeld genoemd en heeft betrekking op gevoelens als verdriet, pijn en angst.

Letselschade claimen

Als iemand letselschade oploopt als gevolg van een fout van iemand anders, dan wil het slachtoffer alle letselschade krijgen vergoed. Immers, het slachtoffer wordt opeens geconfronteerd met allerlei vervelende gevolgen van bijvoorbeeld een aanrijding terwijl hij of zij er zelf niets aan kan doen. De kosten kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. Dit heet letselschade claimen.

Soms is het berekenen van letselschade eenvoudig maar meestal juist bijzonder ingewikkeld. Want hoe bereken je wat de financiële gevolgen zijn als je als ZZP’er een tijd niet of minder uren kunt werken? Is het echt nodig om elke week een taxi te nemen naar een fysiotherapeut of had je ook met het openbaar kunnen gaan? Wie betaalt de wekelijkse huishoudelijke hulp, de tuinman of de honden uitlaatservice? Kortom, het berekenen van letselschade kan behoorlijk ingewikkeld zijn en daarvoor kun je het beste en letselschadejurist of andere letselschade expert inschakelen.

De taken van een letselschadejurist

Een letselschadejurist helpt je bij het claimen van jouw letselschade. Dat begint met het aansprakelijk stellen van de schuldige partij, ook wel wederpartij genoemd.

Vervolgens zal de letselschadejurist het letsel inventaristeren en medische informatie over het letsel opvragen. Hij maakt een uitgebreide schadeberekening en komt op die manier tot een volledig overzicht waarmee de letselschadevergoeding kan worden geclaimd. Een letselschadejurist kan er ook voor zorgen dat je in een vroeg stadium een voorschot krijgt.

Soms is het nodig een arbeidsdeskundige of medisch adviseur in te schakelen. Ook dat neemt de letselschadejurist voor zijn rekening. Er worden discussies gevoerd met de wederpartij over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Uitgangspunt is natuurlijk de vergoeding te claimen waar het slachtoffer recht op heeft.

Opleiding letselschadejurist

Juristen, dus ook letselschadejuristen, hebben een universitaire studie rechten afgerond. Vaak hebben zij zich tijdens hun studie gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn goed thuis in het recht en houden vakliteratuur bij en lezen jurisprudentie. Dit zijn vonnissen van de rechters in eerdere -gelijksoortige- zaken. Goed om te weten: letselschade specialisten die voor verzekeraars werken hebben vaak geen universitaire studie afgerond. Zij zijn ook niet altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en relevante jurisprudentie of gebruiken vaak standaard teksten voor de discussie. Dit maakt dat een letselschadejurist van RN Letselschade vaak een streepje voor heeft bij de onderhandelingen.

En wat doet een letselschade advocaat?

In grote lijnen doet een letselschade advocaat hetzelfde als een letselschadejurist. Het verschil zit hem in de eventuele procedure. Zo mag een letselschade advocaat iemand vertegenwoordigen bij een rechtbank. Dit is echter meestal helemaal niet nodig omdat negen van de tien letselschadezaken buiten de rechter om worden afgewikkeld. Bij RN Letselschade werken zowel juristen als advocaten dus mocht in een later stadium toch een gang naar de rechter nodig zijn, dan kunnen wij snel schakelen.

Letselschadejurist inschakelen

Heb jij te maken met letselschade en wil je weten of je recht hebt op vergoeding van je schade? Neem dan contact op met RN Letselschade. Wij staan je binnen een uur te woord en onze diensten zijn volledig kosteloos. Onze kosten claimen we namelijk bij de wederpartij. Immers, ook de juridische bijstand die jij nodig hebt valt onder de schadeclaim. Samen met jou bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor het claimen van je letselschade, we maken berekeningen, beoordelen de kans van slagen van jouw schadeclaim en zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk een voorschot krijgt.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online