Snel navigeren?

Verder lezen over letsel?

Het kan zomaar gebeuren dat jij letsel oploopt. Een ongeval zit tenslotte in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Hoe voorzichtig jij ook bent in het verkeer of op je werk. Een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of medische misser hoeft namelijk niet jouw fout te zijn. Zodra jij gewond raakt of materiële en immateriële schade oploopt heb je er misschien nog niet eerder me te maken gehad. Vaak weet je dan ook niet wat je moet doen als je letsel hebt opgelopen. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord, maar wat moet je precies regelen?

Hier kunnen veel juridische kwesties bij komen kijken. Denk aan aansprakelijkheid bewijzen, schadeclaims indienen en veel meer. Kun jij hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Neem dan contact met ons op. Onze rechtshulp is voor jou te allen tijde gratis.

Wat is letsel?

Als we spreken over ‘letsel’ dan hebben we het over schade die iemand is toegebracht. Dit kan gaan om zowel lichamelijk als mentaal. Het gaat dus om schade of een beschadiging die klachten oplevert. Het gaat dus om meer dan enkel botbreuken en wonden. Zaken als gebitsschade, nekklachten en oogletsel vallen hier ook onder. Maar ook ernstigere zaken als een amputatie.

Letsel gaat niet alleen over ‘zichtbare’ schade. Het gaat over iedere aandoening die jouw leven aantast naar aanleiding van het ongeval. Ook psychische schade valt daarom onder letsel. Denk bijvoorbeeld aan stemmingswisselingen of een whiplash.

Ben jij aangereden in het verkeer, heb je een ongeluk gehad op de werkvloer of ben je gebeten door een hond? Dan is er ook grote kans dat je letsel hebt opgelopen. Als een ander hier verantwoordelijk voor is, kun je mogelijk een schadeclaim indienen.

                “Benieuwd of je een claim kunt indienen? Neem contact op!”

Bewijzen van letsel

Vervelend dat je letsel hebt opgelopen! Dit kan veel impact op je leven hebben. Wij helpen je graag bij het indienen van een schadevergoeding, zodat jij je kunt richten op je herstel. Wij treden in dat geval op als jouw belangenbehartiger om jou te helpen bij de verwerking van het letsel.

Wat kost het mij?

De kosten die jij maakt naar aanleiding van toegebracht letsel zullen worden vergoed door de verzekering van de veroorzaker. Hierbij is het van belang dat de aansprakelijkheid van het ongeluk wordt erkend door de tegenpartij. In de meeste zaken is aansprakelijkheid eenvoudig te bewijzen, maar dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. In dat geval moet jij met bewijzen komen dat het ongeval een ander is te verwijten. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van ‘eigen schuld’.  Dit kan ertoe leiden dat een deel van de kosten voor eigen rekening komen. Je kunt dan dus nog altijd een schadevergoeding indienen, maar zult niet volledig schadeloos gesteld worden. Er zijn een aantal zaken waar je om moet denken:

  • Schakel medische hulp in: Wanneer jij letsel hebt opgelopen is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen. Maak bijvoorbeeld een afspraak bij je huisarts of ga naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Op deze manier kunnen verwoningen vlak na het ongeval vastgesteld worden. Als je langer wacht, is het moeilijk om vast te stellen wat de verwondingen of pijn heeft veroorzaakt.
  • Verzamel zo veel mogelijk bewijs: Bewijsmateriaal is belangrijk om als slachtoffer de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Daarom is het verstandig om zelf alvast zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Denk bijvoorbeeld een ingevuld schadeformulier en ooggetuigen, maar ook het bijhouden van een dagboek kan hierbij helpen. Schrijf hierin op welke dagelijkse taken je niet of minder goed kunt uitvoeren.
  • Specialistische hulp inschakelen: Voor het bepalen van een schadevergoeding die recht doet aan de schade die je hebt opgelopen, is het sterk aangeraden om specialistische of juridische hulp in te schakelen. Deze specialist zal onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij.

Hoogte van de financiële compensatie

Benieuwd hoeveel compensatie jij kunt krijgen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit komt omdat iedere zaak uniek is. Het hangt bijvoorbeeld af van de ernst van het letsel, de impact op jouw leven en de materiële schade die je hebt opgelopen. Daarnaast heb je recht op een bedrag aan smartengeld voor de psychische of emotionele schade. Ook dit kan per geval verschillen.

Schadeclaim indienen voor opgelopen letsel

Heb je letsel opgelopen en wil je hiervoor door middel van een schadevergoeding gecompenseerd worden? Dat is goed te begrijpen! Om ervoor te zorgen dat jij je kunt richten op je herstel, is het verstandig om een specialist of jurist in te schakelen. RN Letselschade helpt jou hier graag bij. De hulp van onze specialist is voor jou volledig gratis. Kosten die gemaakt worden zullen wij in rekening brengen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online