Letselschade berekenen is niet eenvoudig. Over het algemeen geldt dat hoe zwaarder het letsel, hoe lastiger het wordt om letselschade te berekenen. Dat klinkt logisch, maar is het niet. Een eenvoudige verwonding vraagt om een paar dagen herstel, hooguit om enkele weken. Dit zal op zich niet zo heel veel kosten met zich meebrengen. Bij letselschade berekenen is ook een belangrijke factor of u weer volledig zult herstellen van het letsel. Kunt u bijvoorbeeld in de toekomst maar gedeeltelijk weer aan het werk? Dan brengt dit hoge kosten met zich mee. Het berekenen van inkomensschade is ingewikkeld en vraagt om hulp van een wiskunde letselschade expert van RN. Kies voor een letselschade expert van RN Letselschade voor persoonlijke en professionele hulp.

U heeft recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval als en letsel heeft opgelopen. Zelfs al bij een blauwe plek of een tijdelijk ongemak! Een voorwaarde daarvoor is dat de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw schade. Soms heeft u ook recht op schadevergoeding als het ongeval uw eigen schuld was. Als fietser of voetganger heeft u altijd recht op minimaal 50% letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag.

Het berekenen van letselschade is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u een been breekt, dan kunt u misschien uw kantoorwerk vrij snel weer oppakken. Breekt u echter een vinger en heeft een kantoorbaan? Dan kunnen de gevolgen van dit ‘relatief eenvoudig’ letsel toch groot zijn.

Is er sprake van eenvoudige letsel? Dan bestaat de berekening van de letselschade doorgaans uit de directe kosten. Te denken aan medische kosten en schade aan uw kleding. Is uw bril beschadigd en heeft u schrammen op uw gezicht? Laat uw letselschade berekenen. Daarnaast heeft u misschien kosten voor een taxi gemaakt of heeft u tijdelijk minder inkomsten. U komt zelfs in aanmerking voor een vergoeding voor het uitlaten van uw hond!

Letselschade berekenen in ernstige zaken. Hoe gaat dat?

Er kan ook sprake zijn van een ongeval waarbij u ernstig gewond geraakt. In dat geval is het berekenen van de letselschade een stuk ingewikkelder. We nemen als voorbeeld een situatie waarbij een man door een auto-ongeluk ernstig letsel heeft opgelopen. De andere partij is aansprakelijk voor het ongeval. De benadeelde heeft meerdere botbreuken, een diepe snee in zijn arm en een whiplash. Dat kan allemaal het gevolg zijn van een kop-staartbotsing. Het berekenen van de hoogte van de letselschade is nu een stuk ingewikkelder.

De man ligt even in het ziekenhuis en moet meerdere operaties ondergaan. De snee in zijn arm heeft ernstige gevolgen: er is een zenuw geraakt waardoor hij zijn arm niet meer voor 100% zal kunnen gebruiken. De botbreuken herstellen gelukkig volledig. De whiplash daarentegen levert langdurig veel klachten op waaronder hoofdpijn en duizeligheid. Het slachtoffer kan lange tijd niet werken en het is nog maar de vraag of hij ooit weer volledig aan het werk zal kunnen gaan. Het slachtoffer werkte als ZZP’er in de bouw en heeft zijn armen bij dit werk hard nodig. Wij zien dergelijke situaties vaak terug en weten daar raad mee. Niet langer wachten en direct berekenen?

Veelgestelde vragen

Wat komt er allemaal voor vergoeding in aanmerking?

Veel meer dan u zou denken.

Bij letselschade berekenen komen in ieder geval altijd de directe kosten in aanmerking voor vergoeding. Daarnaast kan er gevolgschade zijn en bestaat er recht op smartengeld. Daaruit ontstaat de volgende vraag, hoe kan ik smartengeld berekenen? In de situatie van de ernstig gewonde man bestaat ook recht op smartengeld. Hij kan zijn werk niet meer uitvoeren. Zijn geliefde sport niet meer beoefenen en hij kan zijn kinderen niet meer optillen. Letselschade kan effect hebben op het hele leven, op het gevoel van welzijn en effecten hebben op familie. Soms is het nodig om te verhuizen of zijn aanpassingen aan een woning nodig. Ook die kosten komen in aanmerking voor vergoeding. U ziet, letselschade berekenen is ingewikkeld en hangt af van allerlei factoren. Schakel daarom een expert in, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

RN Letselschade is zo’n expert. Wij hebben een jarenlange ervaring met het claimen van letselschade en helpen u graag. Wij bezoeken u thuis, door heel Nederland, vanuit onze kantoren in Rotterdam (hoofdkantoor), Amsterdam en Utrecht. Ook kunnen wij uw rechten volledig digitaal behartigen. Op onze website vindt u veel informatie over onze werkwijze en kunt u al een globale letselschade berekening maken voor uw eigen letselschade. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie.

Letselschade melden

  • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Letselschade berekenen in ernstige zaken

Als u ernstig gewond raakt heeft u doorgaans te maken met hoge kosten. U kunt een tijd niet werken waardoor u minder geld verdient, de medische kosten kunnen flink oplopen of u krijgt te maken met een verbouwing van uw woning. Dit is natuurlijk bijzonder vervelend, zeker als uw ongeluk de schuld is van iemand anders. U wilt dan alle kosten die u moet maken vergoed krijgen. En daar heeft u ook recht op. Het spreekt vanzelf dat het berekenen van letselschade in ernstige zaken erg moeilijk is. RN Letselschade kan u hierbij goed helpen. Hou er vanaf het begin rekening mee dat u alle bonnen en facturen van de kosten die u moet maken goed bewaart.

Voorbeelden van kosten

Omdat elk ongeluk uniek is komen er ook steeds andere kosten voor vergoeding in aanmerking. Toch zijn er ook overeenkomsten te zien. Hierna behandelen wij een aantal voorbeelden van letselschadekosten waarmee u te maken kan krijgen. Deze opsomming is niet uitputtend, u kunt te maken krijgen met kosten die hieronder niet zijn vermeld.

Kosten aan eigendommen

Omdat elk ongeluk uniek is komen er ook steeds andere kosten voor vergoeding in aanmerking. Toch zijn er ook overeenkomsten te zien. Hierna behandelen wij een aantal voorbeelden van letselschadekosten waarmee u te maken kan krijgen. Deze opsomming is niet uitputtend, u kunt te maken krijgen met kosten die hieronder niet zijn vermeld.

Medische kosten

Een ongeluk brengt doorgaans ook medische kosten met zich mee. Hoewel iedereen in Nederland verplicht een ziektekostenverzekering heeft, worden lang niet alle medische kosten daadwerkelijk vergoed. Denk aan pleisters en verband, een mitella, pijnstillers die u bij de drogist koopt of medicatie die u maar gedeeltelijk krijgt vergoed. Deze kosten lopen hoger op als u een bepaalde therapie nodig heeft en daarvoor geen aanvullende verzekering heeft. Ook het verplicht eigen risico kan voor vergoeding in aanmerking komen. Immers, u had het eigen risico anders wellicht helemaal niet hoeven aanspreken.

Inkomstenderving

Inkomstenderving is lastig om te berekenen. RN Letselschade heeft hier echter veel ervaring mee. Kunt u een kortere of langere tijd niet werken dan verdient u wellicht minder geld. Deze teruggang in inkomen moet door de schuldige partij worden vergoed. Als u een eigen bedrijf heeft kunnen de kosten ook hoog oplopen. Wellicht moet u extern personeel inhuren, u kunt klanten of goodwill verliezen.

Persoonlijke verzorging

Bij ernstige verwondingen kunt u wellicht enige tijd niet voor uzelf zorgen. U heeft hulp nodig bij wassen en aan- en uitkleden. Er is dagelijks verzorging van een wond nodig of er moet dagelijks iemand bij u thuis komen om u een injectie te geven. Hoewel de kosten van persoonlijke verzorging doorgaans worden vergoed door uw zorgverzekering kunt u hiervoor ook een eigen bijdrage verschuldigd zijn. De kosten die u moet maken moeten door de schuldige partij worden vergoed.

Externe hulp

Naast de hulp die u voor persoonlijke verzorging nodig heeft, heeft u wellicht ook hulp nodig bij uw taken. U kunt de huishouding niet meer zelf doen, de kinderen naar school brengen en van school halen, de hond uitlaten en de tuin onderhouden. Als u voor deze taken externe hulp moet inhuren, dan kan u dit veel geld kosten. Het spreekt vanzelf dat dergelijke kosten worden meegenomen bij de letselschade berekening. U moet wel kunnen aantonen dat u deze externe hulp echt nodig heeft en zonder deze hulp niet goed kunt functioneren.

Verbouwen of verhuizen

Verwondingen kunnen helaas zo ernstig zijn dat u niet in uw normale woonomgeving kunt functioneren. U bent niet in staat de trap op te lopen en heeft derhalve een slaapkamer en badkamer nodig op de begane grond. Dit vraagt om een verbouwing van uw woning. Een andere optie is de aanschaf van een traplift. Komt u in een rolstoel terecht, dan kan uw woning wellicht rolstoelvriendelijk worden gemaakt. Soms is verhuizen de beste optie. In alle gevallen brengt een en ander hoge kosten met zich mee. De schuldige partij moet deze kosten vergoeden en u in staat stellen uw leven op een zo goed mogelijke manier voort te zetten.

Nogmaals, deze opsomming is niet uitputtend, maar kan u wel een indruk geven welke kosten allemaal voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Op de website van RN Letselschade kunt u zelf al een eerste berekening maken en zo een indruk krijgen van het bedrag waarop u recht heeft. Los van alle kosten die u moet maken heeft u ook pijn en verdriet van hetgeen is gebeurd. Ook deze ‘kosten’ moeten worden vergoed. Dit heet smartengeld. Het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig en daarom leggen wij hierna uit hoe letselschade berekenen smartengeld in zijn werk gaat.

Letselschade berekenen: smartengeld

Ongelukken brengen pijn en verdriet met zich mee. Ook gevoelens als angst en onzekerheid horen daar bij. U heeft hierom niet gevraagd. En als het ongeluk dat u is overkomen de schuld is van iemand anders dient deze uw leed eveneens te vergoeden. Dit heet smartengeld, ook wel affectieschade of immateriële schade. De uitkering smartengeld hangt af van de ernst van het letsel, maar ook van uw persoonlijke situatie. Een gebroken arm kan snel genezen en behoeft geen ernstig leed met zich mee te brengen. Een beroepspianist echter zal hierdoor wel zwaar worden getroffen. Zeker als het letsel gevolgen heeft voor de rest van zijn of haar leven.

Gevoelens zijn moeilijk uit te drukken in geld. Op hoeveel geld heeft u recht voor de pijn die u had of voor de zorgen die u zich maakte? In het verleden hebben zich al veel ongelukken voorgedaan waarvoor de rechter een smartengeld vergoeding heeft bepaald. Deze smartengeld vergoedingen zijn opgenomen in de smartengeldgids.

Gering en licht letsel

Voor gering letsel kunt u een smartengeld vergoeding krijgen tot ongeveer €2.000. Voor licht letsel kan dit oplopen tot €3.500. De scheidslijn tussen gering en licht letsel is dun en zal per situatie verschillen. Bij gering letsel moet u denken aan een schaafwond of kneuzingen of een lichte hersenschudding. Onder licht letsel vallen onder meer meerdere botbreuken of een beschadiging aan het gebit. Bij gering of licht letsel heeft u een arts moeten raadplegen of soms een tijdje in het ziekenhuis gelegen.

Matig letsel

De smartengeld vergoeding waarop u bij matig letsel recht heeft ligt tussen de €3.500 en €10.000. Als gevolg van matig letsel kunt u meestal langere tijd niet werken, heeft u een tijd in het ziekenhuis gelegen en/of had u een langere tijd thuis verpleging nodig. Voorbeelden van matig letsel zijn bijvoorbeeld het verlies van een vinger of het oplopen van een whiplash.

Ernstig letsel

De vergoeding die u kunt krijgen in verband met ernstig letsel ligt tussen te €10.000 en €20.000. Voorbeelden van ernstig letsel zijn bijvoorbeeld het verlies van een lichaamsdeel of een zintuig. U moet verder leven zonder hand of voet. Of kunt niet meer zien of horen. Vaak bent u langdurig opgenomen geweest in een ziekenhuis en kon u lang niet meer werken. Wellicht leidt ernstig letsel ertoe dat u helemaal niet meer kunt werken en/of moet worden omgeschoold. Bij ernstig letsel is doorgaans geen zicht op volledig herstel.

Zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel

In deze categorieën vallen de hoogste smartengeld vergoedingen. De bedragen liggen ergens tussen de €20.000 en €100.000. Het onderscheid tussen deze drie verschillende categorieën is voornamelijk afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. In alle gevallen kunt u meestal niet meer werken en is sprake van langdurige of soms blijvende verpleging. Ook kunt u vaak niet meer thuis blijven wonen, maar moet u worden opgenomen in een verpleeginrichting. Voorbeelden van dergelijk letsel zijn een dwarslaesie, blijvende verandering van karakter of het verlies van meerdere lichaamsdelen of zintuigen.

Bovenstaande voorbeelden en bijbehorende smartengeld vergoedingen zijn uiteraard slechts indicaties. Neem contact op met RN Letselschade als u hulp wilt bij letselschade berekenen. Wij komen bij u thuis, in heel Nederland vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online